Ukraińcy pracujący w polskich gospodarstwach mają problemy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-04-2020,15:25 Aktualizacja: 07-04-2020,15:59
A A A

Restrykcje wprowadzone z związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 coraz mocniej uderzają w sektor rolny. Znaczna część obywateli Ukrainy, którzy są zatrudnieni w gospodarstwach na terenie naszego kraju, nie może szybko i sprawne przedostać się przez granicę.

Związek Sadowników RP zwraca uwagę, że taka sytuacja jest niebezpieczna dla wielu podmiotów.

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, pracownicy sezonowi w rolnictwie

Bez pracowników sezonowych rolnictwo sobie nie poradzi

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych apeluje do władz o elastyczne podchodzenie do kwestii wpuszczania do kraju zagranicznych pracowników sezonowych. Bez ich pomocy zbiory będą bardzo utrudnione - napisano w...

"Obywatel Ukrainy posiadający zezwolenie na pracę, jeżeli z dokumentacji wynika, że aktualnie pracuje w RP lub praca zacznie się wkrótce po wjeździe może przekroczyć granicę na wjazd do RP w ruchu bezwizowym na paszporcie biometrycznym (jeżeli nie wyczerpał 90 dni w okresie 180 dniowym pobytu krótkoterminowego) i podjąć zatrudnienie na warunkach wskazanych w zezwoleniu na pracę" - informuje organizacja.

I dodaje, że taka osoba musi być poddana 14-dniowej kwarantannie. "W przypadku uzyskania wizy w konsulacie, obywatele Ukrainy, którzy posiadają dokumenty uprawniające do wykonywania pracy będą mogli wjechać do Polski (jeżeli z posiadanych dokumentów wynika, że aktualnie pracują w Polsce lub praca zacznie się niebawem po wjeździe) i rozpocząć pracę po odbyciu 14-dniowej kwarantanny" - podaje Związek Sadowników RP.

Związek Sadowników RP, sektor owocowy, epidemia koronawirusa, rynek owoców

Sadownicy chcą swojej tarczy antykryzysowej

Związek Sadowników RP alarmuje, że istnieje duże niebezpieczeństwo załamania się - z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa - sektora owocowego. I przedstawia propozycję "sadowniczej tarczy antykryzysowej". "Obserwując...
"W związku z problemami z uzyskaniem wiz przez Ukraińców Związek Sadowników RP skierował do Ambasadora RP w Kijowie pismo z prośbą o wyjaśnienie powodów zaistniałej sytuacji" - czytamy w komunikacie.

Komenda Główna Straży Granicznej informuje, że granicę na wjazd do Polski mogą przekraczać wyłącznie:

- obywatele RP,
- cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
-  cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
- szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
- cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, tj.:
a)  osoby posiadające kartę pobytu wydaną ze względu na:
- zezwolenie na pobyt czasowy,
- zezwolenie na pobyt stały,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
- zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
- status uchodźcy,
- udzielenie ochrony uzupełniającej,
b) osoby posiadające:

zatrudnianie cudzoziemców, nielegalna praca w polsce, Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Ukraińcy odesłani do domów, a właściciel firmy zapłaci karę

Trzech nielegalnie zatrudnionych przy pracach leśnych obywateli Ukrainy ujawnili na terenie województwa lubelskiego funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (NOSG).   Mężczyźni w wieku 39-49 lat pracowali bez...

- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
- kartę stałego pobytu obywatela UE,
- kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,
- Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
c) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach, co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP, tj.:
- osoby realizujące/wykonujące pracę na terytorium RP,
- osoby przedstawiające dokumenty, z których wynika, że okres podjęcia pracy rozpocznie się krótko po przekroczeniu granicy,
- cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

Poleć
Udostępnij