Tego chcą rolnicy. Zgadzasz się z ich postulatami?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-06-2021,10:00 Aktualizacja: 19-06-2021,22:19
A A A

Gospodarze z woj. łódzkiego domagają się redukcji populacji dzikich ptaków i dzików, przywrócenia "starych" terenów ONW, stworzenia nowego sytemu monitorowania suszy czy przygotowywania nowych mieszkańców wsi do specyfiki prowadzonej tam produkcji.

Odbyło się piąte już Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w VI kadencji samorządu. Obradujący poruszyli mnóstwo tematów, w tym potrzebę opracowania na szczeblu centralnym odpowiedniego systemu powszechnych i obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, Lewica, krir, Rada Ministrów

Rząd nie dołoży pieniędzy do ubezpieczenia upraw i zwierząt

Rząd negatywnie opiniuje poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - czytamy na stronach resortu rolnictwa. O braku środków na dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych alarmowała m.in. Krajowa...

"Obecnie system dotowanych ubezpieczeń dopuszcza objęcie ochroną niewielkiej liczby gospodarstw i rolnicy bardzo często nie ubezpieczają upraw z powodu niewystraczającej kwoty dotacji z MRiRW, a ceny ubezpieczeń komercyjnych upraw są wysokie (zwłaszcza w sektorze sadowniczym – brak możliwości zawarcia umów w bieżącym roku). Przy założeniu, że ubezpieczenia będą powszechne i obowiązkowe, składki będą niższe, a rekompensaty za straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pozwolą rolnikom na zapewnienie ciągłości działania ich gospodarstw" - czytamy w serwisie informacyjnym IRWŁ.

Pozostałe postulaty delegatów dotyczą podjęcia działań mających na celu:

 • redukcję liczby dzikiego ptactwa, które wyrządza duże szkody w zasiewach i stanowi zagrożenie epidemiczne, ponieważ może przenosić choroby
 • zwiększenie odstrzału sanitarnego dzików, gdyż powodują duże straty w rolnictwie, a odszkodowania nie są adekwatne do poniesionych strat oraz przejęcie przez Skarb Państwa obowiązku wypłacania odszkodowań za straty w rolnictwie

  susza rolnicza, Klimatyczny Bilans Wodny, IUNG, zboża jare, krzewy owocowe

  Susza rolnicza jest już w kilku województwach

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdził występowanie niedoborów wody na terenie siedmiu województw. Największy deficyt jest w woj. zachodniopomorskim i dotyka głównie zboża jare. "W trzecim okresie...
 • oszacowanie szkód w środkach trwałych, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (niskich temperatur w okresie zimowym, które spowodowały przemarznięcia drzew owocowych)
 • przekazanie gruntów odrolnionych pod zabudowę przemysłową w dzierżawę rolnikom aż do momentu fizycznego zagospodarowania terenu - te grunty nie są prywatne, są odłogowane, a podmioty typu strefy ekonomiczne i inne nie są zainteresowane współpracą z rolnikami w sprawie ewentualnych dzierżaw
 • zorganizowanie szkoleń dla rolników na temat azotanów i fosforanów oraz ilości produkcji obornika w przeliczeniu na sztukę zwierząt w gospodarstwie
 • opublikowanie szeregu informacji na temat dobrostanu zwierząt
 • opracowanie informacji na temat kontroli w gospodarstwach i tego jak się do nich przygotować
 • przekazanie środków na pokrywanie kosztów badania prób ziemniaka
 • równe traktowanie hodowców drobiu w dofinansowaniach w ramach nowego PROW
 • przywrócenie "starych" terenów ONW
 • stworzenie nowego sytemu monitorowania suszy
 • uszanowanie i przystosowanie się nowych mieszkańców wsi do specyfiki pracy gospodarstw rolnych

  Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Skomentuj