"Solidarność" RI: senatorowie "wywrócili" ustawę o ustroju rolnym

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-07-2015,11:25 Aktualizacja: 30-07-2015,11:45
A A A

Poprawki senatorów PO wywróciły ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego i są niezgodne z ustaleniami między premier Ewą Kopacz a związkiem "Solidarność" RI - uważają związkowcy.

Senat w ub. tygodniu przyjął ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. "Podczas prac w Senacie, senatorowie z Platformy Obywatelskiej wprowadzili szereg bardzo niekorzystnych poprawek, które zupełnie wywróciły kształt ustawy i stoją w sprzeczności z naszymi ustaleniami, a nade wszystko dopuszczają do spekulacyjnego obrotu ziemią, na co nie może być zgody NSZZ RI "Solidarność" - napisano w liście do premier Ewy Kopacz.

Senat wniósł poprawki do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Senat poparł w piątek ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z poprawkami. Ustawa wprowadza m.in. regulacje ograniczające podział gospodarstw rolnych i eliminujące spekulacyjny wykup ziemi, w tym przez obcokrajowców.    Ustawa...

Związkowcy przypominają, że po uzgodnieniach i negocjacjach z NSZZ RI "Solidarność", podczas prac sejmowych do ustawy wprowadzone zostały poprawki, które ograniczały możliwość spekulacyjnego obrotu gruntami rolnymi i likwidowały niekorzystne regulacje w tym zakresie przyjęte w 2011 r.

Choć uchwalona 25 czerwca ustawa nadal nie zabezpiecza w pełni ziemi przed sprzedażą cudzoziemcom, to pozwala ograniczyć spekulację gruntami. Wprowadzone przez Senat poprawki likwidują wiele obostrzeń, które stanowiły mechanizm zapobiegający spekulacją gruntami, m.in. zwalniają nabywcę nieruchomości z obowiązku osobistego prowadzenia działalności rolniczej, znoszą graniczenia w rozporządzeniu kupioną nieruchomością; liberalizują obrót ziemią poprzez umożliwienie nabycia ziemi na cele inne niż powiększenie gospodarstwa przez uprawnionego do pierwokupu i umożliwiają prawo pierwokupu osobom prawnym, w tym spółkom z kapitałem zagranicznym.  

Solidarność RI uważa, że "wprowadzenie takich rozwiązań stanowi niebezpieczną furtkę dopuszczającą spekulację ziemią" i przypomina, że "intencją trwającego 129 dni protestu przed Kancelarią Premiera oraz negocjacji z panią premier było m.in. wprowadzenie rozwiązań prawnych, zabezpieczających ziemię przed niekontrolowanym odpływem i przed obrotem spekulacyjnym i takie porozumienie udało się osiągnąć w przegłosowanej w Sejmie ustawie".

Obostrzenia te były także przedmiotem porozumienia podpisanego z rolnikami w Szczecinie 11 stycznia 2013 roku.

Protestują przeciwko ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie głośno krytykuje uchwaloną 25 czerwca przez Sejm ustawę o kształtowanie ustroju rolnego. Organizacja zwróciła się do senatorów o wprowadzenie poprawek. Towarzystwo w specjalnym oświadczeniu protestuje...

W liście czytamy: "poprawki senatorów Platformy Obywatelskiej te kompromisy niweczą i stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność obietnic składanych przez Panią Premier w negocjacjach z NSZZ RI "Solidarność". Jest dla nas bowiem nie do pomyślenia, że senatorowie z największego klubu parlamentarnego, z szeregu którego wywodzi się premier rządu będący jednocześnie szefem partii, głosuje przeciwko stanowisku własnego rządu".

Ustawa w obecnej formie (z poprawkami Senatu) "nie tylko pozwala na spekulację i niekontrolowany i niezgodny z przeznaczeniem obrót gruntami rolnymi, ale także jest niekorzystna dla rolników indywidualnych chcących powiększyć gospodarstwa rodzinne, gdyż nakłada obowiązki i ograniczenia tylko na rolników, a nie na osoby prawne kosztem gospodarstw rodzinnych. NSZZ RI „Solidarność" nie zgodzi się na ustawę, która w swym obecnym kształcie działa przeciwko gospodarstwom rodzinnym!" - napisano ponadto w liście.  

Marek Sawicki, minister odnosząc się do poprawek wniesionych przez Senat przyznał, że wywracają one zasady obrotu ziemią rolniczą od 1 stycznia 2016. - Mam nadzieję, że w Sejmie w najbliższym tygodniu poprawki Senatu odrzucimy i na biurko prezydenta trafi ustawa, która skutecznie ureguluje obrót ziemią rolniczą - powiedział.

Większość poprawek do ustawy wprowadzili senatorowie PO: Piotr Gruszczyński i Marek Konopka. Ten ostatni wyjaśnił, że nie zna listu Solidarności RI do premier Kopacz. Przyznał, że poprawki zostały zgłoszone i przegłosowane przez Senat. Zaznaczył, że były zgłaszane przez różne środowiska.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement