Rząd pomoże rolnikom w związku z COVID-19 i klęskami żywiołowymi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-07-2020,13:40 Aktualizacja: 14-07-2020,13:33
A A A

Rząd chce pomóc rolnikom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19 oraz brakiem wypłaty pomocy z tytułu wystąpienia w 2019 r. klęsk żywiołowych - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy de minimis w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w ubiegłym roku.

Ryszard Kamiński, jan krzysztof ardanowski, epidemia koronawirusa, wsparcie dla rolnictwa

COVID-19. Rolnicy dostaną ponad miliard złotych pomocy

- Realizujemy wszystkie zobowiązania, które państwo podjęło wobec rolników - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Szef resortu wraz z wiceministrem Ryszard Kamińskim przedstawili szczegóły nadzwyczajnego,...

Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa.

Rząd chce pomóc producentom rolnym, ponieważ wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej m.in. z ograniczeń handlowych i brakiem rynków zbytu w związku z epidemią COVID-19.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się producenci, którzy nadal odczuwają skutki finansowe ubiegłorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy i nie mogą otrzymać wnioskowanej pomocy ze względu na wyczerpanie się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r. - poinformowano w komunikacie.

Pomoc zostanie przeznaczona dla producentów rolnych, w których gospodarstwie szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy i którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w formule de minimis, ale nie otrzymali jej z powodu wyczerpania się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.

epidemia koronawirusa, covid-19, branża rolna, PROW 2014-2020

Branże rolne najbardziej dotknięte przez COVID-19 dostaną pomoc

Ministerstwo rolnictwa przewiduje udzielenie pomocy branżom rolnym najbardziej dotkniętym przez epidemię koronowirusa. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z przesunięcia 2 proc. alokacji PROW 2014-2020, a ich pula wyniesie ponad 273 mln euro....

Kolejnym warunkiem jest zagrożenie utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi COVID–19 oraz niewypłaceniem pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do biura powiatowego ARiMR. Aby uprościć warunki ubiegania się o wsparcie, utrata płynności finansowej będzie potwierdzana przez producenta rolnego wyłącznie na podstawie jego oświadczenia.

Wsparcie będzie wypłacone w wysokości należnej producentowi pomocy w związku z wystąpieniem w 2019 r. m.in. suszy. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rada Ministrów wyraziła jednocześnie zgodę na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu