Rząd pomoże rolnikom w związku z COVID-19 i klęskami żywiołowymi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-07-2020,13:40 Aktualizacja: 14-07-2020,13:33
A A A

Rząd chce pomóc rolnikom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19 oraz brakiem wypłaty pomocy z tytułu wystąpienia w 2019 r. klęsk żywiołowych - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy de minimis w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w ubiegłym roku.

Ryszard Kamiński, jan krzysztof ardanowski, epidemia koronawirusa, wsparcie dla rolnictwa

COVID-19. Rolnicy dostaną ponad miliard złotych pomocy

- Realizujemy wszystkie zobowiązania, które państwo podjęło wobec rolników - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Szef resortu wraz z wiceministrem Ryszard Kamińskim przedstawili szczegóły nadzwyczajnego,...

Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa.

Rząd chce pomóc producentom rolnym, ponieważ wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej m.in. z ograniczeń handlowych i brakiem rynków zbytu w związku z epidemią COVID-19.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się producenci, którzy nadal odczuwają skutki finansowe ubiegłorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy i nie mogą otrzymać wnioskowanej pomocy ze względu na wyczerpanie się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r. - poinformowano w komunikacie.

Pomoc zostanie przeznaczona dla producentów rolnych, w których gospodarstwie szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy i którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w formule de minimis, ale nie otrzymali jej z powodu wyczerpania się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.

epidemia koronawirusa, covid-19, branża rolna, PROW 2014-2020

Branże rolne najbardziej dotknięte przez COVID-19 dostaną pomoc

Ministerstwo rolnictwa przewiduje udzielenie pomocy branżom rolnym najbardziej dotkniętym przez epidemię koronowirusa. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z przesunięcia 2 proc. alokacji PROW 2014-2020, a ich pula wyniesie ponad 273 mln euro....

Kolejnym warunkiem jest zagrożenie utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi COVID–19 oraz niewypłaceniem pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do biura powiatowego ARiMR. Aby uprościć warunki ubiegania się o wsparcie, utrata płynności finansowej będzie potwierdzana przez producenta rolnego wyłącznie na podstawie jego oświadczenia.

Wsparcie będzie wypłacone w wysokości należnej producentowi pomocy w związku z wystąpieniem w 2019 r. m.in. suszy. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rada Ministrów wyraziła jednocześnie zgodę na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement