RPO alarmuje: prawo nie chroni nas przed smrodem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2016,10:05 Aktualizacja: 08-11-2016,10:37
A A A

Problem ochrony praw obywateli w zakresie przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym pozostaje wciąż nierozwiązany - podkreśla Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Zwrócił się do ministra środowiska z wnioskiem o "podjęcie stosownych działań legislacyjnych" w tej sprawie.

Rzecznik podkreśla, że już od 2006 roku jego poprzednicy prowadzili korespondencje z kolejnymi ministrami środowiska w sprawie braku przepisów dotyczących uciążliwości zapachowych.

"Problem ten w dalszym ciągu jest przedmiotem licznych skarg wpływających do mnie od obywateli zamieszkujących w pobliżu zakładów przemysłowych, ferm chowu trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, wysypisk, składowisk oraz spalarni odpadów, ubojni i innych obiektów, których funkcjonowanie prowadzi do powstawania uciążliwych zapachów" - wskazuje RPO.

fot. Tytus Żmijewski

Smród bez ustawy

Od dawna planowana ustawa „odorowa” prawdopodobnie nie powstanie. Ministerstwo Środowiska rozważa jedynie uzupełnienie już istniejących przepisów o zapisy dotyczące uciążliwych smrodów. Na ustawę „odorową”...

I przytacza przykłady konkretnych lokalizacji, gdzie mieszkańcy zmagają się z odorami. "Analiza spraw wpływających do Biura RPO wskazuje, że organy ochrony środowiska nie posiadają instrumentów prawnych, za pomocą których mogłyby nakazać właścicielom ww. zakładów oraz gospodarstw podjęcie działań redukujących lub eliminujących immisje zapachowe. Niejednokrotnie w odpowiedziach kierowanych na moje wystąpienia uzyskuję stanowisko, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli w zakresie określenia uciążliwości zapachowych, w tym pomiarów kontrolnych emisji lub zapachowej jakości powietrza" - wytyka rzecznik.

Bodnar podkreśla, że w większości państw członkowskich UE stosowne regulacje dotyczące pomiaru poziomu uciążliwości zapachowych oraz działań pokontrolnych i wydawania odpowiednich decyzji, zostały już wprowadzone.

"W kwestii obowiązków państwa w zakresie przeciwdziałania odorom wypowiadał się też wielokrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tymczasem w Polsce nadal brak jest instrumentów prawnych, za pomocą których organy ochrony środowiska byłyby uprawnione do przeprowadzenia kontroli w zakresie określenia uciążliwości zapachowych, w tym pomiarów kontrolnych emisji lub zapachowej jakości powietrza oraz wydawania stosownych wystąpień pokontrolnych. Obecna sytuacja wymaga w mojej ocenie pilnej interwencji ustawodawczej" - apeluje rzecznik.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement