Rozbiorą zaporę, która miała pomagać w czasie suszy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marek Szafrański PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
12-04-2020,11:25 Aktualizacja: 14-04-2020,9:42
A A A

Trwają przygotowania do rozpoczęcia rozbiórki zbiornika wodnego w Wilkowicach koło Bielska-Białej - poinformowała Linda Hofman, rzecznik Wód Polskich z Gliwic. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na dokumentację techniczną rozbiórki.

- W przygotowaniu jest postępowanie w myśl ustawy prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej prac rozbiórkowych. Po jego rozstrzygnięciu i realizacji zadania możliwy będzie wybór wykonawcy docelowej rozbiórki - poinformowała Hofman.

wegetacja roślin, susza rolnicza, susza hydrologiczna, sebastian szklarek, Wielkopolska Izba Rolnicza

Nie koronawirus, a susza zadusi rolnictwo? Może być rekordowa

Rośliny ozime obecnie wchodzą w okres krytyczny dla potrzeb wodnych, jednak od czterech tygodni nie wystąpiły znaczące opady deszczu - alarmuje Wielkopolska Izba Rolnicza. Dr Sebastian Szklarek uważa, że wszystko wskazuje na to, że w tym roku susza...
Po wyłonieniu wykonawcy ruszą prace. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, jest zobowiązany do przeprowadzenia rozbiórki obiektu, w ramach której zdemontowane zostaną zapora czołowa zbiornika wraz z przepławką oraz urządzeniami tworzącymi z nią całość techniczno-użytkową.

Ostateczny termin zakończenia prac upływa 30 listopada przyszłego roku.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych koryto rzeki zostanie odtworzone, a teren rozebranego zbiornika uporządkowany. Zachowana zostanie zapora przeciwrumowiskowa na Wilkówce, niecka wypadowa oraz te elementy czaszy zbiornika, które stanowią zabezpieczenie przebiegającej tam drogi gminnej oraz mostu.

Wody Polskie podały, że dalsze decyzje, co do powstania obiektu hydrotechnicznego, retencjonującego wodę "będą podlegały głębokim analizom techniczno-ekonomicznym". Hofman przypomniała, że zbiorniki wielofunkcyjne, przechwytujące wodę, służą zarówno mieszkańcom, jak i środowisku naturalnemu w czasie jej niedoborów i suszy.

WIDEO Zapora na Wilkówce w Wilkowicach, w czasie dużych opadów | źródło: Nowe Studio

susza rolnicza, monitorowanie suszy, stacje meteorologiczne IUNG

Susza będzie monitorowana przez satelitarny system

Pilotażowy program satelitarnego monitorowania suszy rolniczej zostanie uruchomiony w 2021 roku, a jeszcze w bieżącym wprowadzone będą zmiany w analizowaniu danych meteorologicznych. W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie...
Po opadach w maju ub.r. pojawiło się zagrożenie, że wilkowicka tama pęknie. Ewakuowano wówczas mieszkańców. Stan techniczny zapory i jej konstrukcja wzbudzały od dawna zastrzeżenia m.in. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które przejęło obiekt z początkiem 2018 r.

Latem nadzór budowlany podjął decyzję o rozbiórce zapory czołowej. Początek prac pierwotnie był planowany na 1 października. Później został przesunięty na 1 grudnia.

Rzecznik przypomniała, że z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców domów położonych poniżej zapory czołowej zbiornika gliwickie Wody Polskie jeszcze w sierpniu ub.r. wykonały dodatkowe otwory w wieży przelewowo-upustowej, które umożliwiają swobodny przepływ wód Wilkówki przez czaszę nawet podczas wezbrania powodziowego.

Uniemożliwiają one też piętrzenie wody, a tym samym samonapełnienie się zbiornika. Zostały wykonane w sposób nienaruszający konstrukcji budowli.

szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, pieniądze, bobry

Bóbr sprzymierzeńcem w czasie suszy?

Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie do końca lutego myśliwi mają zgodę na odstrzał bobrów. Zarządzenie to dotyczy odstrzału maksymalnie 1465 zwierząt w ciągu trzech lat (w okresach od...

Zapora na Wilkówce została zbudowana kilka lat temu przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Miała piętrzyć wodę dla celów pitnych, na wypadek suszy oraz służyć rezerwą na ewentualność wezbrań i powodzi. Wody Polskie uważają, że z uwagi na liczne wady zbiornik nie pełnił swoich projektowych funkcji.

Mimo, iż poprzedni zarządca zbiornika miał świadomość zagrożenia, dopiero Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, obejmując z początkiem 2018 r. funkcji zarządczych podjęło kroki mające na celu bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Wilkowice.

Sprawą zbiornika zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej. Jesienią ub.r. postępowanie zostało umorzone.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj