Rolnikom należy się uczciwa zapłata. Potrzebny monitoring cen

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2022,11:15 Aktualizacja: 05-04-2022,11:27
A A A

Po dwóch latach pandemii oraz w związku ze zmianami klimatycznymi i skutkami wojny w Ukrainie, która będzie miała charakter globalny i potrwa kilka lat, nadszedł czas, aby zrewidować nastawienie do bezpieczeństwa żywnościowego w UE - czytamy w komunikacie wydanym przez samorządy rolnicze.

Odbyło się posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja), poszerzone o przedstawicieli z Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy i Rumunii.

zielony ład, KRIR, wojna w Ukrainie, Copa-Cogeca

Zielony ład trzeba opóźnić. Wojna wszystko zmieniła

Konsekwencje wojny w Ukrainie z każdym dniem coraz bardziej odczuwa Polska i kraje sąsiadujące, ale także odległe państwa, które przez lata sprowadzały z Ukrainy surowce. Nie wiemy także jak długo potrwa ta sytuacja, ani jaki będzie jej...

Uczestnicy spotkania podkreślają m.in., że w obecnych czasach zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest strategiczne. Potrzebna jest też fundamentalna zmiana spojrzenia na sektor rolno-spożywczy w Brukseli i na szczeblu krajowym.

Stąd apel o co najmniej średniookresowy kierunek polityki unijnego rolnictwa i sektora żywnościowego w postaci Deklaracji UE o strategicznej roli bezpieczeństwa żywnościowego. "Wnioskujemy o zawieszenie wszystkich decyzji dotyczących nieodnawiania substancji czynnych stosowanych jako środki ochrony roślin na lata 2022 i 2023. Zasadniczo nie należy zakazywać stosowania określonych substancji, chyba że dostępne są pełnowartościowe alternatywy" - wskazały izby.

Jednocześnie zażądały opracowania kompleksowej strategii UE na rzecz białek roślinnych w celu zwiększenia produkcji białek roślinnych i zmniejszenia w tym zakresie zależności UE od krajów trzecich. Białka roślinne mają kluczowe znaczenie dla przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe - zmniejszają zależność od nawozów mineralnych i przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

dopłaty do nawozów, KRIR, wsparcie dla rolnictwa

Dotacje do nawozów. KRIR chce zwiększenia powierzchni do 300 ha

O dość znaczne zwiększenie powierzchni, do której powinna przysługiwać dopłata do zakupionych nawozów, wystąpił do ministra rolnictwa Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wniosek ma związek z opublikowanym w Biuletynie Informacji...

"Wnioskujemy o odstępstwa od zasad zazieleniania wykraczające poza decyzję wykonawczą - mianowicie w celu złagodzenia wymogów dotyczących dywersyfikacji upraw, umożliwienia stosowania środków ochrony roślin wiążących azot na obszarach EFA oraz dalszego rozszerzania wykorzystania dostępnych gruntów: włączenie do produkcji trawy na gruntach ornych i międzyplonach - oprócz gruntów ugorowanych na obszarach EFA. Zwracamy ponadto uwagę na potencjalną rezerwę gruntową w postaci trwałych użytków zielonych oraz gruntów nierolnych poza LPIS. Zaletą użytkowania odłogów i trwałych użytków zielonych jest akumulacja materii organicznej w tej glebie, a tym samym znaczna wymiana nawozów, zwłaszcza w pierwszym roku orki" - czytamy dalej w komunikacie.

Rolnicze samorządy wniosły też - mając na uwadze konieczny wzrost produkcji rolnej - o zastosowanie czasowych odstępstw dla środków rolno-środowiskowo-klimatycznych w drugim filarze. Poprosiły ponadto o wypłatę zaliczek na bezpośrednie dopłaty do ziemi i zwierząt do 16 października danego roku oraz o zmniejszenie sankcji dla rolników w przypadku drobnych naruszeń przepisów.

"Wzywamy Komisję Europejską do monitorowania cen wybranych produktów rolno-spożywczych w celu określenia podziału marży między rolnikiem, producentem żywności i detalistą (…) Wnioskujemy o działania łagodzące wzrost cen energii w sektorze rolno-spożywczym (…) Podkreślamy pilną potrzebę ponownego rozważenia celów strategii Europejskiego Zielonego Ładu i zmiany ich harmonogramu, zwłaszcza tych, które znacznie ograniczą produkcję żywności" - brzmią inne postulaty izb rolniczych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj