Pomoc suszowa z problemami. KRIR już interweniuje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-10-2018,17:50 Aktualizacja: 01-10-2018,20:30
A A A

Rolnik nie zdążył z powodu niesprzyjającej aury wykonać zasiewu do 1 kwietnia, nie mógł więc tej uprawy w tym terminie ubezpieczyć. Odszkodowanie za suszę dostanie jednak pomniejszone o połowę.

Do końca października gospodarze mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o tzw. pomoc poklęskową. Jedna z zasad tego wsparcia jest taka, że "kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk".

pieniądze, susza, Jan Krzysztof Ardanowski, ieniądze dla rolników, pomoc suszowa

Ardanowski o pomocy suszowej: do rolników trafiają miliony złotych

Pomoc suszowa trwa. Zostało do tej pory wypłacone 30 mln zł, a każdego kolejnego dnia będzie przelewanych kolejnych 15 mln zł - powiedział w piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski w województwie kujawsko-pomorskim....

"Do samorządu rolniczego zgłaszają się rolnicy, którym ARiMR nie uznaje spełnienia warunku ubezpieczenia co najmniej 50 proc. upraw, z uwagi na zawarcie polisy ubezpieczenia po 1 kwietnia br., czyli po terminie ogłoszenia przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Takie przypadki ARiMR interpretuje jako zawarcie polisy już po wystąpieniu szkody" - alarmuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Zdaniem rolniczego samorządu taka interpretacja jest niedopuszczalna. Rolnicy bowiem składali wnioski o dopłaty bezpośrednie w przedłużonym terminie (do 15 czerwca) i do tego czasu wykonywali zasiewy i prace polowe, często ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Nie mogli więc ubezpieczyć swoich upraw przed 1 kwietnia.

Stąd prośba do resortu rolnictwa o uznanie przy składaniu wniosków o pomoc suszową polis zawartych przez rolników do 15 czerwca, a więc do czasu terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, jako spełniających wymóg ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy,jan krzysztof ardanowski, pomoc rządowa, szacowanie strat

Pogłębiła się susza w zachodniej Polsce

Pogłębia się susza w zachodniej części kraju, a największy deficyt wody występuje w okolicach Poznania - poinformował Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Susza dotyka upraw buraków, ziemniaków oraz zasiewów...

Rolnicy zgłaszają także inny problem. Chodzi o spełnienie wymogu ubezpieczenia co najmniej 50 proc. upraw przez farmerów uprawiających na gruncie ornym trawy i koniczynę z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt.

"Uprawy takie nie były możliwe do ubezpieczenia, nie przysługuje do nich dopłata do składek z budżetu państwa, a nawet w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego, zakłady ubezpieczeniowe nie oferowały takich ubezpieczeń" - podkreśla KRIR.

W wystąpieniu do ministerstwa prosi o interpretację, czy rolnikom takim będą obniżane stawki pomocy z powodu nieubezpieczenia co najmniej 50 proc. upraw, skoro nie mieli takiej możliwości. Zdaniem samorządu rolniczego w takich przypadkach gospodarze powinni otrzymać 100 proc. stawki pomocy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj