Polska nie zgadza się z mniejszym budżetem UE na rolnictwo

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-10-2018,14:35 Aktualizacja: 02-10-2018,14:43
A A A

W Komisji Europejskiej trwają rozmowy na temat kształtu nowej unijnej polityki rolnej po 2020 roku. Polska nie zgadza się na mniejszy budżet, jaki powstanie w wyniku Brexitu - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa.

- Nie zgadzamy się z cięciami w budżecie rolnym (...) szukamy dobrych rozwiązań. Nic nie jest przesądzone, nie wolno mówić, że pieniędzy będzie mniej, sprawa jest w tej chwili negocjowana - mówił polityk na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

nastroje wśród rolników, pesymizm rolników, gus, hodowcy trzody chlewnej, uprawa drzew i krzewów

Rolnicy pełni obaw. Nastroje najgorsze od lat

Najbardziej o swoją przyszłość obawiają się użytkownicy gospodarstw prowadzących uprawy drzew i krzewów owocowych oraz hodowcy świń. Tak negatywnych opinii rolników o sytuacji na rynku nie odnotowano od 2015 roku. Główny Urząd...

Wiceminister zaznaczył, że równocześnie z pracami nad Wspólną Polityką Rolną po 2020 r., negocjowane są (przez premiera i ministra spraw zagranicznych) wspólne ramy finansowe dla całej unijnej polityki. Resort rolnictwa cały czas zaznacza, że priorytetem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich i konkurencyjność naszego rolnictwa oraz budżet na WPR na odpowiednim poziomie.

- Stanowisko Polski jest jasne - to jest niesprawiedliwy budżet, jest za mało pieniędzy - podkreślił Zarudzki. Dodał, że ministerstwo ma strategię dotycząca zwiększenia budżetu na WPR i jego wykorzystania.

Obecnie z rozmów wynika, że środków na I filar (dopłaty bezpośrednie) jest tyle samo, natomiast ewentualne cięcia będą dotyczyły obszaru II (wsparcia dla obszarów wiejskich).

Podkreślił, że Polska jest bardzo aktywna na forum międzynarodowym w zakresie polityki rolnej i KE liczy się ze zdaniem naszego kraju.

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa

Budżet rolny krzywdzący dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Budżet na Wspólną Politykę Rolną, zaproponowany przez Komisję Europejską, jest krzywdzący dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale i tak w tej "złej" propozycji Polska będzie miała mniej obcięte środki niż inne kraje -...

KE pod koniec 2017 r. przedstawiła propozycję zupełnie nowego podejścia do Wspólnej Polityki Rolnej. Bruksela m.in. ramowo określi cele, ale o sposobie ich wykonania będą decydowały same kraje, realizując Krajowy Plan Strategiczny. WPR powinna być bardziej ukierunkowana na ochronę klimatu i środowiska i w większym stopniu wykorzystywać innowacyjne technologie.

Zarudzki zapewnił, że Polska wie, jakie cele chce realizować, co jest najważniejsze dla polskiego rolnictwa. Rząd w tej sprawie przyjął stanowisko w maju 2017 r.

W dokumencie m.in. napisano, że WPR po 2020 powinna zapewnić skuteczną realizację traktatowych celów WPR; zachować w pełni wspólnotowy charakter tej polityki, w tym w wymiarze finansowym; zapewnić równe warunki konkurowania polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku, w szczególności poprzez ujednolicenie wysokości rekompensat (płatności bezpośrednich) za jednakowe wymogi; niwelować różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wiceminister zapytany, jakie konkretne propozycje nowej WPR Polska popiera odpowiedział, że m.in. plan strategiczny, ale z kilkoma zastrzeżeniami. - Popieramy płatności redystrybucyjne, przenoszenie środków miedzy filarami. Jesteśmy za utrzymaniem płatności związanych z produkcją - wyliczał. Dodał, że Polska jest też za szerszym wykorzystywaniem innowacyjnych technologii.

WPR, Wspólna Polityka Rolna, rolnictwo, pieniądze, ETO, Janusz Wojciechowski

Przyszła WPR? Rolnicy muszą dostawać środki na realne działania

Opracowania, jeśli np. chodzi o PROW, są akademickie, a rolnik niewiele z tego rozumie - uważa Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Stąd konieczność uproszczenia procedur i wykluczenia sprzeczności. A płacić trzeba...

Warszawa nie zgadza się natomiast z dysproporcjami - KE stawia zbyt duże obowiązki dot. środowiska, a za tym nie idą odpowiednio duże środki. Jak mówił, są zbyt duże wymagania związane płatnościami bezpośrednimi, nie ma możliwości wspierania inwestycji, problemem mogą być coroczne rozliczania wydatków obu filarów.

- Zależy nam, by polityka rolna była uproszczona przede wszystkim na poziomie wniosku o płatność i jego rozliczenia oraz procedur agencyjnych przy ocenie wniosku - podkreślił Zarudzki.

KE zakładała, że uzgodnienia dotyczące przyszłej polityki rolnej zakończą się w marcu 2019 roku, ale wszystko wskazuje, że negocjacje przeciągną się i zakończą w 2010 r. - Decyzje w tej sprawie będzie podejmował nowy parlament europejski - poinformował na koniec wiceminister.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement