Pandemia COVID-19, ASF i grypa ptaków uderzają w rynki rolne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-04-2021,14:05 Aktualizacja: 27-04-2021,14:12
A A A

Sytuacja na rynkach rolnych w związku z pandemią Covid 19 i brexitem oraz problemy rynkowe występujące w państwach UE - były tematem wideokonferencji unijnych ministrów rolnictwa.

Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister Ryszard Bartosik. Poinformował, że w Polsce, poza pandemią koronawirusa, na rynki rolne negatywnie wpływają takie czynniki jak grypa ptaków i ASF.

cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena

Spodziewany wzrost ceny tuczników się opóźni?

Podaż żywca wieprzowego w Niemczech jest o 10% niższa niż przed rokiem. W efekcie ceny skupu w tym kraju spadły o 8 centów za kg wagi bitej ciepłej (wbc).   Ceny skupu tuczników spadły w Belgii o 2 centy za kg wbc, a w Niemczech...

Jak mówił, na rynku wieprzowiny rosnące koszty produkcji zbóż i pasz pogarszają możliwości odbudowy drastycznego spadku cen w 2020 r. Na obszarach dotkniętych ograniczeniami związanymi z ASF producenci doświadczają problemów ze sprzedażą świń oraz uzyskują niższe niż rynkowe ceny.

Wskazał, że nadal trudna jest sytuacja na rynku drobiu, pomimo wzrostu cen skupu. Negatywny wpływ ma przede wszystkim wzrost cen pasz oraz występowanie nowych ognisk grypy ptaków, co ogranicza możliwości eksportowe.

Wiceminister zauważył, że ograniczenia i obostrzenia w funkcjonowaniu sektora HoReCa, z powodu kolejnej fali pandemii COVID-19, spowodowały istotne problemy dla wielu producentów owoców i warzyw.

Szacuje się, że na skutek wprowadzonych obostrzeń 80 proc. ziemniaków przeznaczonych w Polsce do sprzedaży w sektorze HoReCa nie zostało zagospodarowane.

cena bydła, skup żywca wołowego, wołowina, ceny w Polsce,

Kolejne podwyżki cen w skupie bydła

Ceny zakupu żywca wołowego w trzecim tygodniu kwietnia wzrosły. Średnie notowania bydła rzeźnego były o 2,5% wyższe niż przed tygodniem.    Bydło rzeźne w dniach 12-18 kwietnia bieżącego roku kupowano średnio po 7,04 zł za kg. Cena ta...

Polska zaproponowała KE przeznaczenie ziemniaków do biogazowni lub na inne cele przemysłowe, np. do przetwórstwa na spirytus do środków dezynfekujących. Chorwacja poparła polski wniosek dotyczący takiego zagospodarowania ziemniaków.

W odpowiedzi na postulaty państw członkowskich w zakresie wsparcia trudnej sytuacji m.in. sektorów owocowo-warzywnych, dotkniętych także przymrozkami wiosennymi, KE poinformowała, że wobec rozległych strat w rolnictwie ramy budżetowe są ograniczone. Jednocześnie zadeklarowała, że będzie na bieżąco monitorowała sytuację.

Według Komisji, znacząca pomoc finansowa w krótkim okresie wymagałaby uruchomienia środków z rezerwy kryzysowej, co oznaczałoby konieczność redukcji płatności bezpośrednich otrzymywanych przez wszystkich rolników. Poprawę sytuacji w tym sektorze należy, zdaniem KE, widzieć w szerszym kontekście poprawy sytuacji gospodarczej i znoszenia restrykcji związanych z pandemią.

cena drobiu, żywiec drobiowy, mięso,indyki, brojlery, spadek cen,

Zmiany cen skupu drobiu

Cena w skupie kurcząt brojlerów w połowie kwietnia spadła. Wzrost notowań dotyczył indyków oraz kaczek brojlerów.   Kurczęta brojlery w połowie kwietnia bieżącego roku skupowano średnio po 3,73 zł za kg. Cena ta była o 1...

Ministrowie rozmawiali także na temat reformy wspólnej polityki rolnej. Prezydencja portugalska poinformowała o możliwości zakończenia w pierwszym półroczu negocjacji z Parlamentem Europejskim w zakresie pakietu obejmującego trzy rozporządzenia.

KE również wyraziła poparcie co do planu osiągnięcia całościowego porozumienia w maju. "Jest bardzo duża presja czasu na osiągnięcie porozumienia na szczeblu UE - tak, aby umożliwić państwom zakończenie niezbędnych procesów legislacyjnych na szczeblu krajowym" - czytamy w komunikacie.

- Jeżeli chodzi o "zieloną architekturę", to Polska może poprzeć kompromisową propozycję dotyczącą stopniowego podnoszenia limitu wydatków na ekoschematy. Istotne jest, aby zachować podejście Rady do ustalania tego limitu na podstawie alokacji na płatności bezpośrednie przed przesunięciem środków z II filaru. Polska może zaakceptować uwzględnianie 60 proc. wsparcia dla obszarów o naturalnych ograniczeniach w rozliczaniu limitu 30 proc. wydatków II filara WPR na cele środowiskowe i klimatyczne - powiedział Bartosik, przedstawiając stanowisko Polski w zakresie negocjowanego pakietu.

gminy popegeerowskie, PGR, wsparcie dla wsi, Paweł Szefernaker, MSWiA

Popegeerowskie gminy dostaną więcej pieniędzy

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego budżet programu wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR, został zwiększony o 90 mln zł i wynosi 340 mln zł - poinformował Paweł Szefernaker wiceminister spraw wewnętrznych i administracji....

Jak mówił, Polska popiera kompromisową propozycję dotyczącą dobrych praktyk środowiskowych (np. płodozmian), w tym utrzymania wyłączenia z norm środowiskowych m.in. dla gospodarstw do 10 ha. Zauważył też, że propozycja obowiązkowego przeznaczenia co najmniej 3 proc. powierzchni gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne może prowadzić do konieczności wyłączania gruntów z produkcji.

Polska popiera stanowisko Rady w zakresie poziomu finansowania płatności związanych z produkcją, na poziomie 13 proc. koperty płatności bezpośrednich +2 proc. na wsparcie do roślin wysokobiałkowych.

Komisja przedstawiła wyniki oceny strategii UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt (2012-2015). Państwa członkowskie podkreślały konieczność podnoszenia dobrostanu i odpowiadania na oczekiwania konsumentów w tym zakresie.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!