Nowy system ubezpieczeń rolnych ma odciążyć budżet państwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-01-2022,10:00 Aktualizacja: 29-01-2022,21:34
A A A

Nowy system ubezpieczeń w rolnictwie, który jest obecnie przygotowywany, umożliwi natychmiastowe udzielanie pomocy przez zakłady ubezpieczeń, odciążając w tym zakresie budżet państwa - powiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa.

- Zakupiliśmy udziały w TUW Pocztowym i mam nadzieję, że w drugiej połowie lutego wyjdziemy z ofertą ubezpieczeniową, korzystną dla rolników, z dopłatą z budżetu ok. 2/3 do składki ubezpieczeniowej. Chcemy, by ubezpieczenia były kompleksowe, dla wszystkich ryzyk, łącznie z suszą - poinformował polityk.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, GUS, IERiGŻ

Ubezpieczenia upraw i zwierząt. Sprawdź nowe sumy maksymalne

W konsultacjach społecznych jest projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. I tak, w przyszłym roku maksymalne sumy...

Szef resortu zapowiedział nowe podejście do systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich zaraz po objęciu stanowiska szefa resortu rolnictwa. Ma to być system ubezpieczeń wzajemnych, by niewykorzystane środki przechodziły na następne lata i w ten sposób mogła być zmniejszana wysokość składki.

Dotychczas polisy ubezpieczeniowe oferowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej nie obejmowały klęski suszy. W opinii firm ubezpieczeniowych ryzyko jej wystąpienia jest duże, a więc składka powinna być odpowiednio wysoka, co zniechęcało rolników do zawarcia umowy.

Nie mniej jednak zainteresowanie rolników ubezpieczeniami rolnymi rośnie. W 2021 r. mimo, że budżet przeznaczył na dopłatę do składek 400 mln zł, to środków zabrakło. Do 15 czerwca ochroną ubezpieczeniową zostało objęte ok. 2,1 mln ha, czyli podobnie jak w latach 2019-2020. Oznacza to, że ubezpieczeniem w kraju objęte jest ok. 20 proc. gruntów pod zasiewami, podczas, gdy KE wymaga, by polisy chroniły połowę upraw rolnych.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, ministerstwo rolnictwa, Anna Gembicka

Pół miliarda więcej na ubezpieczenia upraw i zwierząt

Ponad 1,4 mld złotych ma wynosić pula środków w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. z przeznaczeniem na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Tak zapewnia Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa w odpowiedzi na...

W budżecie 2022 r. znacznie zostały zwiększone środki na dopłatę do składek ubezpieczeniowych, zaplanowano na ten cel ok. 1,5 mld zł.

Kowalczyk poinformował, że w tej chwili dokonywane są zmiany w KRS dotyczące TUW Pocztowego. Obecnie jego właścicielem jest Fundusz Składkowy KRUS, który już wcześniej posiadał 49 proc. udziałów (resztę miała Poczta Polska). TUW, choć zależny kapitałowo od KRUS, będzie samodzielnym podmiotem gospodarczym.

Minister zaznaczył, że mimo, iż budowany jest system ubezpieczeń wzajemnych, to inne towarzystwa ubezpieczeniowe nie rezygnują z oferty dla rolników. Chęć dalszego ubezpieczania upraw rolnych zgłosiły dotychczasowi ubezpieczyciele m.in. PZU. - Mam nadzieję, że dobra oferta TUW spowoduje, że inne zakłady ubezpieczeniowe dostosują się do niej. Cały czas liczę na to, że rolnicy będą się w miarę powszechnie ubezpieczać, bardzo mi zależy na tym, by zakłady ubezpieczeniowe dawały ofertę kompleksową, a nie tylko wybiórczą, tylko niektórych szkód - zaznaczył.

Zdaniem szefa resortu rolnictwa dotychczasowa pomoc była ułomna, gdyż faktycznie nie rekompensowała poniesionych strat i była udzielana w ramach pomocy de minimis.

Kowalczyk wyjaśnił, że wycena skutków suszy będzie odbywała się na podstawie programu opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Ocenia on straty suszowe w zależności od kategorii gleby, rodzaju uprawy, ilości opadów czy temperatury.

- Nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek zakład ubezpieczeniowy był w stanie oszacować szkody suszowe w danym momencie na znacznym obszarze kraju. Jest to obiektywna aplikacja. Wycena skutków wystąpienie pozostałych szkód, które są najczęściej punktowe (np. gradobicie) będzie obywała się na podstawie szacunków rzeczoznawców - zakończył minister rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement