Na wsiach wciąż jest za mało szkół, przedszkoli i żłobków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-02-2021,10:40 Aktualizacja: 25-02-2021,10:25
A A A

Programy edukacyjne kierowane do mieszkańców miast są też realizowane na wsi. Likwidacja szkół na terenach wiejskich jest zminimalizowana, budowane są żłobki - mówił na posiedzeniu komisji rolnictwa wiceminister Ryszard Bartosik.

- Jednym z programów z zakresu wczesnej opieki na dziećmi, z którego mogą korzystać gminy wiejskie jest program MALUCH+, którego realizatorem jest MRiPS. Program w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększania ilości miejsc opieki nad dziećmi - poinformował polityk.

śląsk, Szlak Gospodarstw Edukacyjnych, życie na wsi, edukacja dzieci i młodzieży, obszary wiejskie

Przez edukację dowiedzą się, jak ciężka jest praca rolnika

Na Śląsku powstanie Szlak Gospodarstw Edukacyjnych. Dzieci i młodzież szkolna mają się tam oswajając z życiem i pracą na wsi, zwłaszcza w kontekście wytwarzania żywności. Zarząd Województwa Śląskiego po raz pierwszy ogłosił otwarty konkurs...

Na koniec 2019 r. instytucje opieki - żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie - funkcjonowały w 1 039 gminach, czyli w 42 proc. wszystkich w Polsce. Instytucje funkcjonowały w 396 gminach wiejskich (25 proc. z nich).

W gminach wiejskich na koniec 2019 r. funkcjonowało 812 instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat, z tego 494 żłobki, 131 klubów dziecięcych i 187 dziennych opiekunów - o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Instytucje  oferowały łącznie ok. 172,2 tys. miejsc, w tym ok. 17,7 tys. miejsc na terenach wiejskich.

Wiceminister zaznaczył, że gminy są zobowiązane do zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci. Otrzymują wsparcie z budżetu państwa w formie dotacji celowej i subwencji na dzieci 6-letnie i starsze, korzystające z edukacji przedszkolnej gmin.

W roku szkolnym 2020/2021 z wychowania przedszkolnego korzysta na wsi prawie 470 tys. dzieci. Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje na wsi 4 224 placówek - o 68 więcej niż rok wcześniej.

Zespół Szkół  nr 4 w Nadrożu, powiat rypiński, anna gembicka, szkoły rolnicze

W Polsce potrzebne są nowoczesne szkoły rolnicze

Potrzebne są nowoczesne szkoły rolnicze, dobra edukacja, która będzie odpowiadała na wyzwania stojące przed sektorem rolno-spożywczym - przekonywała Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa podczas wizyty w Zespole Szkół nr 4 w Nadrożu....

Mimo, że sytuacja na obszarach wiejskich w zakresie dostępności opieki nad dziećmi, zarówno w żłobkach, jak i w przedszkolach stale się poprawia, to - w opinii resortu rolnictwa - nadal jest niewystarczająca.

Zbyt mało jest także szkół na obszarach wiejskich. Nauka w nich jest subsydiowana, a wielkość wsparcia zależy od liczby uczniów.

W 2019 r. subwencją oświatową objętych było w gminach wiejskich 939 tys. uczniów, a w gminach miejsko-wiejskich - 794 tys. W roku szkolnym 2018/19 działało 14 584 szkół podstawowych, z tego 8 675 na wsi (60 proc. wszystkich szkół). W tym czasie do szkół podstawowych uczęszczało 3 mln uczniów, z tego na wsi 1,1 mln.

Bartosik przypomniał, że w grudniu minister rolnictwa uruchomił program komputer dla ucznia z terenów wiejskich.

O ile w miastach zamknięcie szkoły nie wpływa znacząco na życie ich mieszkańców, o tyle na wsi jest zazwyczaj istotnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności.

Negatywną stroną likwidacji szkoły wiejskiej jest m.in. wydłużenie drogi z domu do szkoły czy zmniejszeniem liczby miejsc pracy we wsi. Wiąże się z to także np. ze zmniejszenie częstości kursowania autobusów oraz z np. z sklepów spożywczych, placówki pocztowej czy też przedszkola.

W opinii resortu rolnictwa należy podejmować wszelkie działania w celu utrzymania szkół wiejskich, szczególnie tych małych, ze względu na zarówno korzyści edukacyjne, jak i społeczne.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu