Na Dolnym Śląsku uzgodniono kryteria sprzedaży państwowej ziemi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-05-2015,13:05 Aktualizacja: 14-05-2015,15:33
A A A

Cena będzie najmniej punktowanym kryterium spośród branych pod uwagę przy zakupie państwowej ziemi przez rolników w województwie dolnośląskim. Właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie.

Zanim jednak prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala i dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu Iwona Dyszkiewicz złożyli na nim podpisy, trwały długie negocjacje.

Chodziło głównie o ustalenie wagi kryterium "cena nieruchomości". Stanowisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej było pokłosiem ustaleń z odpowiedniczkami z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Rolnicy oskarżają, ANR odpiera zarzuty. Kłócą się o ceny ziemi

Agencja Nieruchomości Rolnych celowo podbija ceny ziemi - twierdzą zachodniopomorscy rolnicy. Ich zdaniem urzędnicy takie wytyczne dostali z Warszawy. Agencja wszystkiemu zaprzecza.   Najwyższa cena za hektar, jaką w tym roku osiągnięto...
"Waga tego kryterium nie powinna wynosić więcej niż 10 punktów i nie powinna być najważniejszym elementem oceny ofert pisemnych. Najważniejszymi kryteriami oceny winny być: wielkość gospodarstwa rolnika mierzona w hektarach oraz odległość sprzedawanej nieruchomości przez Agencję od siedziby gospodarstwa rolnika. Taki sposób ze stanowiska Dolnośląskiej Izby Rolniczej został zapisany w podpisanym porozumieniu" - informuje DIR.

Sygnowany dokument nosi nazwę "Zasady przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa organizowanych dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne".

Zapisano w nim procedurę dla takich przetargów. Najpierw izba rolnicza składa wniosek o jego przeprowadzenie ze wskazaniem konkretnych względów gospodarczych, liczbą zainteresowanych rolników i proponowanym składem imiennym komisji przetargowej.

Ma tam też być zawarta propozycja co do zastosowania odpowiednich kryteriów do oceny ofert.

A ich uzgodniona lista zawiera pięć pozycji. To: powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika (30 pkt.), odległość miejsca zamieszkania rolnika od sprzedawanej nieruchomości (25 pkt.), proponowana cena nabycia (10 pkt.), powierzchnia gruntów nabytych z państwowego zasobu (20 pkt.) i dodatkowe, wybierane właśnie każdorazowo przez izbę rolniczą (uzyskane dotąd wsparcie z PROW w przeliczeniu na hektar użytków rolnych, intensywność produkcji zwierzęcej czy ubezpieczenie w KRUS - 15 pkt.).  

W porozumieniu określono także, że przetargi ograniczone ofert pisemnych mogą być organizowane dla nieruchomości rolnych niezabudowanych, stanowiących zwarty rozłóg. A w woj. dolnośląskim przyjmuje się, że jego powierzchnia to nie mniej niż 5 ha.

Mniejsza powierzchni działki wystawionej do przetargu może być tylko w uzasadnionych przypadkach.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj