Miażdżący raport NIK. Zbożową spółką zajmie się prokuratura

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-06-2015,8:10 Aktualizacja: 03-06-2015,8:42
A A A

Najwyższa Izba Kontroli bardzo negatywnie ocenia sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółką Elewarr przez prezesa Agencji Rynku Rolnego. Teraz sprawą zajmą się śledczy.

NIK informuje, że "spółka Elewarr przestała pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż oraz w przechowywaniu zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej".

Zmalała też jej rola w przechowywaniu rezerw strategicznych. "Przeprowadzone zmiany organizacyjne okazały się nieskuteczne. Prezes Agencji Rynku Rolnego nie zapobiegł też pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki" - podaje NIK.

Astronomiczne pensje

W poprzedniej kontroli - opublikowanej w 2011 roku - NIK stwierdziła, że członkom zarządu przyznano wynagrodzenia w kwotach przekraczających limity dozwolone w ustawie kominowej. Łączna kwota wynagrodzeń nienależnie pobranych w spółce wyniosła 1.401,8 tys. zł.

NIK alarmuje: zdezelowane autobusy wożą dzieci do szkół

Większość dzieci z terenów wiejskich korzysta z organizowanych przez gminy dowozów do szkoły. Niestety, często jakość tych dowozów pozostawia wiele do życzenia. Potwierdziła to ostatnia kontrola NIK. Obowiązek zapewnienia...
W kontroli sprawdzającej kontrolerzy izby ustalili, że prezes Agencji Rynku Rolnego nie podjął działań w celu wyegzekwowania nienależnie pobranych w latach 2008-2010 wynagrodzeń przez członków rady nadzorczej, zarządu i głównego księgowego.

"Tym samym prezes ARR dopuścił do przedawnienia roszczeń w kwocie 1.401,8 tys. zł. Mało tego, prezes ARR ponownie - niezgodnie z ustawą kominową - zaakceptował wynagrodzenia dla członków zarządu spółki w kwocie 208 tys. zł" - informuje Najwyższa Izba Kontroli.

Stwierdzone przez NIK w kontroli sprawdzającej nieprawidłowości finansowe wyniosły tym razem 1.129,6 tys. zł (suma nienależnie pobranych wynagrodzeń przez członków zarządu i członków rady nadzorczej spółki).

Tak więc nieprawidłowości finansowe dotyczące nienależnie pobranych wynagrodzeń wyniosły łącznie (ustalenia z obu kontroli) 2.531,4 tys. zł.

Pretekst do obejścia ustawy

NIK ustaliła też, że utworzenie w 2010 r. stanowiska dyrektora generalnego i zatrudnienie na nim byłego prezesa spółki miało na celu obejście ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawy kominowej).

Mimo dopłat do ekologicznych upraw sadowniczych produkcja owoców nie wzrosła.

NIK: Rolnicy sadzili drzewa, by zdobyć fundusze UE, a nie zbierać plony

Najwyższa Izba Kontroli informuje w najnowszym raporcie, że polscy gospodarze sadzili drzewa, by uzyskać unijne dopłaty, a nie zebrać plony. Dopiero w 2014 r. dopłaty uzależniono od plonów.   - Raport jest sprzed roku i wychwycono w nim...
Ponadto NIK stwierdziła, że szef ARR powołał prezesa zarządu na okres od dnia 10 grudnia 2010 r. do dnia 18 maja 2011 r. bez przeprowadzenia wymaganego ustawą postępowania kwalifikacyjnego.

Przyczyną naruszania ustawy kominowej przez spółkę jest pogląd prezesa Agencji Rynku Rolnego i zarządu spółki, którzy twierdzą, że Elewarr nie jest państwową osobą prawną i w związku z tym przepisy ustawy kominowej nie mają do niej zastosowania.

NIK przypomina jednak, że właścicielem wszystkich udziałów Elewarr sp. z o.o. jest państwowa osoba prawna - Agencja Rynku Rolnego. W świetle obowiązującego prawa (doktryny oraz orzecznictwa) spółka Elewarr jest więc bezspornie państwową osobą prawną, do której mają zastosowanie przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (ustawy kominowej).

Dekapitalizacja majątku

Kontrola sprawdzająca ujawniła też, że udział spółki w rynku zbóż i rzepaku stale ulegał zmniejszeniu. Następowała dalsza dekapitalizacja jej majątku. W okresie 2010-2013 średnioroczne wykorzystanie pojemności magazynowej spółki wyniosło około 40 proc.

NIK na fermach. Jest wiele nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli badając nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt w woj. lubuskim uznała, że nie wszędzie był on prowadzony prawidłowo - poinformował PAP Zdzisław Szafrański z Delegatury NIK w Zielonej Górze.    W...
W 2013 r. udział Elewarru w przechowywaniu państwowych rezerw zbóż zmniejszył się o 7 proc. w stosunku do lat 2010-2012. Istotnie zmalała też rola spółki w przechowywaniu zbóż stanowiących zapasy interwencyjne Unii Europejskiej.

W latach 2010-2012 mimo trudnej sytuacji ekonomicznej spółki nastąpił wzrost wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych, w tym dyrektora generalnego i dyrektorów oddziałów aż o 30 proc.

"Mając na uwadze malejącą rolę spółki Elewarr w stabilizacji rynku zbóż i rzepaku oraz brak poprawy nadzoru Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad tą spółką, Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby w porozumieniu z Ministrem Finansów, rozważył przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i rozwiązanie Elewarr"- czytamy w komunikacie

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała i przesłała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie niedopełnienia obowiązku zwrotu roszczeń w kwocie 1.400 tys. zł i wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.