Mazowsze ma zapłacić za brak podziału województwa na obwody łowieckie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-01-2022,18:10 Aktualizacja: 25-01-2022,18:21
A A A

Samorząd województwa mazowieckiego w związku z brakiem uchwały w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie, miałby zamiast myśliwych wypłacać odszkodowania za szkody łowieckie.

Do Sejmu wpłynął projekt przygotowany przez posłów PiS nowelizujący Prawo łowieckie w zakresie podziału województw na obwody łowieckie i sankcjonujący samorządy województw, które nie przyjęły odpowiednich uchwał w tej sprawie. De facto dotyczy to wyłącznie województwa mazowieckiego.

obwody łowieckie, koła łopwieckie, Polski Związek Łowiecki, odstrzał zwierząt, szkody łowieckie

Przed nami dzierżawa obwodów łowieckich. To ważne także dla rolników

To, jakie koło dzierżawi dany obwód łowiecki, ma dla rolnika duże znaczenie z uwagi na wykonywanie odstrzałów zwierząt i powodowanych przez nie szkód łowieckich. Część obwodów będzie wkrótce poddanych procedurze...

"Głównym celem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw jest zapewnienie ciągłości prowadzenia przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich gospodarki łowieckiej jak również podejmowania działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń w województwach, w których nie dokonano podziału województwa na obwody łowieckie. Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest niedokonanie nowego podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie i brak możliwości przeprowadzenia procedury związanej z wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd obwodów łowieckich w tym województwie" - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Zgodnie z uchwaloną w lutym 2021 r. nowelą Prawa łowieckiego, sejmiki województw, które dotąd tego nie zrobiły, miały do końca grudnia 2021 r. czas na podjęcie uchwał w sprawie podziału województw na obwody łowieckie.

Jak wówczas argumentowano nowelizując przepisy, zmiana miała zapewnić ciągłość dzierżaw obwodów łowieckich i tym samym gospodarki łowieckiej, szacowania szkód, wypłaty odszkodowań i działań przeciw ASF. W trakcie prac nad tamtą nowelą Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska zapowiadał, że jeśli sejmiki nie podejmą w czasie odpowiednich uchwał, to mogą w przyszłości pojawić się sankcje.

prawo łowieckie, obwody łowieckie, szkody łowieckie

Obwody łowieckie i dzierżawy bez zmian jeszcze przez rok

Weszła w życie nowelizacja Prawa łowieckiego, której efektem jest przedłużenie obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich jeszcze przez rok - przypomina resort klimatu i środowiska. Nowe przepisy przesuwają z 31 marca na...

Jak wynika z poselskiego projektu noweli za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) powstałe na obszarze województwa nieobjętego podziałem odpowiadałby samorząd województwa. Odszkodowania wypłacane byłyby też ze środków własnych samorządu.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale z mocą od 31 marca 2022 r. Łowiecki rok gospodarczy trwa od 1 kwietnia do 31 marca i nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

"Przeniesienie odpowiedzialności za szkody łowieckie powstałe na terenie województwa, w którym nie dokonano podziału na obwody łowieckie, w zakresie wypłaty odszkodowań, z dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na samorząd województwa ma na celu zmobilizować samorząd województwa, które nie dokonało podziału województwa na obwody łowieckie do 31 grudnia 2021 r. do niezwłocznego dokonania takiego podziału" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Projektowana nowela przewiduje jednak, że szacowanie szkód i ustalanie wysokości odszkodowania zostałoby w kompetencji dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Jednocześnie marszałkowi województwa nieobjętego podziałem zapewniono udział w postępowaniu odwoławczym o ustalenie wysokości odszkodowania na prawach strony w miejsce dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego" - dodano.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odpowiadał, że opóźnienie i brak możliwości podjęcia do końca 2021 r. uchwały ws. podziału województwa na obwody łowieckie wynika m.in. z długich uzgodnień z administracją państwową i konieczności wprowadzenia zmian do uchwały. Zwracano ponadto uwagę, że Mazowsze jest największym województwem w kraju, o powierzchni ponad 3,5 mln ha.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement