Kłopoty z ubezpieczeniami rolnymi. Resort: My tylko dopłacamy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-04-2021,10:00 Aktualizacja: 24-04-2021,20:24
A A A

Sadownicy poskarżyli się do ministerstwa rolnictwa na opóźnianie ze strony firm ubezpieczeń plantacji od ryzyk pogodowych. Resort przekonuje, że nie jest stroną umowy przy tego typu umowach.

Związek Sadowników RP podkreśla, że ubezpieczenia upraw i plantacji to nie tylko obowiązek dla gospodarzy, ale także - a może przede wszystkim - szansa na otrzymanie odszkodowania, gdy nie ma przychodów ze zniszczonej produkcji, będącego dla wielu gospodarstw nierzadko ostatnią deską ratunku przed niewypłacalnością.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, Lewica, Marcin Kulasek

Lewica: miliard złotych rocznie na dopłaty do ubezpieczeń upraw i hodowli

Przeznaczenie 1 mld zł rocznie na dopłaty do ubezpieczeń upraw i hodowli zakłada przygotowany przez Lewicę projekt noweli ustawy w sprawie ubezpieczeń rolniczych. Na konferencji w Sejmie Marcin Kulasek, poseł i członek komisji rolnictwa...
"Rolnicy i sadownicy informują, iż nadal nie ma praktycznie możliwości zawierania umów-ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń różnymi metodami odciągają możliwość zawierania polis, m.in. od przymrozków wiosennych czy gradów. Związek Sadowników RP ponowił więc apel i zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o interwencję w sprawie pilnego uruchomienia ubezpieczeń upraw sadowniczych od przymrozków oraz od ryzyka gradu" - poinformował niedawno ZS RP.

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zaznaczył, że zgodnie z definicją przymrozków wiosennych określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ochroną ubezpieczeniową od przymrozków wiosennych objęte są uprawy rolne w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca. Jednakże należy mieć na uwadze, że z ww. ustawy wynika również, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za to ryzyko następuje po 14 dniach od zawarcia umowy ubezpieczenia. Natomiast umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia gradu można zawierać w zakładach ubezpieczeń przez cały rok.

Ubezpieczenia Pocztowe, Bank Pocztowy, ubezpieczanie upraw, ubezpieczenia upraw z dopłatami rządowymi,

Ubezpieczenia Pocztowe rozpoczynają sprzedaż dotowanych ubezpieczeń rolnych

1 kwietnia Ubezpieczenia Pocztowe rozpoczęły sprzedaż ubezpieczeń upraw z dopłatami z budżetu państwa. Od tego dnia rolnicy którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych będą mogli spełnić ustawowy obowiązek ubezpieczenia...
Według ministerstwa, zgodnie z uzyskanymi informacjami w trybie roboczym od zakładów ubezpieczeń, zawieranie umów w bieżącym roku rozpoczęło się około 15 marca.

"W swojej ofercie zakłady oferują również ubezpieczenie upraw sadowniczych od ryzyka przymrozków wiosennych i gradu. Jednakże mając na względzie m.in. trudności w uzyskaniu przez zakłady ubezpieczeń reasekuracji na te ryzyka, oferta w tym roku jest ograniczona" - przyznaje wiceszef resortu rolnictwa.


Jak zastrzega, zgodnie z prawem, umowa ubezpieczenia jest umową cywilno-prawną zawieraną dobrowolnie przez obie strony umowy.

"Minister rolnictwa, nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez zakłady ubezpieczeniowe, które są instytucjami samodzielnymi i niepodlegającymi organizacyjnie ministrowi oraz kształtującymi swój portfel ubezpieczeniowy zgodnie z przyjętą przez siebie polityką finansową. Natomiast minister stosuje jedynie dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych w przypadku zawarcia przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia obejmujących swoim zakresem ryzyka określone w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - napisał Ryszard Bartosik.

Jednocześnie zapewniła, że w ustawie budżetowej na rok 2021 na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz na częściowe dofinansowanie odszkodowań z tytułu ryzyka suszy zaplanowano kwotę 400 mln zł.

Poleć
Udostępnij