Jasny przekaz od rolników. Potrzebne inwestycje w nowe maszyny i budynki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-01-2023,9:25 Aktualizacja: 26-01-2023,9:31
A A A

Co drugi rolnik przyznał, że największą barierę w rozwoju gospodarstwa jest niedostateczne wyposażenie techniczne. Takiej odpowiedzi udzieliło 53 proc. respondentów w ramach edycji z 2022 roku cyklicznego badania "Polska wieś i rolnictwo".

Tak wskazywano częściej niż w 2021 roku (o 21,4 p.p.). Dla rozwoju gospodarstw jedną z istotniejszych barier stanowi - według rolników - także niska opłacalność produkcji (45,8 proc.) i niedostatecznie rozwinięta infrastruktura gospodarstwa w zakresie budynków/budowli rolniczych (44,6 proc. ogółu badanych).

rejestracja ciągników rolniczych, rejestracja przyczep rolniczych, PIGMiUR, RPT, Rolniczy Przegląd Techniczny

Branża maszyn rolniczych pełna obaw. Zamówienia spadają

Kryzys coraz mocniej puka również do drzwi naszej branży - przyznaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR). Traktorów i przyczep sprzedano w 2022 roku mniej niż w poprzednich 12 miesiącach. Przez cały miniony...

Zakupy i remonty konieczne

"Zdaniem 43,4 proc. rolników w ich gospodarstwie w najbliższych 5 latach konieczne byłyby inwestycje w nowe maszyny rolnicze (co jest wynikiem o 15 p.p. niższym niż w 2021 roku), 39,4 proc. dostrzega potrzebę remontu posiadanych maszyn, a 36,9 proc. uważa, że należałoby wybudować budynki gospodarcze (w 2021 roku była to najczęściej wskazywana potrzeba)" - czytamy w raporcie z badania, które jest realizowane na zlecenie państwowych instytucji z ministerstwem rolnictwa na czele.

Przepytywani gospodarze wskazywali najczęściej na inwestycje w nowe maszyny rolnicze bez względu na swój wiek. Ci z przedziału 35-54 lata częściej od pozostałych wskazywali na wybudowanie budynków gospodarczych (42 proc.) i zatrudnienie osób do pracy w gospodarstwie (30,7 proc.).

Z kolei wśród respondentów w wieku co najmniej 55 lat wyraźnie wyższy odsetek wskazań dotyczył remontu posiadanych maszyn (40,3 proc.) i remontu budynków gospodarczych (34,7 proc.), zaś niższy zakupu ziemi rolniczej - 24,3 proc.

natura 2000

Głos z Podlasia: Konieczny wzrost pomocy na inwestycje

Podlaska Izba Rolnicza (PIR) wnioskuje o podwyższenie limitu pomocy z 500 tys. zł do 700 tys. zł i z 200 tys. zł do 300 tys. zł oraz o zwiększenie procentowego zwrotu kosztów kwalifikowanych z 50 do 65 proc.  -w ramach działania...

Inwestycyjny patriotyzm

"Mając potrzebę zakupu nowej maszyny bądź nowego urządzenia rolniczego, ponad połowa badanych (50,8 proc.) zwróciłaby uwagę na to, czy maszyna/urządzenie jest polskiej produkcji (odnotowano znaczny wzrost znaczenia tego czynnika względem 2021 roku - o 27,4 p.p.). Rolnicy w wieku 18-34 lat braliby ten aspekt pod uwagę znacznie częściej (62,5 proc.) niż starsi respondenci. Dla ankietowanych ważne byłoby również, aby części zamienne były produkowane w Polsce (48,6 proc.), na co wskazywały przede wszystkim osoby w wieku co najmniej 55 lat oraz od 35 do 54 lat (odpowiednio 50 i 49,5 proc.)" - wyliczono w raporcie.

Jeśli chodzi o zakupy rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa, w sytuacji, gdyby ze środków UE było przydzielane wsparcie na ten cel, 37,7 proc. gospodarzy chciałoby uzyskać wsparcie na zakup usługi polegającej na precyzyjnym nawadnianiu upraw.

Co trzeci ankietowany (32 proc.) byłby zainteresowany natomiast zakupem komputera, tabletu lub smartfona z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem, a 28,3 proc. - zakupem, montażem lub wynajmem urządzeń i oprogramowania do oceny stanu zdrowia zwierząt hodowlanych.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu