Izby rolnicze chcą poszerzenia katalogu zdarzeń losowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-10-2020,12:30 Aktualizacja: 14-10-2020,12:35
A A A

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o wpisanie do katalogu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, szkód powodowanych przez zwierzęta.

"Wnioskujemy o umożliwienie powoływanym przez wojewodę gminnym komisjom do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, dokonywania szacunków innych szkód, nie tylko spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi" - czytamy na stronie internetowej rolniczego samorządu.

ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie budynków rolnych, rzecznik finansowy

System ubezpieczeń rolnych jest mało skuteczny i nieefektywny

Z raportu NIK wynika, że system wspierania dopłatami z budżetu państwa ubezpieczeń rolniczych jest mało skuteczny i nieefektywny. Niewielu gospodarzy decyduje się na zabezpieczenie upraw. Jak zaznacza Najwyższa Izba Kontroli, system ubezpieczeń nie...

Dalej KRIR uzasadnia swój wniosek tym, że "obecnie znaczne szkody w uprawach powodują zwierzęta, takie jak gryzonie, ślimaki, ptaki chronione, krukowate. Ponadto w hodowlach ryb powstają szkody na skutek żerowania stad kormoranów".

Zdaniem Izb szkody powodowane przez zwierzęta powinny być uznane za zdarzenia losowe, ponieważ rolnicy nie mają wpływu na ich występowanie.

Umożliwienie ubezpieczenia od tych ryzyk może złagodzić skutki ich występowania przez uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeniowego.

Obecnie produkcję roślinną można ubezpieczyć od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj