Hennig-Kloska: cele redukcji odpadów żywności są ambitne, nie powinny być dalej zwiększane

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
18-06-2024,15:10 Aktualizacja: 18-06-2024,15:15
A A A

Cele redukcji odpadów żywności określone w noweli dyrektywy dotyczącej odpadów są na tyle ambitne, że nie powinny być dalej zwiększane w toku negocjacji - wskazała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

W poniedziałek państwa UE przyjęły stanowisko do negocjacji z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w sprawie nowelizacji dyrektywy dotyczącej odpadów. Zakłada ona ograniczenie marnowania żywności do 2030 roku o 10 proc. w przetwórstwie i produkcji oraz o 30 proc. na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach i gospodarstwach domowych.

minister klimatu, hennig-kloska, wiatraki, ustawa wiatrakowa

Hennig-Kloska: ustawa wiatrakowa powinna wejść w życie na przełomie roku

Ustawaa wiatrakowa powinna wejść w życie na przełomie roku - poinformowała w środę minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. "Chcemy dobrze tę ustawę przekonsultować. W tej chwili trwają negocjacje na poziomie rządowym, potem...

Cytowana we wtorkowym komunikacie MKiŚ minister Paulina Hennig-Kloska mówiła podczas posiedzenie rady ds. środowiska, że Polska popiera propozycję państw członkowskich dot. zwiększenia elastyczności w zakresie krajowych środków i programów zapobiegania powstawaniu odpadów żywności.

"Jednocześnie uważamy, że cele redukcji odpadów żywności ujęte w propozycji są na tyle ambitne, że nie powinny być dalej zwiększane w toku negocjacji z Parlamentem Europejskim" - wskazała szefowa resortu klimatu.

Hennig-Kloska dodała, że "Polska popiera przyjęcie podejścia ogólnego w odniesieniu do przedmiotowego projektu dyrektywy".

Zgodnie z przyjętą w poniedziałek propozycją ws. stanowiska negocjacyjnego, rokiem odniesienia będzie 2020 r., który był pierwszym, w którym dane dotyczące marnowania żywności zostały zebrane w UE według zharmonizowanej metodologii.

Ponad 58 milionów ton odpadów żywnościowych (131 kg na mieszkańca) jest wytwarzanych w UE każdego roku. Rada UE podała, że odpady żywnościowe stanowią około 16 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych z systemu żywnościowego UE.

gleby, stan gleb, badanie gleby, uprawa, ue

Państwa poparły przepisy, dzięki którym gleby w UE mają być mniej zanieczyszczone

Państwa UE przyjęły stanowisko do negocjacji z KE i PE ws. nowych przepisów, dzięki którym gleby w UE mają być mniej zanieczyszczane. Zgodnie z nowymi regulacjami, monitorowanie ich stanu w UE ma być obowiązkowe i mają powstać...

Obecna dyrektywa w sprawie odpadów, będąca w mocy od 2008 roku, nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia oddzielnej zbiórki tekstyliów do ponownego użycia i recyklingu do 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z przyjętym w poniedziałek stanowiskiem negocjacyjnym, do końca 2028 roku KE rozważy ustalenie konkretnych celów w zakresie zbierania, przygotowywania do ponownego użycia i recyklingu odpadów w sektorze tekstylnym.

UE wytwarza 12,6 miliona ton odpadów tekstylnych rocznie. Same ubrania i obuwie stanowią 5,2 miliona ton odpadów, co odpowiada 12 kg odpadów na osobę rocznie. Obecnie tylko 22 proc. jest zbieranych w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu, natomiast reszta jest często spalana lub składowana na wysypiskach.

Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko negocjacyjne w marcu 2024 r. Negocjacje nad ostatecznym kształtem nowych przepisów rozpoczną się w nowym cyklu instytucjonalnym UE.

Poleć
Udostępnij