Gminy zbiednieją przez spółdzielnie? Samorządy nie kryją obaw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-04-2017,9:05 Aktualizacja: 20-04-2017,9:24
A A A

Włodarze gmin wiejskich alarmują, że Ustawa o spółdzielniach rolniczych zabierze istotną część dochodów samorządów. Przekonują, że powinni mieć zagwarantowane rekompensaty.

Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP w negatywnej opinii do rządowego projektu o spółdzielniach rolników podkreśla, że popiera wszelkie propozycje pomocy rolnikom m.in. przez usprawnienie przetwarzania czy sprzedaży produktów. Zdaje sobie ponadto sprawę, że zawarte w projekcie zwolnienia podatkowe mają dla spółdzielni fundamentalne znaczenie.

spółdzielnia rolnicza, prawo, ustawa, jak utworzyć spółdzielnię rolniczą?, ministerstwo rolnictwa

Spółdzielnie rolnicze wracają do łask. Polska wzoruje się na Danii

Przy tworzeniu przepisów dotyczących spółdzielni rolniczych w Polsce, resort korzysta z doświadczeń krajów, gdzie funkcjonują one najlepiej m.in. Danii, Francji i Holandii - zapewnił wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. W...

Zdaniem ZGW RP rozwój spółdzielczości odbędzie się jednak kosztem gmin z obszarami wiejskimi, które utracą znaczną część lub całość dochodów z podatku od nieruchomości oraz CIT.

"Wpływ ustawy na budżety samorządów jest zdecydowanie odmienny od wpływu na budżet państwa. Jeżeli nawet nastąpi spadek wpływów do budżetu centralnego z powodu zwolnień w podatku dochodowym od projektowanych podmiotów, to zostanie on zrekompensowany zwiększonymi wpływami z VAT i akcyzy, tj. podatkami, w których redystrybucji nie partycypuje samorząd" -  czytamy w opinii.

Zarząd przypomina przy okazji, że wpływy z podatków i opłat to źródło finansowania m.in. infrastruktury niezbędnej także do funkcjonowania przyszłych spółdzielni rolniczych. Poza tym projekt ustawy nie zawiera oceny skutków finansowych dla samorządów, co wytknęła już Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

spółdzielnie rolników, jacek bogucki, ministerstwo rolnictwa, produkty rolne, sprzedaż produktów rolnych, sejm

Projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych trafił do komisji

Wzmocnienie roli spółdzielczości w rolnictwie oraz kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolniczych ma na celu rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych skierowany do prac w sejmowej...

Władze ZGW RP zwracają też uwagę, że projekt ustawy o spółdzielniach rolników w kwestii zwolnień podatkowych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego podobny jest do regulacji dotyczących specjalnych stref ekonomicznych.

"Jednakże w przypadku stref mamy do czynienia z rekompensatami za utracone dochody. Analogiczne rozwiązania winne być stosowane w przypadku spółdzielni rolników" - wskazuje związek.

Według jego przedstawicieli dobrze byłoby najpierw projektowane przepisy w formie projektu pilotażowego zastosować na wybranym terenie. Skutek wejścia w życie ustawy może być bowiem taki, że z powodu ulg fiskalnych do rolniczych spółdzielni może przenieść się cała branża rolno-spożywcza z przetwórstwem włącznie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement