Spółdzielnie rolnicze wracają do łask. Polska wzoruje się na Danii

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-04-2017,7:50 Aktualizacja: 07-04-2017,8:34
A A A

Przy tworzeniu przepisów dotyczących spółdzielni rolniczych w Polsce, resort korzysta z doświadczeń krajów, gdzie funkcjonują one najlepiej m.in. Danii, Francji i Holandii - zapewnił wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

W czwartek sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała informacji na temat funkcjonowania spółdzielni rolniczych w Danii, Francji i Holandii, gdzie uspółdzielczenie rolnictwa sięga 90-100 proc. Rolnik może należeć tam do kilku spółdzielni.

spółdzielnie rolników, jacek bogucki, ministerstwo rolnictwa, produkty rolne, sprzedaż produktów rolnych, sejm

Projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych trafił do komisji

Wzmocnienie roli spółdzielczości w rolnictwie oraz kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolniczych ma na celu rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych skierowany do prac w sejmowej...
W Sejmie obecnie jest procedowany rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych, który będzie dotyczył polskich rolników. W środę odbyło się jego pierwsze czytanie, dokument został przesłany do dalszych prac w komisji rolnictwa.

Jak mówił zastępca dyrektora departamentu ds. rynków rolnych ministerstwa rolnictwa Marian Borek, 100 proc. duńskich rolników należy do 28 spółdzielni. Jest w nich 46 tys. członków, a obroty roczne wynoszą 25 mld euro.

- W Holandii do spółdzielni należy 98 proc. rolników skupionych w 215 spółdzielniach, ich obroty roczne - wynoszą 32 mld euro. We Francji w 2400 spółdzielniach jest 858 tys. rolników (90 proc. ogółu), a obroty roczne wynoszą 84 mld euro. Spółdzielnie w tych krajach są więc podmiotami dużymi - zaznaczył Borek.

Spółdzielnie we Francji korzystają z trzech rodzajów ulg: z podatku od dochodów osób prawnych (w przypadku dokonywania operacji z własnymi członkami), podatków regionalnych oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości. - Zwolnienia te są w ścisłe określonych granicach - podkreślił. Rezerwy spółdzielni nie mogą być dzielone, a w przypadku likwidacji spółdzielni jej majątek trafia do innej spółdzielni.

spółdzielnie rolników, krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, produkty rolne, sprzedaż produktów rolnych, rząd

Rząd przyjął projekt ustawy o spółdzielniach rolników

Kompleksowa regulacja zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolników to cel projektu ustawy o spółdzielniach rolników, który przyjął rząd. Rada Ministrów przyjęła także uchwałę w sprawie udzielenia...
Dodał, że - aby skorzystać ze zwolnień podatkowych w Danii - w statutach muszą być zapisy np. ograniczenia co do wypłaty dywidendy, zakaz wypłaty członkom rezerwy statutowej i pewne ograniczenie dysponowania mieniem w przypadku likwidacji spółdzielni.

Borek zaznaczył, że nie wszystkie kraje posiadają odrębną ustawę regulująca spółdzielczość np. nie ma jej w Holandii, tam funkcjonowanie spółdzielni reguluje kodeks cywilny i jest duża swoboda tworzenia takich organizacji.

Spółdzielnie przede wszystkie zajmują się sprzedażą produktów, często poprzez własne giełdy. Takie zorganizowanie się rolników znacznie "zwiększa ich siłę negocjacyjną i pozwala ograniczać koszty przy rozdrobnionej strukturze produkcji" - wyjaśnił przedstawiciel resortu rolnictwa.

Borek zwrócił uwagę, że stopień zorganizowania rolników jest różny, bardzo duży - na rynku mleka i trzody chlewnej, mniejszy w przypadku produkcji roślinnej, a na rynku owoców i warzyw uspółdzielnienie w Danii i Francji jest na poziomie 38 proc., ale w Holandii to już 95 proc.

spółdzielnie rolników, krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, produkty rolne, sprzedaż produktów rolnych

Ulgi podatkowe mają być zachętą do tworzenia spółdzielni rolniczych

W tym tygodniu rząd zajmie się projektem ustawy o spółdzielniach rolniczych. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu ich funkcjonowania. Zachętą do ich zakładania mają być lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia takiej...
W opinii posłów, dotychczasowe próby integracji rolników nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Uspółdzielczenie w Polsce jest niskie, a rolnicy często nie widzą korzyści ze wspólnego gospodarowania.

Zdaniem Zbigniewa Ajchlera (PO), zdecydowana większość rolników nie chce spółdzielni, mając w podświadomości czasy socjalizmu. Rolnicy przede wszystkim nie rozumieją co znaczy wspólne gospodarowanie i jakie korzyści mogą z tego uzyskać. Podkreślił, że spółdzielczość pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji np. poprzez wspólne korzystanie z maszyn.

Poseł zaproponował, by projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych przekazać do podkomisji. Komisja w czwartek nie omawiała tego projektu.

W opinii Krzysztofa Ardanowskiego (PiS), dotychczas wszystkie rządy starały się dofinansowywać pojedyncze gospodarstwa, natomiast by przekonać do spółdzielni czy grup producenckich trzeba współfinansować projekty wspólne. I trzeba także szukać innych form pomocy takim organizacjom, zaproponowane ulgi w podatkach mogą się okazać niewystarczające.

Według Pauliny Hennig-Kloski (N), dotychczasowa praktyka pokazała, że unijne dotacje nie spowodowały większej integracji rolników, bowiem część z nich nie jest zainteresowana zwiększaniem produkcji.

Bogucki zapewnił posłów, że resort rolnictwa przy przygotowywaniu projektu ustawy o spółdzielniach dla polskich rolników korzystał z doświadczeń wszystkich krajów europejskich m.in. do polskiego projektu są przeniesione ulgi podatkowe. Dodał, że wysokość pomocy państwa wynika z możliwości budżetowych, ale także z unijnych przepisów dot. zastosowania pomocy publicznej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej