GIS będzie szukał glifosatu w żywności. Tysiące próbek do badania

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Katarzyna Lechowicz-Dyl PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-02-2020,10:40 Aktualizacja: 25-02-2020,10:45
A A A

W 2020 roku przebadanych zostanie ok. 80 tys. próbek żywności. W planach są m.in. dodatkowe badania kasz, płatków i mąki, związane z doniesieniami o obecności glifosatu w produktach zbożowych - poinformował Jan Bodnar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu jest opracowywany na szczeblu centralnym we współpracy m.in. instytutami badawczymi i laboratoriami referencyjnymi z uwzględnieniem największych zagrożeń oraz zmieniających się przepisów i wymagań prawnych.

glifosat, Roundup, herbicydy, środki ochrony roślin, bayer, monsanto, bayer

Zakażą stosowania glifosatu

Z końcem 2023 roku rząd Niemiec wprowadzi zakaz stosowania środka chwastobójczego na bazie glifiosatu, który doprowadził do 18 400 pozwów w sądach USA o wywoływanie raka. Nasi zachodni sąsiedzi postanowili pójść za...

- Łącznie w 2020 przebadanych zostanie ok. 80 tys. próbek żywności. W związku z doniesieniami dotyczącymi zawartości glifosatu w produktach zbożowych zlecone będą dodatkowe badania kasz, płatków i mąki w kierunku badania pestycydów specyficznych dla tych produktów - wskazał Bondar.

Glifosat to aktywny środek wielu preparatów chwastobójczych, stosowanych w uprawach rolniczych i ogrodowych czy parkowych.

Rzecznik GIS podał ponadto, że "w 2020 roku utrzymano zwiększoną liczbę pobieranych próbek jaj do badań w kierunku Salmonella".

- Zaplanowane zostały dodatkowe badania produktów gotowych do spożycia, w tym mrożonek, które mogą być potencjalnie spożywane na surowo i zbadanie ich w kierunku Listeria monocytogenes - dodał.

Zapowiedział, że plan skupiał się będzie na pobieraniu próbek jak najbliżej producenta i importera, aby w przypadku stwierdzenia przekroczeń, móc reagować jeszcze przed końcem terminu ważności produktów.

glifosat, Roundup, herbicydy, środki ochrony roślin, erozja gleby

Czy rolnictwo poradzi sobie bez glifosatu?

Wokół glifosatu, najczęściej używanej substancji aktywnej w herbicydach, w ostatnich latach wrzało. Z jednej strony pojawiają się opinie, iż może poważnie szkodzić ludzkiemu zdrowiu, z drugiej przedstawiane są wyniki analiz, z których...

Rzecznik wskazał, że pobieranie próbek odbywa się zgodnie z polskimi i europejskimi aktami prawnymi. Pobierane są z obrotu detalicznego i hurtowego, w zakładach przemysłu spożywczego i zakładach żywienia zbiorowego a w przypadku produktów z importu również na granicy.

Bondar podał, że w 2020 roku plan obejmuje 27 kierunków badań m.in.: zanieczyszczenia mikrobiologiczne, metale szkodliwe dla zdrowia, pestycydy, mikotoksyny, azotany, substancje dodatkowe oraz ich czystość, skażenia promieniotwórcze, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, GMO, 3 – MCPD i jego estry, histamina, metanol i cyjanowodór, karbaminian etylu, napromienianie żywności promieniowaniem jonizującym, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), furan czy alkaloidy tropanowe.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń określonych w aktach prawnych, podejmowane są odpowiednie działania w celu wyeliminowania zagrożenia w ramach urzędowej kontroli, wycofania produktu z obrotu oraz zgłoszenia informacji do sytemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF).

Gdy okazuje się, że dany produkt może stanowić zagrożenie dla konsumentów, Główny Inspektorat Sanitarny informuje o tym opinię publiczną za pośrednictwem tzw. ostrzeżeń publicznych zamieszczanych na stronie internetowej gis.gov.pl, a także na Facebooku i Twitterze.

W ogłoszeniu pojawia się nazwa lub rodzaj produktu (nazwa producenta, nr partii, data ważności, zdjęcie) rodzaj zagrożenia oraz zalecenia dotyczące zachowania konsumenta.
 

Poleć
Udostępnij