GDDKiA zapłaci za scalenia gruntów pod budowę "ekspresówek"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-08-2017,13:10 Aktualizacja: 03-08-2017,13:31
A A A

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad będzie zobowiązana do pokrywania kosztów wykonania scaleń i wymian gruntów oraz poscaleniowego zagospodarowania nie tylko w związku z budową autostrad (jak dotąd), ale także dróg ekspresowych.

Przewiduje to poddawany obecnie konsultacjom społecznym projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw. W dokumencie zawarto także zobowiązanie pozostałych inwestorów (realizujących inne inwestycje, np. mniejsze drogi, koleje, lotniska), których działalność wpływa dezorganizująco na rolniczą przestrzeń produkcyjną, do pokrywania kosztów związanych z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym.

wylesienie, wycinka drzew, wycinka lasu, budowa dróg, trasa s5, lasy państwowe

Drogi przebijają się przez lasy. Trwa wielka wycinka drzew

Setki hektarów terenów zadrzewionych trzeba wylesiać, by mogły powstawać drogi szybkiego ruchu. W gestii inwestorów i leśników pozostaje zminimalizowanie szkód i zachowanie przyrody w dobrej kondycji. W wielu...

Chodzi tu o minimalizację negatywnych skutków prowadzonych inwestycji dla obszarów wykorzystywanych rolniczo. Budowa "ekspresówki" czy autostrady zazwyczaj pogarsza bowiem ukształtowanie rozłogów gruntów, czyli rozmieszczenie gruntów gospodarstw rolnych w stosunku do zabudowanych. Przyczynia się z reguły ponadto do zakłócenia działania infrastruktury wiejskiej - sieci drogowej (długie dojazdy na pola po drugiej stronie dróg szybkiego ruchu) i sieci urządzeń melioracji wodnej.

W tym obszarze będzie się sporo działo, gdyż program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada położenie w Polsce sieci dróg ekspresowych o długości 3985 km. A do tego wyniku jeszcze drogowcom sporo brakuje.

W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano również brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego, co ma przyczynić się do usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego. W szczególności ograniczy możliwość jego blokowania w początkowej fazie oraz kontroli sądowo-administracyjnej.
pieniądze na scalenia, nieruchomości rolne, scalenia gruntów, podkarpackie

Miliony na scalanie gruntów

Województwo podkarpackie otrzymało na prace dotyczące scaleń gruntów ponad 152 mln zł. Z tej kwoty wydanych zostało już ponad 90 proc. Dzięki tym pieniądzom uda się w regionie scalić ponad 13 tysięcy hektarów ziemi. Pieniądze...

W nowych przepisach przewidziano również możliwość zatwierdzania projektu scalenia gruntów wszczynanego z urzędu także w przypadkach, "w których należy spodziewać się mniejszej akceptacji tego typu scaleń we wstępnej fazie realizacji tego typu projektów".

Te i pomniejsze zmiany postulowane w projekcie ustawy mają usprawnić i przyspieszyć procesy scalania gruntów w Polsce. To bardzo ważne dla rolników, bo - jak wskazały badania - gospodarstwa o niekorzystnym rozłogu gruntów mogą tracić nawet do 40 proc. dochodu z tytułu złej przestrzennej organizacji.

W latach 2004-2016 wykonywano średnio co roku scalenia i wymiany gruntów na powierzchni tylko 12 369 ha. Wielkość ta jeszcze spadła w 2015 r. do 5.975 ha, a w 2016 r. nawet do 932 ha.

"Docelowo, wielkość wykonywanych scaleń gruntów powinna wzrosnąć do ok. 40.000 ha rocznie, co wynika z zapotrzebowań zgłaszanych przez marszałków województw. W celu osiągnięcia tej wielkości, zasadna jest zmiana niektórych przepisów ustawy, co wymagać będzie jednak zwiększenia środków przeznaczanych na ten cel w budżecie państwa. Z analizy danych dotyczących niektórych krajów UE wynika, że wielkość ta wynosi w skali roku nawet do 3 proc. powierzchni gruntów rolnych danego kraju, co w warunkach polskich oznaczałoby powierzchnię ok. 450.000 ha rocznie" - czytamy w ocenie skutków nowej regulacji.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
Advertisement
Advertisement