Dzierżawa obwodów łowieckich musi iść sprawnie. Polom potrzebna ochrona

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-03-2022,8:05 Aktualizacja: 09-03-2022,8:09
A A A

Jest ważny apel do włodarzy miast i gmin. Chodzi o szybkie procedowanie opinii dzierżawy obwodów łowieckich oraz rocznych planów łowieckich, aby pola rolników mogły być chronione przed szkodami łowieckimi od 1 kwietnia.

Wystąpienie Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczy jej województwa, gdzie w związku ze zmianą granic obwodów łowieckich oraz ich kategoryzacji konieczne jest przeprowadzenie procesu wydzierżawienia obwodów łowieckich. Sprawa ma jednak ogólnopolski charakter.

Mazowsze, podział województwa na obwody łowieckie, prawo łowieckie, edward siarka

Mazowsze ma zapłacić za brak podziału województwa na obwody łowieckie

Samorząd województwa mazowieckiego w związku z brakiem uchwały w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie, miałby zamiast myśliwych wypłacać odszkodowania za szkody łowieckie. Do Sejmu wpłynął projekt przygotowany przez...

Jak podaje WIR, pierwszy etap - ocena wniosków o dzierżawę obwodów, które zostały złożone przez koła łowieckie do Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego - praktycznie został zakończony. ZO PZŁ przesłały do właściwych organów uchwały z wnioskami o dzierżawę obwodów przez wskazane koła łowieckie.

Obwody łowieckie wydzierżawiają, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej, dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w przypadku obwodów leśnych oraz starosta - w przypadku obwodów łowieckich polnych.

"W kolejnym etapie dzierżawcy czy też zarządcy obwodów łowieckich zobowiązani są do przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny w terminie 15 dni od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd, musi zostać złożony do zatwierdzenia roczny plan łowiecki sporządzony na okres od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd do 31 marca" -  wskazuje w wystąpieniu do wójtów i szefów miast Piotr Walkowski, prezes WIR.

obwody łowieckie, koła łopwieckie, Polski Związek Łowiecki, odstrzał zwierząt, szkody łowieckie

Przed nami dzierżawa obwodów łowieckich. To ważne także dla rolników

To, jakie koło dzierżawi dany obwód łowiecki, ma dla rolnika duże znaczenie z uwagi na wykonywanie odstrzałów zwierząt i powodowanych przez nie szkód łowieckich. Część obwodów będzie wkrótce poddanych procedurze...

Po zasięgnięciu opinii właściwych miejscowo włodarzy oraz właściwej izby rolniczej, sporządzony roczny plan łowiecki jest zatwierdzany przez właściwego nadleśniczego w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.

"Ustawa Prawo Łowieckie nakłada na wielkopolski samorząd rolniczy oraz na kierowane przez Państwa jednostki obowiązek zaopiniowania złożonych wniosków o dzierżawę oraz rocznych planów łowieckich na łowiecki sezon gospodarczy 2022/2023. Dotychczasowe granice obwodów łowieckich wygasają 31 marca 2022 r. W związku z powyższym WIR apeluje do Państwa o możliwe szybką realizację wskazanych wyżej zadań. Podyktowane jest to koniecznością zaopiniowania dzierżaw obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich w bardzo krótkim terminie, tak aby pola rolników już z dniem 1 kwietnia objęte były ochroną przed szkodami wyrządzanymi w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną" - zaznacza w wystąpieniu Walkowski.

Podkreśla też, że dla rolników ma to szczególne znaczenie, gdyż jest to okres intensywnych prac polowych, m.in. zasiewów kukurydzy. Dla myśliwych jest to z kolei czas pilnowania upraw, aby zminimalizować szkody powodowane przez zwierzyn łowną, a te w tym okresie są znaczne.

"W związku z powyższym kierujemy do Państwa apel o możliwe szybkie przeprowadzenie opiniowania dzierżaw obwodów łowieckich oraz rocznych planów łowieckich. Od dobrej współpracy wszystkich jednostek biorących udział w tym procesie będzie zależał termin rozpoczęcia przez koła łowieckie właściwej gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach, a to z kolei pozwoli na obecność myśliwych w łowiskach i ochronę pól przed szkodami łowieckimi" - podsumowuje szef WIR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj