Cudzoziemcy na zakupach w Polsce. Sprzedaż bije rekordy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Katarzyna Fiuk PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
28-12-2017,8:30 Aktualizacja: 28-12-2017,8:46
A A A

W III kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 82,6 mln, z czego 47,9 mln - 58 proc. - dotyczyło cudzoziemców - poinformował w środę w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Jak wynika z danych GUS, ok. 73,3 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,8 proc. - granicy na lotniskach, 12 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE i 0,9 proc. morskiej.

straż graniczna, cudzoziemcy, nielegalna praca w gospodarstwie, praca dla obcokrajowców, ukraina

Rolnicy zatrudniają na lewo obcokrajowców. Brakuje rąk do pracy

Gospodarzom w całej Polsce coraz trudniej utrzymać i znaleźć pracowników sezonowych. Nielegalnie zatrudniają więc obcokrajowców, za co można stanąć przed sądem. Mimo ryzyka takich przypadków nie brakuje. Funkcjonariusze...
Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,4 proc. ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w III kwartale 2017 r.), następnie granicę z Czechami (22,9 proc.), Słowacją (14,4 proc.), Ukrainą (8,9 proc.), Białorusią (3,7 proc.), Litwą (3,2 proc.) i Rosją (1,5 proc.).

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego np.: na granicy z Ukrainą - obywatele Ukrainy (95,6 proc.), na granicy z Rosją - obywatele Rosji (88,1 proc.), a na granicy z Białorusią - obywatele Białorusi (84,6 proc.).

Według GUS, szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2017 r. ukształtowała się na poziomie 11,7 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski - 6,8 mld zł.

W odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. wydatki cudzoziemców były wyższe o 7,7 proc., a Polaków o 6,5 proc. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców i Polaków również były wyższe, odpowiednio o 7,3 proc. i o 41,7 proc.

straż leśna, policja, motocykliści w lasach, Nadleśnictwo Kamienna Góra

Cudzoziemcy rozjeżdżają polskie lasy

Strażnicy leśni z przygranicznych nadleśnictw południowo-zachodniej Polski tropią amatorów jazdy na jednośladach po lasach. Co ciekawe, nielegalne wyprawy organizują też sobie obcokrajowcy. W czerwcowej akcji zatrzymano ośmiu...
W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (49,2 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w III kwartale 2017 r.), następnie z Czechami (29,9 proc.), Słowacją (14,9 proc.), Litwą (2,6 proc.), Ukrainą (1,5 proc.), Rosją (1,3 proc.) i Białorusią (0,6 proc.).

Jak czytamy w opracowaniu GUS, cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w III kwartale 2017 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 82 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 12 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 5 proc.

Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 23 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 19 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 proc.).

obcokrajowcy, zatrudnienie obcokrajowców, pracownicy sezonowi, rolnictwo, praca w gospodarstwie

Obcokrajowcy popracują przy polskim bydle

Cudzoziemcy, dla których wydawane będą zezwolenia na pracę sezonową będą mogli zajmować się chowem i hodowlą bydła mlecznego. Rząd pracuje nad stworzeniem listy działalności sezonowych. W kwestii zatrudniania pracowników (zwłaszcza...
Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w III kwartale 2017 r. najwięcej wydali w Polsce na towary nieżywnościowe - ok. 53 proc. ogółu wydatków, następnie na pozostałe wydatki (usługi) - ok. 20 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe - ok. 13 proc.

W ramach małego ruchu granicznego (MRG) na granicy polsko-ukraińskiej w III kw. 2017 r. odnotowano 2,1 mln odpraw cudzoziemców (z Polski i do Polski), co stanowiło 36,9 proc. ogółu przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców. W porównaniu zarówno z analogicznym okresem poprzedniego roku, jak w stosunku do II kwartału 2017 r. liczba przekroczeń granicy w ramach MRG była większa (odpowiednio o 20,9 proc. i 1 proc.).

GUS podał, że szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską w ramach MRG w III kwartale 2017 r. wyniosła 674,1 mln zł, co stanowiło 33,8 proc. ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską. Wydatki te były o 23,6 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie 2016 roku i o 2,0 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale.

Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca przekraczającego granicę polsko-ukraińską w ramach MRG w III kwartale 2017 r. wyniosły 659 zł, podczas gdy w poprzednim kwartale - 646 zł, a przed rokiem - 649 zł.

Badania przeprowadzone przez Urząd w III kwartale 2017 r. pokazują, że przekraczający lądową granicę Polski zarówno cudzoziemcy jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy - 67,3 proc. cudzoziemców i 67,2 proc. Polaków, przy czym 48,7 proc. cudzoziemców i 55,5 proc. Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj