Cele nowej wspólnej polityki rolnej są trudne do pogodzenia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-02-2021,10:40 Aktualizacja: 24-02-2021,10:46
A A A

Posłowie z komisji rolnictwa uważają, że cele przyszłej unijnej polityki rolnej będą trudne do pogodzenia, gdyż z jednej strony zakłada się zwiększenie konkurencyjności rolnictwa, a z drugiej nakłada na gospodarzy obowiązki dotyczące ochrony środowiska.

Jak mówił wiceminister Ryszard Bartosik, reforma WPR po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie UE przygotuje Plan Strategiczny dla WPR.

europejski zielony ład, janusz wojciechowski, sejmowa komisja do spraw ue, anna gembicka, wpr po 2023 roku

Komisarz przekonuje posłów. Zielony Ład to szansa dla rolnictwa

Zielony Ład jest próbą doprowadzenia produkcji rolniczej do większego zrównoważenia, jest szansą, a nie zagrożeniem - zapewniał w Sejmie Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa. Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. UE...
Dokument będzie obejmował instrumenty I filaru WPR (płatności bezpośrednie, działania w zakresie rynków rolnych) i II filaru (wsparcie rozwoju obszarów wiejskich).

Pierwsza analiza dokumentu wskazuje, że oparte na analizie danych statystycznych w zakresie sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce rekomendacje w dużym stopniu odzwierciedlają wskazania krajowych analiz SWOT. Większość rekomendowanych przez KE obszarów interwencji znalazła odzwierciedlenie w pierwszej wersji Planu - powiedział polityk.

Zaznaczył, że państwa członkowskie mają dowolność w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji (programów) i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, ale muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Nowa WPR będzie silnie skoncentrowana na kwestiach związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Ukierunkowanie to jest wskazane w trzech dokumentach KE towarzyszących pakietowi legislacyjnemu WPR po 2020 roku - Europejski Zielony Ład, Strategia "Od pola do stołu" oraz różnorodności biologicznej - wyjaśnił Bartosik.

Wiktor Szmulewicz, KRIR, Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, europejski zielony ład

Szmulewicz bije na alarm i krytykuje zielone pomysły

Forsowane przez Brukselę zielone pomysły mają być dobrowolne. Tak mówi teoria, ale jeżeli nie będę ich wypełniał, to dostanę z płatności bezpośrednich o 30 proc. mniej - mówi Wiktor Szmulewicz, szef KRIR i członek Rady ds. Rolnictwa i...

Prace nad polskim Planem Strategicznym WPR rozpoczęły się w październiku 2019 roku. Ta pierwsza wersja Planu obejmuje analizy SWOT - m.in. określenie silnych stron i potrzeb rolnictwa oraz propozycjach interwencji (wsparcia).

- Nie ma w nim jeszcze rozwiązań finansowych. Na obecnym etapie prac programowych przygotowano 59 interwencji w ramach obu filarów Wspólnej Polityki Rolnej - poinformował wiceminister.

15 lutego zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące pierwszego projektu Planu, zgłoszono do niego 3,5 tys. uwag. Na bazie tych uwag w marcu/kwietniu powstanie II wersja dokumentu uwzględniająca już kwestie budżetowe.

Następnie (maj/czerwiec) planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie materiału, który we wrześniu zostanie przedłożony do akceptacji Komitetu Monitorującego a w październiku do akceptacji Radzie Ministrów.

Plan Strategiczny WPR 2023-2027, Grzegorz Puda, Joanna Gierulska, wsparcie gospodarstw rodzinnych

Tysiące uwag i wniosków do Planu Strategicznego WPR 2023-2027

Zakończyły się konsultacje dotyczące Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zgłoszone uwagi będą podstawą do przygotowania finalnego projektu, który w listopadzie zostanie przekazany do KE - poinformował...

W listopadzie planowane jest oficjalne przekazanie Planu do zatwierdzenia przez KE. - Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w negocjacjach z KE należy przyjąć, iż realnie negocjacje trwać będą do 6 miesięcy, czyli do maja 2022 r. - powiedział Bartosik.

W opinii wielu posłów (m.in. Doroty Niedzieli (KO), Mirosława Maliszewskiego (KP), Kazimierza Plocke (KO), KE stawia przed unijnymi rolnikami ambitne cele dotyczące ochrony środowiska i klimatu, ale też stawia na konkurencyjność europejskiego rolnictwa jednocześnie ułatwiając dostęp dla produktów rolnych z krajów poza unijnych.

KE chce wzmocnić dochody rolników, ale również chce ograniczyć stosowanie nawozów sztucznych i czy środków ochrony roślin, co może doprowadzić do zmniejszenia produkcji rolnej.

W ramach unijnej strategii Zielony Ład, UE planuje do 2030 r. m.in. zmniejszyć ilość wszystkich używanych pestycydów chemicznych o połowę, oraz o 20 proc. ograniczyć stosowanie nawozów sztucznych.

Posłowie mówili także o potrzebie rozwoju rolnictwa ekologicznego. Według założeń UE, do 2030 r. należy zwiększyć jego skalę do 25 proc. W Polsce obecnie tylko ok. 4 proc. gruntów zajmują uprawy ekologiczne.

Wiceminister odpowiadając na wątpliwości, wyjaśnił, że Plan strategiczny jest budowany o określeniu o możliwości i doświadczenia kraju.

- Jeżeli chodzi o nawozy i środki ochrony roślin (...) to nie będzie to tak, że jakimiś decyzjami z dnia na dzień będziemy zabraniać stosowania takich czy takiej ilości nawozów, ale będziemy skłaniać rolników do tego, by stosować środki jak najbardziej przyjazne środowisku, by stosować nawozy w sposób precyzyjny i tu będą nakierowane środki unijne - zakończył wiceszef resortu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj