Sprzedaż produktów rolnych idzie w górę. Przybywa miejsc pracy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
27-02-2017,13:40 Aktualizacja: 27-02-2017,14:02
A A A

Według nowego niezależnego badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej umowy handlowe przyczyniły się do zwiększenia eksportu produktów rolnych oraz tworzenia miejsc pracy m.in. w sektorze rolno-spożywczym.

Szczegółowej analizie poddano umowy handlowe zawarte przez Wspólnotę z Meksykiem, Koreą Południową i Szwajcarią. -  Zawarte porozumienia handlowe doprowadziły do wzrostu wartości unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych o ponad 1 mld euro - zapewnia Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

PROW, ASF, PROW 2014-2020, ministerstwo rolnictwa, Komisja Europejska

Bruksela zatwierdziła zmiany w PROW

Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła szereg zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wdrożenie reform nastąpi w pierwszej połowie 2017 roku. "Decyzją wykonawczą C(2016)8568 z dnia 09.12.2016 r....

- Co równie ważne, wzrost sprzedaży przyczynił się do utworzenia we Wspólnocie tysięcy miejsc pracy, z których większość powstała w branży rolno-spożywczej, w tym w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Dane dowodzą, że ambitne i wyważone umowy handlowe są korzystne dla europejskich producentów żywności i rolnictwa - dodał.

Cecilia Malmstroem, komisarz ds. handlu powiedziała natomiast, że "w badaniu przedstawiono również istotne informacje na temat tego, jak możemy ograniczyć biurokrację oraz usuwać przeszkody w przyszłych negocjacjach handlowych".

Badanie wykazało ponadto, że wspomniane umowy przyczyniły się do obustronnego zwiększenia wymiany handlowej, zwiększenia eksportu z UE i importu produktów do Wspólnoty gwarantując konsumentom i przedsiębiorstwom dostęp do szerszego asortymentu produktów. Co ważne, zwiększenie przywozu miało niewielki wpływ na produkcję wewnątrz UE.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu