Bruksela zatwierdziła zmiany w PROW

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
27-12-2016,8:15 Aktualizacja: 27-12-2016,8:53
A A A

Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła szereg zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wdrożenie reform nastąpi w pierwszej połowie 2017 roku.

"Decyzją wykonawczą C(2016)8568 z dnia 09.12.2016 r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji C(2014)9783, Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" - podaje resort rolnictwa.

asf, kolejne przypadki, padłe dziki, odstrzelone

ASF – pięć kolejnych przypadków u padłych i odstrzelonych dzików

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu pięciu nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski. Dotychczas odnotowano 156 przypadków ASF u dzików oraz 23 ogniska tej...
Zmiany dotyczą wprowadzenia do PROW rozwiązań na rzecz działań wspierających ograniczenie skutków wystąpienia przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski w typie operacji "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" i w typie operacji "Restrukturyzacja małych gospodarstw" oraz w poddziałaniu "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

Obecnie w ministerstwie rolnictwa trwają intensywne prace mające na celu wdrożenie proponowanych rozwiązań w pierwszej połowie 2017 r.

Aktualna wersja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uwzględniająca zatwierdzone przez Komisję Europejską zmiany PROW 2014-2020 została zamieszczona tutaj.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 612 571 000 euro, w tym: 8 697 556 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego. W ramach PROW będzie realizowanych łącznie 15 działań.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt