Import bioproduktów z nowym systemem certyfikacji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-04-2017,15:00 Aktualizacja: 19-04-2017,15:18
A A A

W środę zaczyna obowiązywać nowy system certyfikacji elektronicznej, który ma pozwolić lepiej monitorować import produktów ekologicznych w UE. Jak podkreśla KE, dzięki niemu Unia stanie się liderem w gromadzeniu danych dotyczących handlu w tym sektorze.

Przez najbliższe sześć miesięcy działać ma jeszcze system przejściowy, w ramach którego możliwa będzie certyfikacja produktów zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Ale od 19 października, import produktów ekologicznych będzie podlegać jedynie certyfikacji elektronicznej.

żywność ekologiczna, produkty ekologiczne, certyfikacja produktów ekologicznych, żywność eko, Agnieszka Szpaderska

Polska żywność ekologiczna rośnie w siłę

Rośnie sektor polskiej żywności ekologicznej. W tym roku jego wartość ma przekroczyć miliard złotych, a w ostatniej dekadzie liczba producentów wytwarzających jedzenie bez udziału środków chemicznych wzrosła o 576 proc. - W Polsce...

UE jest jednym z największym producentów i konsumentów produktów ekologicznych na świecie. Wartość tego rynku szacuje się na miliardy euro. Choć zdecydowana większość ekożywności na potrzeby konsumentów europejskich wytwarzana jest przez rolników unijnych, import produkcji ekologicznej stanowi kilkanaście procent jej wartości.

"Nasze zobowiązanie do prowadzenia rygorystycznej certyfikacji i kontroli jest ważnym elementem unijnych norm w zakresie bezpieczeństwa żywności. Te wysokie standardy sprawiły, że UE stosuje dziś najlepsze na świecie rozwiązania w odniesieniu do żywności. Musimy jednak zawsze dążyć do wypracowania nowych i jeszcze lepszych sposobów. Nowe przepisy przyczynią się do poprawy identyfikowalności produktów ekologicznych, które są ważnym i rosnącym segmentem rynku" - oświadczył w komunikacie Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Komisja przekonuje, że pionierski system certyfikacji elektronicznej przyczyni się do usprawnienia stosowania reguł dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia ewentualnych nadużyć. Ma on także zapewnić bardziej wyczerpujące dane statystyczne dotyczące importu produktów ekologicznych.
żywność ekologiczna, produkty ekologiczne, certyfikacja produktów ekologicznych, norwegia, islandia

Produkty ekologiczne z Norwegii i Islandii znów trafią do Unii

Od 18 marca do Unii Europejskiej ponownie będzie można eksportować i wprowadzać do obrotu produkty ekologiczne (m.in. łososia) z Norwegii i Islandii. Długo oczekiwaną decyzję w tej sprawie podjął Wspólny Komitet Europejskiego Obszaru...

W praktyce zmiany mają wymagać dodania świadectw przywozowych do zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES) - działającego już teraz unijnego elektronicznego systemu śledzenia przemieszczania produktów spożywczych w całej UE.

TRACES umożliwia handlującym i władzom dostęp do informacji na temat przemieszczania przesyłek, ale jest też wykorzystywany jako narzędzie umożliwiające szybkie reagowanie na zagrożenia dla zdrowia.

Rynek produktów ekologicznych szybko się rozwija w UE, jednak system ich kontroli jest ułomny. W poszczególnych państwach są różne praktyki w odniesieniu do sprawdzania przesyłek produktów ekologicznych przed ich dopuszczeniem do obrotu w Unii.

Na problem zwrócił uwagę Europejski Trybunał Obrachunkowy, który już w 2012 roku zaapelował o to, by zająć się kwestią monitorowania przepływu produktów ekologicznych i spójnością kontroli importu.
żywność ekologiczna, produkty, Polska

Rolnictwo ekologiczne w Polsce upada

Żywność ekologiczna ma coraz więcej zwolenników. Niestety produkujących ją gospodarstw ubywa, a 80 proc. produktów ekologicznych trafia do Polski z importu - w radiowej Jedynce informuje Józef Tyburski, przewodniczący Rady do...

Produkty ekologiczne są wytwarzane według specjalnych zasad, takich jak płodozmian, zakaz używania GMO oraz bardzo ścisłe limity stosowania chemicznych środków ochrony, pestycydów i nawozów syntetycznych, antybiotyków w hodowli zwierząt, dodatków do żywności oraz substancji pomocniczych.

Produkty ekologiczne, które są uważane za produkty wysokiej klasy, są zwykle sprzedawane po wyższych cenach niż produkty tradycyjne, dlatego ich podrabianie jest zyskowne.

Zgodnie z danymi Eurostatu w 2015 r. pod uprawy ekologiczne w UE przeznaczonych było 11,1 mln hektarów, podczas gdy w 2002 r. było to 5 mln hektarów.

Żywność organiczna produkowana jest przez prawie 185 tys. gospodarstw rolnych w Europie.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!