Kryzys energetyczny wymusza pilne zmiany w polityce OZE

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
27-10-2022,13:05 Aktualizacja: 27-10-2022,13:14
A A A

W Grodnie k. Międzyzdrojów odbyła się V Międzynarodowa Konferencja "Energetyka, Rolnictwo, Środowisko" zorganizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Agro Promotion. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że kryzys energetyczny w Europie jest coraz głębszy i wspieranie rozwoju OZE to jedno z najistotniejszych zadań rządów.

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa w wystąpieniu otwierającym dyskusję podkreślił, że rozwój OZE na terenach wiejskich jest dofinansowywany z wielu źródeł - m.in. z PROW 2014-2020, a po okresie przejściowym z budżetu WPR na lata 2023-2027. Polityk zachęcał rolników do inwestycji w biogazownie i łączenie odnawialnych źródeł energii w instalacje będące miksem energetycznym.

OZE, energia odnawialna, obszary wiejskie, biogazownie, Henryk Kowalczyk

Rolnictwo jest dobrym miejscem, by rozwijać energię odnawialną

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa uważa, że rolnictwo jest dobrym miejscem do tego, aby rozwijać energię odnawialną. Polityk uczestniczył w V Międzynarodowej Konferencji "Energetyka, środowisko, rolnictwo" w Centrum Współpracy...

Kadri Simson, komisarz ds. energii UE podkreśliła, że w związku ze wzrostami cen gazu i energii wywołanymi rosyjską inwazją na Ukrainę, musimy uniezależnić się od dostaw tego surowca z Rosji. Zasugerowała, że należy zdywersyfikować źródła dostaw gazu i energii oraz znaleźć niezawodnych dostawców gazu, od których będzie można sprowadzać go rurociągami z Azerbejdżanu, Algierii czy Norwegii.

Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich była głównym tematem jednej z debat. Jej uczestnicy zgodnie przyznali, że rolnictwo pełni kluczową rolę w uniezależnieniu się od paliw kopalnych. Eksperci zwrócili uwagę, że potrzebny jest m.in. wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych na tych obszarach, zmniejszenie emisyjności i wprowadzenie założeń gospodarki obiegu zamkniętego.

Wskazano rozwiązania, które wsparłyby samowystarczalność energetyczną na wsi - tworzenie biogazowni, magazynowanie energii poprzez biometan czy wprowadzenie regulacji prawnych uwzględniających zachęty dla dostawców OZE np. w postaci obniżenia podatków, preferencyjnych taryf czy uproszczonych procedur.

energia z OZE, fotowoltaika, energia wiatrowa, biogazownia, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

Coraz więcej odmów przyłączenia do sieci instalacji OZE

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska poinformowała, że rośnie liczba odmów przyłączenia do sieci instalacji OZE: w 2017/18 było to 260 odmów, w 2021/22 blisko 3,5 tys. Na posiedzeniu sejmowej podkomisji...

Wiele uwagi podczas konferencji poświęcono także doświadczeniom w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich. Podczas kolejnej debaty wskazano kluczowe priorytety, z którymi obecnie próbuje zmierzyć się KE. Pierwszym jest zapobiegnięcie kryzysowi żywnościowemu i zapewnienie bezpieczeństwa w tym zakresie.

Drugim wyzwaniem są przygotowania do wprowadzenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ostatnią ważną kwestią, wymagającą uregulowania, są z kolei ceny nawozów, związane z rosnącymi stawkami gazu.

Podczas konferencji podkreślono, że wprowadzenie korzystnych zmian dla rozwoju sektora OZE w Polsce możliwe jest przy wsparciu rządu. Niestety, producenci energii na wsi muszą mierzyć się z wieloma przeszkodami.

Należą do nich: regulacje prawne; nieprecyzyjność przepisów; brak możliwości, a nawet niechęć do odbioru energii przez sieci dystrybucyjne; niewystarczające dofinansowanie dla inwestycji OZE; brak instrumentów wsparcia finansowego m.in. dla biogazowni i biometanowni za uniknięte emisje; brak aktualizacji krajowego planu energetycznego; brak wystarczającej wiedzy technicznej, informacji na temat regulacji prawnych czy możliwości pozyskania dofinansowania, czy wreszcie brak instrumentów oraz narzędzi zachęcających do inwestowania w rozwiązania proklimatyczne i proekologiczne.

Uczestnicy tegorocznego wydarzenia byli zgodni, że rozwój sektora OZE jest kluczowy dla bezpieczeństwa oraz samowystarczalności terenów wiejskich. Dlatego należy wspierać inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce.
 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu