Energia wiatrowa i słoneczna pod lupą trybunału

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
03-02-2018,12:00 Aktualizacja: 03-02-2018,12:15
A A A

Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi kontrolę, która ma ustalić, czy wsparcie wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatrowej i słonecznej przez UE oraz państwa członkowskie jest skuteczne.

Wytwarzanie energii elektrycznej to sektor, w którym zużywa się najwięcej energii z OZE. A ta wiatrowa i słoneczna (fotowoltaiczna) mogą stać się dwoma najtańszymi formami jej wytwarzania.

Udział OZE w zużyciu energii, oze, odnawialne źródła energii, energia wiatrowa, energia słoneczna

Rośnie udział OZE w zużyciu energii

Udział OZE w zużyciu energii w Unii Europejskiej w 2016 roku wyniósł 17 proc. - wynika z obliczeń Eurostatu. Do 2020 roku, zgodnie z polityką Brukseli, ma pójść w górę do 20 proc. W ostatnich kilkunastu latach Wspólnota...

Kontrolerzy zbadają opracowanie, wdrażanie oraz monitorowanie unijnych i krajowych strategii rozwoju wspomnianych źródeł od 2009 r., a także finansowanie ich rozwoju.

- Energia wiatrowa i słoneczna to dwa odnawialne źródła energii służące wytwarzaniu energii elektrycznej, które przez ostatnie dziesięć lat rozwijały się najbardziej dynamiczny - powiedział George Pufan, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za kontrolę.

- Odgrywają zasadniczą rolę w naszym koszyku energetycznym, a zatem ustalenie, czy strategia ich rozwoju i wsparcie na ich rzecz są skuteczne ma bardzo duże znaczenie - dodał.

W okresie programowania 2014-2020 przeznaczono 45 mld euro ze wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, w tym na inwestycje w energię z OZE, efektywność energetyczną i zrównoważoną mobilność miejską.

Przewidziano też 58,5 mld euro na inteligentne systemy przesyłu, magazynowania i dystrybucji energii.

Kontrola ETO zostanie przeprowadzona w Niemczech, Grecji, Hiszpanii i Polsce. Publikacja sprawozdania z kontroli zaplanowana jest na początek 2019 r.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu