Rośnie udział OZE w zużyciu energii

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
30-01-2018,12:25 Aktualizacja: 30-01-2018,12:44
A A A

Udział OZE w zużyciu energii w Unii Europejskiej w 2016 roku wyniósł 17 proc. - wynika z obliczeń Eurostatu. Do 2020 roku, zgodnie z polityką Brukseli, ma pójść w górę do 20 proc.

W ostatnich kilkunastu latach Wspólnota podwoiła udział odnawialnych źródeł energii bowiem w 2004 r. wynosił tylko 8,5 proc. Był to pierwszy rok, w którym opublikowano dane na ten temat - podaje portal forbes.pl

odnawialne źródła energii, nfośigw, instytut energetyki odnawialnej, energia cieplna, energia elektryczna

Jak wykorzystać potencjał ciepła i energii z OZE?

Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła będą tematem branżowej konferencji, na którą 17 stycznia br. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie...

W porównaniu z 2015 r., w 2016 r. udział "zielonej energii" zwiększył się w 15 z 28 państw członkowskich. Unijna polityka klimatyczna zakłada uzyskanie 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii do 2020 r. i co najmniej 27 proc. do 2030 r.

Najwyższy udział OZE w konsumpcji występuje w Szwecji, a najniższy w Luksemburgu, na Malcie i w Holandii. W tym pierwszym kraju 53,8 proc. skonsumowanej energii pochodziło z OZE. Kolejne miejsca zajęły Finlandia (38,7 proc.), Łotwa (37,2 proc.), Austria (33,5 proc.) i Dania (32,2 proc.).

Najniższy udział energii ze źródeł odnawialnych odnotowano w Luksemburgu (5,4 proc.), na Malcie i w Holandii (po 6 proc.).

Każde państwo członkowskie UE ma własny cel udziału OZE. Z 28 krajów 11 już osiągnęło limity na 2020 rok. To Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja.

Cel dla Polski wynosi 15 proc. (11,3 proc. w 2016 r.).

źródło: forbes.pl

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama