Miliony na rozbudowę systemów geotermalnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2017,10:40 Aktualizacja: 08-11-2017,11:11
A A A

Dwie pierwsze umowy dotyczące wytwarzania energii ze źródeł geotermalnych z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej zawarł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Unijne pieniądze na rozbudowę systemów geotermalnych otrzymają: Geotermia Podhalańska - 12,2 mln zł oraz Geotermia Toruń - 19,5 mln zł.

Łączna wartość całkowita obu projektów wyniesie 73 mln zł.

gmina szaflary, zakopane, elektrownia geotermalna, geotermia

Mają sto milionów na pierwszą elektrownię geotermalną

Gmina Szaflary koło Zakopanego dostała 45 mln zł dofinansowania na wiercenie najgłębszego w Polsce (sięgającego 5,3 km) źródła geotermalnego. Inwestycja ma służyć do produkowania prądu oraz ogrzewania domów i ruszy w przyszłym roku. -...
Uroczyste podpisanie umów odbyło się 7 listopada w siedzibie Ministerstwa Środowiska. 

Prezes zarządu NFOŚiGW dr Kazimierz Kujda podkreślił, że Fundusz posiada środki finansowe i kontynuuje nabory w projektach z obszaru odnawialnych źródeł energii, wśród których na czoło wysuwa się energia geotermalna.

Wypowiedź tą rozszerzył zastępca prezesa NFOŚiGW Artur Michalski, który  przedstawił prezentację dotyczącą wspierania inwestycji dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w której zestawił możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (I oś priorytetowa POIiŚ) oraz ze środków własnych NFOŚiGW na ten obszar projektów.

Źródłem dofinansowania obydwu geotermalnych przedsięwzięć będzie unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, I oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

poszukiwania wód geotermalnych, geotermia, jan szyszko, ministerstwo środowiska

Szyszko: siedzimy na geotermalnym piecu. Wystarczy się do niego podłączyć

Mamy ogromne zasoby geotermalne. To centralne ogrzewanie, do którego wystarczy się podłączyć - mówi Jan Szyszko, minister środowiska. We wtorek podpisano umowy w sprawie poszukiwania wód geotermalnych w kilku gminach w Polsce....
Projekt "Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A." uzyskał dofinansowanie w kwocie nie większej niż 12,2 mln zł, przy zakładanych całkowitych kosztach projektu - 32,7 mln zł.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny po zakończeniu inwestycji to produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 9,6 GWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oszacowano na 2,4 tys. ton CO2/rok.

Z kolei inwestycja "Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2" uzyskał dofinasowanie w kwocie nie większej niż 19,5 mln zł, przy zakładanych całkowitych kosztach projektu - 40,3 mln zł.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny po zakończeniu inwestycji to produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 81,5 GWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 13,5 tys. ton CO2/rok.

NFOŚiGW, geotermia, biomasa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inwestycje w oze

Fundusz dzieli pieniądze. Stawia na geotermię i biomasę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala właśnie wysokość dofinansowań w dwóch naborach konkursowych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Pieniądze mają trafić na projekty geotermalne oraz dotyczące...
NFOŚiGW zakończył unijne postępowanie konkursowe numer POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, którego alokacja wyniosła 210 mln zł. Ocenie poddano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzyskało ocenę pozytywną.

Beneficjentami będą (licząc od największej kwoty dofinansowania):

1)      G-TERM ENERGY Sp. z o.o.; projekt "Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie"; wnioskowana kwota dotacji: 40,1 mln zł;

2)      Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie; projekt "Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę"; wnioskowana kwota dotacji: 21,6 mln zł;

3)      Geotermia Toruń Sp. z o.o.; projekt "Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2"; wnioskowana kwota dotacji: 19,5 mln zł;

geotermia, oze, jan szyszko, ministerstwo środowiska, źródła geotermialne

Szyszko: geotermia przewyższa inne rodzaje energii odnawialnej

Geotermia to nasza wielka szansa, która przewyższa inne rodzaje energii odnawialnej, bo jest niezależna od wiatru czy słońca. Geotermia ma swoje miejsce w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, co oznacza, że będzie wspierana przez...
4)      Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w w Bańskiej Niżnej; projekt "Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A."; wnioskowana kwota dotacji: 12,2 mln zł;

5)      Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej; projekt "Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW +12 MW) w Białej Podlaskiej"; wnioskowana kwota dotacji: 10,6 mln zł;

6)      Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży; projekt "Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa"; wnioskowana kwota dotacji: 9,8 mln zł;

7)      Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy; projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy - budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy"; wnioskowana kwota dotacji: 5,2 mln zł;

8)      BANIA Sp. z o.o.; Sp.k. w Białce Tatrzańskiej; projekt "Budowa ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty kompleksu turystycznego bania wraz z rurociągami i urządzeniami do dystrybucji ciepła i chłodu"; wnioskowana kwota dotacji: 2,1 mln zł;

9)      VEOLIA Energia Poznań S.A.; projekt "Budowa kotła na biomasę w Świebodzinie"; wnioskowana kwota dotacji: 0,8 mln zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama