Trwa sadzenie ziemniaków

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak
14-04-2014,14:10 Aktualizacja: 13-11-2014,14:13
A A A

Rolnicy powinni zwrócić uwagę na temperaturę gleby (musi być dostatecznie ogrzana), a nie na termin kalendarzowy, bo wiosna co roku jest inna. W tym sezonie wielu producentów wysadziło ziemniaki dużo wcześniej niż zwykle.

Za optymalny termin sadzenia przyjmuje się moment, w którym gleba na głębokości 10 cm ogrzeje się do temperatury 6-8 st C. Ważne jest, aby sadzeniaki niepoddane pobudzaniu lub podkiełkowaniu sadzić przy tej wyższej temperaturze.

Można także podeprzeć się obserwacjami przyrody, wykorzystując terminy fenologiczne. Zwykle jest to otwieranie się pąków brzozy, rozwijanie liści agrestu oraz kwitnienie mniszka lekarskiego.

Na termin sadzenia ma także wpływ kategoria agronomiczna gleby. Na glebach lżejszych, które obsychają i ogrzewają się wcześniej, ziemniaki sadzi się wcześniej niż na cięższych i bardziej uwilgotnionych.

Zarówno sadzenie zbyt wczesne, jak i zbyt późne jest niekorzystne dla wielkości i jakości plonu bulw. Zbyt wczesne sadzenie przyczynia się do przedłużania kiełkowania i ukazywania się wschodów, a to naraża rośliny na większe porażenie przez choroby bakteryjne i grzybowe. Natomiast opóźnienie sadzenia pociąga za sobą obniżenie plonu oraz mniejszy udział w plonie bulw większych. W przypadku ziemniaków skrobiowych ważne jest także zmniejszenie zawartości skrobi w bulwach.

Tagi:
Poleć
Udostępnij
ass="left">Skomentuj