Plony odmian średnio wczesnych ziemniaka w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
17-12-2019,12:00 Aktualizacja: 16-12-2019,10:52
A A A

Plon ogólny wzorca dla odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w badaniach PDO prowadzonych przez COBORU wyniósł w 2019 r. 435 dt/ha. W 2018 r. było to 464 dt/ha, w 2017 r. 574 dt/ha i w 2016 r. 561 dt/ha.

Plon handlowy wzorca w 2019 r. to 403 dt/ha i był mniejszy niż rok wcześniej (424 dt/ha), dwa lata wcześniej (536 dt/ha) i trzy lata temu (526 dt/ha).

Różnica w plonie ogólnym najlepszej i najgorszej odmiany jadalnej średnio wczesnej ziemniaka w 2019 r. stanowiła 22 proc. wzorca (96 dt/ha), a w plonie handlowym 19 proc. wzorca (77 dt/ha) (tabela 1).

ziemniak, redliny, pole

Plonowanie odmian bardzo wczesnych ziemniaka w 2019 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian bardzo wczesnych ziemniaka zbieranych po 40 dniach od wschodów w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 189 dt/ha i był najmniejszy w ciągu ostatnich 4 lat. W 2018...

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2019 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

Wzorzec, dt/ha

435

Najlepsza

110

Najgorsza

88

Różnica

22

Plon handlowy

Wzorzec, dt/ha

403

Najlepsza

110

Najgorsza

91

Różnica

19

                                                                            Źródło: COBORU 2019.

Największy plon ogólny i plon handlowy bulw uzyskano w przypadku odmiany Bojar (tabela 2).

ziemniaki, przyczepa, kosz zasypowy, wyładunek

Plonowanie odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w 2019 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2019 r. 366 dt/ha i był najmniejszy w latach 2016-2019. Rok wcześniej było to 444 dt/ha, dwa lata temu 512...

Tabela 2. Plonowanie odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

1

Bojar

110

2

Jurek

104

3

Satina

102

4

Lech

101

5

Tajfun

100

6

Mazur

99

7

Laskara

96

8

Otolia

88

Plon handlowy

1

Bojar

110

2

Satina

104

3

Jurek

103

4

Mazur

102

5

Tajfun

99

6

Laskara

96

7

Lech

92

8

Otolia

91

Źródło: COBORU 2019.

Przeciętna zawartość skrobi w bulwach w 2019 r. wyniosła 14,2 proc. i wahała się od 13,2 do 15,7 proc. , gdy rok wcześniej było to 14,2 proc., dwa lata wcześniej 13,7 proc. i trzy lata wcześniej 14,2 proc.

Z odmian średnio późnych udział w badaniach wzięła udział tylko odmiana Jelly, której plon ogólny wyniósł 100 proc. wzorca (435 dt/ha),  plon handlowy 103 proc. wzorca (415 dt/ha), a zawartość skrobi 14,2 proc.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu