Miara się przebrała. Plantatorzy buraka cukrowego przy Cukrowni Glinojeck mówią dość

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
23-07-2020,11:25 Aktualizacja: 23-07-2020,12:30
A A A
Poszerzony Zarząd Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Glinojeck S.A. w Glinojecku o delegatów wybranych na czwarty zjazd, reprezentujący plantatorów z rejonu Mazowsza, na posiedzeniu 15 lipca 2020 r. postanowił odrzucić w całości zaproponowane przez cukrownię warunki kontraktacyjne i zwrócił się do plantatorów o wstrzymanie się z kontraktacją do momentu  uzgodnienia treści porozumienia branżowego i umowy kontraktacyjnej na 2021 r. 
 
Poniżej przedstawiamy list związku do plantatorów Cukrowni Glinojeck podpisany przez Jerzego Stryjewskiego, sekretarza zarządu, który wyjaśnia zaistniałą sytuację. 
 
KZPBC, stowarzyszenie ASAP, rolnictwo zrównoważone, Krzysztof Nykiel, Adam Kopyść

Rolnictwo zrównoważone ważne dla plantatorów buraka cukrowego

16 lipca 2020 r. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (KZPBC) podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. KZPBC wraz ze Stowarzyszeniem „ASAP”...
Po zapoznaniu się z propozycją umowy kontraktacyjnej i porozumienia branżowego na rok 2021 otrzymanego od Pfeifer & Langen Polska i odrzuceniu wszystkich naszych wniosków zmieniających treść umowy na korzyść plantatora, zarząd związku uznaje zachowanie producenta cukru jako dyktat wobec całej braci plantatorskiej i postanawia odrzucić w całości zaproponowane warunki kontraktacyjne i zwrócić się z apelem do plantatorów o wstrzymanie się z kontraktacją do momentu uzgodnienia treści porozumienia branżowego i umowy kontraktacyjnej na rok 2021. Producent cukru jest do tego zobowiązany zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 - czytamy w liście. 
 
Uzasadnienie
 
Do momentu uwolnienia rynku cukru cena minimalna określona przez Komisję Europejską na buraki cukrowe została określona w wysokości 26,29 euro/t, która gwarantowała minimalny zysk  po doliczeniu płatności cukrowych.
 
Krajowa Spółka Cukrowa taką cenę minimalną gwarantuje swoim plantatorom od chwili uwolnienia runku cukru przez Komisję Europejską.
 
Zarząd Związku mając na uwadze załamanie cen na rynku cukru  wyraził  zgodę na obniżenie cen buraków do 24 euro  warunkując to zapisem w umowie, że jeśli będzie stały trend wzrostowy na rynku cukru to producent cukru również dokona podwyżki cen na buraki z kampanii 2020 r.
 
polski cukier, kwartalnik polski cukier, ksc, andrzej duda, wybory, polityka

Plantatorzy i akcjonariusze Krajowej Spółki Cukrowej są zniesmaczeni

- Nie zgadzamy się na to, aby nasze pieniądze były wydawane na promocję jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich - grzmi część plantatorów buraka cukrowego, a zarazem akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej, którzy...
Zarząd związku już od miesiąca stycznia b.r. zabiegał o podjęcie rozmów z producentem cukru o podniesienia ceny na buraki na kampanie 2020 r. w związku ze stwierdzonym stałym trendem wzrostowym cen cukru. Ostatecznie w dniu 13 marca b.r. strony dochodzą do porozumienia i ustalają cenę na 25 euro za 1 tonę buraków kontraktowanych z kampanii 2020 r. Z uwagi, że rozmowy zostały zakończone późną nocą, strony ustaliły, że protokół zostanie doprecyzowany drogą e-mailową.
 
Protokół został doprecyzowany 16 marca i wymagał tylko podpisów, niestety po czterech dniach od uzgodnień, producent cukru wycofał się z ustalonych zapisów tłumacząc to pandemią koronawirusa COVID-19 i zagrożeniem z tym związanym dotyczącym funkcjonowania cukrowni  Pfeifer & Langen Polska S.A.
 
Pomimo wielokrotnych prób podejmowanych przez związek w celu podpisania powyższego protokółu, producent cukru zdecydowanie odmówił rozmów w tej sprawie.
                                                                                                          
W kwietniu otrzymaliśmy już projekty umów kontraktacyjnych i porozumienia na rok 2021 z ceną podstawową w wysokości 24 euro za 1 tonę, mimo że ceny cukru wzrosły o ponad 20%.
 
chwościk buraka, zwalczanie chwościka buraka, IOR-PIB, Platforma Sygnalizacji Agrofagów, choroby buraka cukrowego

Bądź czujny. Chwościk buraka atakuje

Na liściach buraka cukrowego w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie (woj. dolnośląskie) występuje już chwościk buraka - wskazuje Platforma Sygnalizacji Agrofagów Instytutu Ochrony Roślin - PIB. Porażonych jest 2% roślin na...
Na nasze uwagi   do treści porozumienia i umowy kontraktowej przesłane do producenta cukru otrzymaliśmy odpowiedź, że treść umowy jak i porozumienia branżowego nie zostanie zmieniona i cukrownia podejmuje kontraktacje na rok 2021 na dotychczasowych warunkach, co więcej jeszcze przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi, producent cukru rozpoczął już rozmowy  o kontraktacji  z rolnikami badając rynek, czy na tak niekorzystnych warunkach plantatorzy zdecydują się na  podpisanie umów
 
Najistotniejsze  uwagi wniesione do  projektu umowy przez związek           
         
Zmiana ceny minimalnej z 24 na 26,29 euro za jedną tonę buraków kontraktowanych i zniesienie rozliczania jakościowego buraka za cukier teoretycznie wydobywalny. Tego typu rozliczenie powoduje, że plantator traci średnio na jednej tonie buraków około jednego euro. 
 
Nie jest nam znane, aby gdziekolwiek w Polsce, czy w Unii Europejskiej taki sposób rozliczenia był praktykowany. Pozostałe uwagi to okrywanie pryzm buraczanych na koszt producenta cukru, podobnie jak jest to w Nordzucker Polska, Niemczech czy we Francji.
 
burakochwast, Witold Ferens

Usuń pośpiechy i burakochwasty

Początek lipca to najwyższy czas, aby z plantacji buraka cukrowego usunąć pośpiechy i burakochwasty. Pozostawione utrudniają zbiór i są niedopuszczalnym zanieczyszczeniem surowca. Szczególnie niebezpieczne jest pozostawienie...
Plantator powinien mieć prawo wyboru określonych odmian z listy nasion przewidzianych do obsiewu na dany rok.  
 
Producent cukru na wszystkich naszych spotkaniach mówił, że musimy wspólnie dzielić się biedą i zyskami, bo nawzajem jesteśmy na siebie skazani.
 
A jak to ma się do rzeczywistości - Producent cukru osiąga rok rocznie kilkaset milionów zysku, wypłaca prawie pół miliarda złotych dywidendy właścicielowi, a nie zgadza się podnieść ceny chociaż o 1 euro plantatorowi, a to koszt niewiele ponad 6,5 milionów zł dla cukrowni Glinojeck S.A.
 
Bardzo istotnym problemem są płatności do buraków cukrowych. Związek już od miesiąca listopada ubiegłego roku informuje i zabiega o utrzymanie płatności cukrowych na rok 2021 i lata następne, bowiem brak takich płatności bez zdecydowanej podwyżki cen surowca przez Producenta cukru może doprowadzić do zaniechania uprawy buraków przez wielu plantatorów.
 
Według zapewnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeśli takie środki będą z Unii Europejskiej to również takie płatności będą kontynuowane.
Na dzień dzisiejszy brak jest rozporządzeń zarówno o kontynuowaniu dopłat jak i ich wielkości.
 
  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu