Chwasty eliminuj przed wschodami ziemniaka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dr inż. Janusz Urbanowicz IHAR-PIB, ZNiOZ w Boninie, (bea) |redakcja@agropolska.pl
23-03-2015,16:50 Aktualizacja: 24-03-2015,9:01
A A A

Ziemniak jest rośliną bardzo wrażliwą na zachwaszczenie; szczególnie niebezpieczne są dwa okresy w rozwoju ziemniaka, gdy chwasty najbardziej jemu zagrażają.

Pierwszy z nich przypada na początek wegetacji, w którym chwasty mają idealne warunki dla rozwoju, gdyż ziemniak charakteryzuje się bardzo powolnym wzrostem, a czas od sadzenia do wschodów może przekraczać nawet 6 tygodni. Uciążliwość chwastów w tym okresie polega głównie na konkurowaniu o wodę, światło i składniki pokarmowe.

Drugi z okresów krytycznych następuje w drugiej części wegetacji, wówczas chwasty powodują utrudnienia podczas zbioru przyczyniając się do zwiększenia uszkodzeń, co w konsekwencji pogarsza jakość bulw i dalsze straty w czasie przechowywania.

W uprawie ziemniaka może występować bardzo duża liczba gatunków chwastów, jednak najczęściej jest ich około 20, a o ich nasileniu decyduje intensywność ochrony w całym płodozmianie. Regulacja zachwaszczenia może odbywać się w różnych terminach przy użyciu metody mechanicznej i mechaniczno-chemicznej.

Podstawowym terminem zwalczania chwastów w ziemniaku jest termin przedwschodowy. Jest on o tyle trudny, że nie zawsze warunki pogodowe sprzyjają w prawidłowym przeprowadzeniu wszystkich zabiegów w tym terminie. Należy pamiętać o wymogu stosowania metod zgodnych z integrowanym systemem ochrony roślin, który obowiązuje nas już drugi rok (od 01.01.2014 r.).

Głównym jego założeniem jest stosowanie wszystkich dostępnych metod, głównie agrotechnicznych, a w ostateczności – środków ochrony roślin. Dlatego system mechaniczny zwalczania chwastów jest idealny, a dodatkowo jego przeprowadzenie zbiega się z brakiem roślin ziemniaka na plantacji. Polega on na prowadzeniu uprawek za pomocą dostępnych w gospodarstwie maszyn, tj. obsypniki, brony lekkie, pielniki itp., które mają stworzyć warunki do wzrostu chwastów, by następnie uniemożliwić im zakorzenienie się.

Skuteczność tej metody bywa jednak zawodna, głównie podczas mokrej wiosny i dodatkowo zmniejsza się, gdy chwasty są w późniejszych fazach rozwojowych (najskuteczniejsza w fazie siewek). Kolejną ujemną stroną tej metody jest jej koszt paliwa i nakład pracy na kilkakrotne przejazdy maszyn po polu. Przed wschodami ziemniaka należy wykonać około 3-6 zabiegów w odstępach co 6 do 8 dni.

Bardziej powszechną, zwłaszcza w dużych gospodarstwach jest metoda mechaniczno-chemiczna. Jej założeniem jest zmniejszenie liczby uprawek do 2-3-krotnego obsypywania, a następnie prowadzi się ochronę z użyciem herbicydów. Herbicydy w ziemniaku można stosować w terminie przed i po wschodach. W terminie przedwschodowym jest to o tyle trudne, że najczęściej nie ma jeszcze chwastów i trudno jest określić poziom zagrożenia z ich strony. Pomocą może być dzienniczek zabiegów, z którego można odtworzyć „historię pola” i na tej podstawie przystąpić do oprysku herbicydowego.

W sytuacji silnego zachwaszczenia, zwłaszcza na plantacjach powstałych po nieużytkach, można zastosować herbicyd nieselektywny, którego substancją aktywną jest glifosat (tzw. metoda uproszczona). Trzeba jednak pamiętać, że działa on tylko przez zielone części roślin, więc o jego skuteczności decyduje obecność chwastów na plantacji, przy równoczesnym braku wschodów ziemniaka, co mogłoby doprowadzić do zniszczenia uprawy.

 

Tabela: Herbicydy do stosowania przed wschodami ziemniaka (na podstawie rejestru z dn. 20.03.2015 r.)

 

Nazwa herbicydu Substancja
aktywna
Dawka
na 1 ha
Uwagi
Jednoroczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne (metoda uproszczona)
Roundup 360 SL, Acomac, Clayton Rhizeup SL, Cleaner 360 SL, Etna 360 SL, Figaro 360 SL, Glifto 360 SL, Glifto Duo 360 SL, Katamaran 360 SL, Marker 360 SL, Realchemie Glifosat 360 SL, Torinka SL glifosat 2,0 l Nie stosować tuż przed wschodami ziemniaków i na bardzo lekkich glebach piaszczystych
Roundup 360 Plus 1,25-2,5 l
Roundup Trans Energy 450 SL 1,0-2,0 l
Roundup Max 2 0,75 kg
Jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne
Afalon Dyspersyjny 450 SC, Aflex Super 450 SC, Nightjar 450 SC, Nuflon 450 SC, Linur 450 SC linuron
1,5 l -2,0 l
Stosować do 3 dni po posadzeniu pobudzonych sadzeniaków odmian bardzo wczesnych
Linurex 500 SC 1,8 l
Hufiec 500 SC, Ipiron 450 SC 2,0 l
Command 480 EC,
Golden Clomazon 480 EC,
Kilof 480 EC, Szpada 480 EC


chlomazon

0,2 l
Command 360 CS, Clomaz 36 SC, Golden Clomazon 360 CS 0,25 l
0,2 l
Harrier 295 ZC chlomazon
+ linuron
1,5-2,0 l
Avatar 293 ZC chlomazon
+ metrybuzyna
1,5 l
Racer 250 EC flurochlorydon 2,0-3,0 l

Arcade 880 EC

prosulfokarb
+ metrybuzyna

4,0-5,0 l
Możliwość aplikacji do momentu, gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 5 cm!

Poleć
Udostępnij
Skomentuj