Wiosną ruszamy z herbicydami w zbożach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Inż. Adam Paradowski IOR-PIB Poznań, (bea) | redakcja@agropolska.pl
07-04-2015,13:45 Aktualizacja: 30-04-2015,11:18
A A A

Podczas wiosny można powiedzieć, że z zabiegami ruszamy w momencie ruszenia wegetacji. I w tym przypadku określenia w etykietach są różne, chociaż w rzeczywistości oznaczają te same terminy.

Zdecydowana większość zaleceń zaczyna się od „momentu ruszenia wegetacji i kończy się „do ….”, gdzie wpisana jest faza rozwoju zboża, nie starsza niż w pełni rozwinięty liść flagowy (BBCH 39). Wiele innych zaleceń zaczyna się od: pierwszego liścia, drugiego liścia, trzeciego liścia itd. To oczywiście wszystko fazy „mieszczące” się w terminie „od momentu ruszenia wegetacji”. Dla porządku chronologicznego można dokonać wstępnie przeglądu preparatów bez określania faz rozwojowych, a później zgodnie z ich rozwojem, chociaż w wielu przypadkach to określenia „nakładające się”.

Tuż po rozpoczęciu wegetacji zabieg można wykonać preparatem Pelikan Plus 550 SC, który nie ma określonego granicznego końcowego terminu. Zalecany i omówiony został podczas zabiegów jesiennych. W jego skład wchodzą diflufenikan i izoproturon, a więc substancje czynne przede wszystkim o działaniu doglebowym. Stąd rzeczywiście powinien być stosowany stosunkowo wcześnie, gdy chwasty są jeszcze młode i nie posiadają silnie rozbudowanego systemu korzeniowego; jednym słowem kiedy będą wykazywały wrażliwość na ten typ (termin) zabiegu.

Nieco dłużej można stosować Legato Plus 600 SC i Protekt Plus 600 SC. Producenci zalecają zakończyć zabiegi tymi preparatami w pełni krzewienia pszenicy. Diflufenikan jest także zalecany w mieszaninach zbiornikowych z regulatorami wzrostu (+ Aminopielik Super 464 SL lub + Chwastox Turbo 340 SL) do odchwaszczania pszenicy w fazie krzewienia. Przeznaczone są tylko do zwalczania chwastów dwuliściennych.


diflufenikan + izoproturon – Legato Plus 600 SC, Pelikan Plus 550 SC, Protekt Plus 600 SC: chaber bławatek, bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetaczniki, rdesty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.


W tym samym „nieograniczonym” terminie jest zalecany dwupak Zeus 208 WG + Nuance 75 WG, przeznaczony na powierzchnię 6 hektarów pszenicy ozimej. Preparat wykazuje działanie nalistne, a wiec jest pierwszym wiosennym, który powinien być stosowany na suche rośliny (chwasty). Producent rejestrując dwupak nie zadbał o pełną listę chwastów wrażliwych, wymieniając jedynie te najbardziej uciążliwe. Podobnie, jak to ma miejsce w przypadku zaleceń samego trójskładnikowego preparatu Zeus 208 WG, dla którego wyznaczona graniczny termin stosowania do końca krzewienia pszenicy.


amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy + propoksykarbazon sodowy – Zeus 208 WG: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polne.

(amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy + propoksykarbazon sodowy) + (tribenuron metylowy) – Zeus 208 WG + Nuance 75 WG: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna.


Również w terminie wiosennym zarejestrowano kilka preparatów zawierających sam izoproturon. Pierwszy, Izoproturon 500 SC jest zalecany od ruszenia wegetacji do szóstego liścia pszenicy, nastepny IPU 500 SC do końca fazy krzewienia. Kolejne IPU Gold 500 SC, IPUherb 500 SC, Isoguard 500 SC, Izofarm 500 SC i Izoherb 500 SC w tym samym terminie, ale dodatkowo także w pszenżycie ozimym.

Z kolei Protugan 500 SC jest zalecany dopiero od trzech rozkrzewień do końca krzewienia, w zróżnicowanych dawkach dla pszenicy i pszenżyta. W tym samym czasie można stosować Harpun 500 SC. Trochę zawiłości, ale świadczy to szerokich możliwościach stosowania w rozległych terminach tej samej substancji czynnej.


izoproturon – Harpun 500 SC, Izoproturon 500 SC, IPU 500 SC IPU Gold 500 SC, IPUherb 500 SC, Isoguard 500 SC, Izofarm 500 SC, Izoherb 500 SC, Protugan 500 SC: bodziszek drobny, dymnica pospolita gwiazdnica pospolita, mak polny, niezapominajka polna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne.


Tab. Program ochrony zbóż ozimych przed chwastami – aplikacja wiosenna do fazy końca krzewienia.

Kombinacje herbicydowe Substancja czynna Dawka l, kg/ha Zboża ozime* Chwasty**
BBCH - nieistotne (bezpośrednio po ruszeniu wiosennej wegetacji)
Pelikan Plus 550 SC diflufenikan + izoproturon 1,5-2,0 p, pż j + d
Zeus 208 WG + Nuance 75 WG propoksykarbazon sodowy + amidosulfuron + jodosulfuron + tribenuron dwupak/6 ha p j + d
BBCH Rw - 16 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do szóstego liścia)
Izoproturon 500 SC izoproturon 2,0 l p j + d
BBCH Rw-25 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do pełni krzewienia)
Attribut 70 SG propoksykarbazon sodowy 60-100 g p, pż j + d
Aurora 40 WG karfentrazon etylu 50 g j, p d
Legato Plus 600 SC; Protekt Plus 600 SC diflufenikan + izoproturon 1,5 p j + d
Dicurex Flo 500 SC chlorotoluron 3,0 j, p, pż, ż j + d
Lentipur Flo 500 SC 3,0 j, p, pż, ż j + d
BBCH Rw-29 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy końca krzewienia)
Agroxone Max 750 SL;
Ceridor MCPA 750 SL;
Dicoherb 750 SL
MCPA 1,0 j, p d
Agritox Turbo; Agroxone Turbo; ChwasTech Turbo; Dicoherb Turbo; Nutox Turbo; The - Tox Turbo; Weed Tox Turbo - wszystkie 750 SL MCPA + dikamba 1,0-1,25 p, ż d
IPU 500 SC izoproturon 2,0-2,5 p j + d
IPU Gold; IPUherb; Isoguard; Izofarm; Izoherb - wszystkie 500 SC 2,0-2,5 p, pż j + d
Chisel 75 WG + Trend 90 EC chlorosulfuron + tifensulfuron 60 g + 0,05-0,1% j, p, pż, ż j + d
Huzar 05 WG jodosulfuron 0,15-0,2 p, pż, ż j + d
Huzar 100 OD 75-100 ml p, pż, ż j + d
Huzar Activ 387 OD jodosulfuron + 2,4-D 0,75-1,0 p, pż, ż j + d
Huzar 05 WG + Esteron 600 EC 0,2  + 0,5 p j + d
Maczeta OD 125; Sekator 125 OD amidosulfuron + jodosulfuron 0,15 p, pż, ż d
Zeus 208 WG propoksykarbazon sodowy + amidosulfuron + jodosulfuron 0,3 p j + d
Starane Super 101 SE + Granstar 75 WG florasulam + fluroksypyr + tribenuron 1,0 + 15 g j, p, pż, ż d
Starane Super 101 SE + Apyros 75 WG florasulam + fluroksypyr + sulfosulfuron 1,0 + 13-20 g p, pż j + d

* j – jęczmień ozimy; p – pszenica ozima; pż – pszenżyto ozime; ż – żyto
** j – jednoliścienne; d – dwuliścienne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj