Pestycydy z procentem na ekologię? "Nie" dla nowych podatków

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-07-2021,14:25 Aktualizacja: 01-07-2021,14:29
A A A

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych (FBZPR) sprzeciwia się planom nałożenia opłaty w wysokości 1 proc. wartości wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin, z przeznaczeniem na promocję rolnictwa ekologicznego.

Trwają prace nad projektem ustawy o rolnictwie ekologicznym. To w nim znajduje się przywołany zapis odnośnie tzw. opłaty środowiskowej w wysokości 1 proc. wartości pestycydów.

Silver Axe, nielegalne środki ochrony roślin, przemyt pestycydów, podrobione pestycydy, zatrzymano nielegalne pestycydy

Zatrzymano ponad tysiąc ton nielegalnych środków ochrony roślin

1 203 tony nielegalnych pestycydów o łącznej wartości niemal 80 milionów euro zarekwirowanych zostało w trakcie Silver Axe VI - międzynarodowej operacji koordynowanej przez Europol.   Kontrole portów morskich, lotnisk,...

Zdaniem Federacji, nałożenie opłaty na podmioty wprowadzające środki ochrony roślin do obrotu spowoduje wzrost ich ceny, a finalnie koszty poniosą rolnicy. Dlatego zwróciła się do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa o wycofanie tego zapisu.

- Uważamy, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest potrzebny, ale nie może odbywać się kosztem rolnictwa konwencjonalnego. Dotowanie jednego sektora produkcji kosztem innego jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji, a wprowadzenie dodatkowych opłat przyczyni się do zmniejszenia dochodów gospodarstw, które ucierpiały w ostatnim czasie z powodu zawirowań rynkowych spowodowanych epidemią koronawirusa i w niedalekiej przyszłości będą musiały się zmierzyć z wyzwaniami strategii "Od pola do stołu" - stwierdził Marian Sikora, przewodniczący FBZPR.

Organizacja przytacza zapisy zawarte w ocenie skutków regulacji, załączonej do ustawy, gdzie można przeczytać, że "postanowienia Zielonego Ładu w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz redukcji stosowania środków do produkcji ogólnej wymagają przyjęcia rozwiązań zwiększających popyt na produkty ekologiczne oraz redukujących stosowanie środków do produkcji" oraz że "zwiększenie obciążeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin obniży ich wykorzystanie, co dodatkowo ułatwi osiągnięcie celów tej strategii".

Federacja ocenia stwierdzenia takie jako bezzasadne i niepoparte żadnymi wyliczeniami. I podkreśla, że środki ochrony roślin przeznaczone są do ochrony przed organizmami szkodliwymi, a rolnicy stosują je w uzasadnionych przypadkach.

- W obliczu wprowadzania w życie założeń Europejskiego Zielonego Ładu, nakładanie dodatkowych opłat mających na celu poprawę sytuacji tylko gospodarstw ekologicznych kosztem pozostałych producentów rolnych z pewnością nie przyniesie korzyści - podsumował Marian Sikora.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij