Herbicydy jednorazowo, ale skutecznie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: BASF, (bea) | redakcja@agropolska.pl
23-03-2015,9:25 Aktualizacja: 23-03-2015,9:36
A A A

Możliwość połączenia w jednym oprysku herbicydów na rośliny jednoliścienne i dwuliścienne może przynieść duże oszczędności i znane są w tym zakresie optymalne rozwiązania.

Większość herbicydów to produkty działające selektywnie na określoną grupę chwastów: jednoliściennych, bądź dwuliściennych, a także wyłącznie na określone gatunki chwastów. Ta sytuacja rodzi konieczność łącznego stosowania ich różnych rodzajów, co stanowi nie lada kłopot, ponieważ zwykle nie mogą być stosowane w jednym czasie.

Ta sama zasada dotyczy mieszania herbicydów z fungicydami oraz regulatorami wzrostu. Nie zawsze jest możliwe połączenie wszystkich środków w jednym oprysku, ponieważ mogą wchodzić ze sobą w reakcje chemiczne, czego efektem jest brak skuteczności, lub co gorsze, uszkodzenia roślin. Z drugiej strony pominięcie któregokolwiek może znacząco obniżyć wysokość lub jakość plonów.

Postęp badań laboratoryjnych nad środkami ochrony roślin pozwala na tworzenie bezpiecznych mieszanek, których składniki mają różne pola działania, jednak nie należą one jeszcze do powszechnie stosowanych. Już sama możliwość połączenia w jednym oprysku herbicydów na rośliny jednoliścienne i dwuliścienne może przynieść duże oszczędności i znane są w tym zakresie optymalne rozwiązania.

Doskonałym przykładem herbicydu zwalczającego chwasty dwuliścienne, który można skutecznie łączyć w jednym oprysku ze środkami zwalczającymi chwasty jednoliścienne jest produkowany przez BASF Biathlon 4D.

Do zalet preparatu należy też możliwość stosowania go w jednej mieszaninie zbiornikowej z fungicydami i regulatorami wzrostu, co pozwala szybko reagować na potrzeby wykonania różnych zabiegów i dostosować program ochrony do konkretnych warunków na polu. Tego typu rozwiązania dowodzą, że można minimalizować koszty upraw i jednocześnie oszczędzać czas, nie tracąc przy tym na jakości zabiegów.

Rosnąca presja na efektywne zarządzanie czasem i kosztami zmusza rolników do wykorzystania nowych, udoskonalonych programów ochrony roślin i kwestią czasu jest, kiedy staną się powszechnie stosowanymi. Możliwość stosowania różnych środków ochrony roślin w jednej mieszaninie zbiornikowej może ułatwić podejmowanie decyzji bez konieczności utraty wartości plonów, co rzutuje na optymalność rozwiązania.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!