Dbaj o pszczoły

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
08-05-2017,15:35 Aktualizacja: 08-05-2017,15:38
A A A

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina rolnikom wykonującym opryski o obowiązku ochrony pszczół i innych owadów pożytecznych.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia lub uniemożliwia dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, powracające do ula pszczoły traktowane są jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną użądlone przez pszczoły strażniczki.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2017 r., poz. 50), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska, podlega karze grzywny.

wrocław, pasieka, pożar pasieki, pszczoły, pszczoły zginęły w pożarze, strachocin

Pasieka poszła w dymem. Zginęło pół miliona pszczół

Na wrocławskim Strachocinie doszczętnie spłonęło 18 uli z pszczołami, a 15 niezasiedlonych zostało zniszczonych. Według wstępnych szacunków w pożarze zginąć mogło nawet pół miliona pożytecznych owadów. - Ktoś wlał substancję...
 Aby uniknąć masowego zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy przestrzegać podstawowych zasad:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy, 
  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty, 
  • bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środków ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół,
  • dobierać preparaty o jak najkrótszym okresie prewencji dla pszczół,
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych),
  • współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy i stosujących środki ochrony roślin rolników,

pszczoły, pszczelarstwo, dolny śląsk, opolszczyzna, wymieranie pszczół, karkonosze

Pszczoły masowo wymierają. Tak źle jeszcze nie było

Patryk Waloszczyk, prezes Koła Pszczelarzy Ziemi Jeleniogórskiej alarmuje, że w Karkonoszach masowo wymierają pszczoły. Zwykle zimą pada około 2 proc. owadów, a tym razem... zostało jedynie około 35 proc. - Po raz pierwszy w Polsce...

  • przestrzegać okresów prewencji;
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).
  • należy tak dobierać środki ochrony roślin, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach posiadanych kompetencji prowadzą postępowania wyjaśniające przyczynę zatrucia pszczół i uczestniczą w pracach komisji powoływanych przez urząd gminy. Udział w komisji przedstawicieli różnych instytucji umożliwia całościowe rozpoznanie zaistniałej sytuacji. 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu