Czy i czym odchwaszczać międzyplony?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
04-08-2020,8:50 Aktualizacja: 04-08-2020,9:27
A A A
Międzyplony, to rośliny uprawiane między dwoma plonami głównymi z przeznaczeniem na paszę lub zielony nawóz. Najbardziej popularna forma to międzyplony ścierniskowe. Niekiedy w ich uprawie pojawia się problem z chwastami.
 
Od pewnego czasu istnieje dodatkowy aspekt uprawy międzyplonów, o czym zdecydowała Unia Europejska. Stały się bowiem istotnym ogniwem w realizacji wymogów zazieleniania. Można je zadeklarować jako obszar proekologiczny (EFA). 
 
Dotyczy to gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 15 ha gruntów ornych, z których pod EFA należy przeznaczyć min. 5% gruntów. Rolnicy, którzy nie przestrzegają tych wymogów, mają zmniejszone o 30% płatności bezpośrednie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wysiewając międzyplony w ramach EFA, stosowanie herbicydów jest zakazane prawnie. Co jednak jeśli wysiewamy je poza EFA?
 
międzyplony ścierniskowe, elementy proekologiczne, arimr, biuro powiatowe arimr

Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, jakie trzeba spełnić warunki, aby międzyplony ścierniskowe zostały uznane za elementy proekologiczne. Mieszanka musi przede wszystkim zostać wysiana w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia....
Czy stosować herbicydy?
 
Jak wszystkie uprawy, międzyplony także ulegają zachwaszczeniu i powstaje pytanie, czy należy je odchwaszczać chemicznie? Według ogólnych założeń nie należy stosować w nich środków chwastobójczych. Przemawiają za tym następujące aspekty:
 
  • międzyplony ścierniskowe z założenia uważa się za uprawy przeciwdziałające zachwaszczeniu. Wynika to przede wszystkim z dużego zagęszczenia roślin składających się na poplon, które są na tyle konkurencyjne, że nie dopuszczają do rozwoju chwastów;
  • żywotność międzyplonów jest stosunkowo krótka (około 8 tygodni), dlatego stosowanie środków chwastobójczych mogłoby mieć wpływ (pozostałości) na rozwój upraw następczych. Wykorzystać można jedynie środki działające nalistnie, niekumulujące się w glebie;
  • skład międzyplonów ścierniskowych to mieszanka od kilku do kilkunastu gatunków roślin. Ich różna tolerancyjność na substancje czynne często uniemożliwia stosowanie herbicydów. Po zabiegu mogłoby dojść do uszkodzenia, a nawet zniszczenia niektórych z nich.
 
Sytuacje wyjątkowe
 
międzyplony, międzyplon ścierniskowy, poplony, mieszanki międzyplonowe

Nie czekaj z międzyplonami. Wybierz odpowiednią mieszankę

Po zbiorze rzepaku oraz zbóż nie należy zbyt długo zwlekać z siewem międzyplonów, żeby dać roślinom czas na zbudowanie odpowiedniej biomasy. Łubiny najlepiej wysiać jest do końca lipca. Czasu zostało więc niewiele. Są jednak też inne...
Przepisy, czyli rejestracja praktycznie nie przewiduje oficjalnych zaleceń odchwaszczania międzyplonów ścierniskowych. Wśród nich jest jednak znaczna liczba wariantów obejmujących siew tylko dwóch lub trzech gatunków uprawnych. 
 
Rodzi się wtedy pytanie, czy w sytuacji zachwaszczenia tego typu poplonu istnieje możliwość (jeżeli zachodzi konieczność) zastosowania herbicydów? Zaleceń odchwaszczania na próżno szukać w etykietach, ale można skorzystać z informacji nie podanych wprost. 
 
Takim przykładem są zalecenia odchwaszczania zbóż jarych. Kilka preparatów opartych na MCPA (np. Chwstox Extra 3000 SL), Starane 333 EC (fluroksypyr) czy Quelex (florasulam + halauksyfen metylu) jest zarejestrowanych w czterech gatunkach zbóż jarych. 
 
W etykietach nic nie wspomina się o stosowaniu ich w mieszankach zbożowych, co jest możliwe i oczywiste. Takie informacje są jednoznaczne. Warto ich szukać w etykietach również dla innych upraw, w szczególności tych, w których dopuszcza się stosowanie preparatów w ramach odchwaszczania upraw małoobszarowych. 
 
Należy podkreślić, że jeżeli plantator zdecyduje się na zastosowanie herbicydów do odchwaszczania międzyplonów, to oprócz selektywności dla roślin chronionych, powinien dokładnie przeanalizować ich działanie następcze, a w przypadku zamiaru spożytkowania uzyskanego plonu na jakikolwiek typ paszy dla zwierząt, powinien uwzględnić ich karencję. 
 
  •      Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 7-2020 - ZAPRENUMERUJ
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu