Adengo 315 SC – skuteczny herbicyd w ochronie kukurydzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dr Jerzy Kawczyński, Bayer CropScience | redakcja@agropolska.pl
01-04-2015,16:05 Aktualizacja: 02-04-2015,10:51
A A A

Kukurydza jest rośliną wysiewaną w szerokie międzyrzędzia a okres ich zwierania jest stosunkowo długi. Dlatego tak ważnym czynnikiem jest dobór skutecznego i bezpiecznego herbicydu o możliwie długim okresie działania. Takie kryteria spełnia Adengo 315 SC. Herbicyd ten od 4 już lat sukcesywnie zwiększa swój procentowy udział w ochronie kukurydzy. Ten niewątpliwy sukces wynika z wielu walorów użytkowych, jakimi charakteryzuje się powyższy produkt.

Adengo 315 SC zawiera w swoim składzie 2 wysoce aktywne, wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne : izoksaflutol (inhibitor syntezy barwników fotoaktywnych) i tienkarbazon metylu (inhibitor ALS - blokujący enzymatyczną biosyntezę aminokwasów). Izoksaflutol skutecznie zwalcza chwastnicę jednostronną oraz powszechnie występujące w uprawie kukurydzy chwasty 2-liścienne, w tym: komosę, szarłat, gorczycę , bratek i jasnoty. Z kolei tienkarbazon metylu jest odpowiedzialny za zwalczanie takich gatunków chwastów jednoliściennych, jak: owies głuchy (zabieg powschodowy), chwastnica jednostronna i włośnice. Substancja ta zwalcza również szerokie spektrum chwastów 2-liściennych takich jak: komosa, rdesty, szarłat, psianka, przytulia, chaber, fiołek, gwiazdnica, maki, jasnoty, większość gatunków rumianowatych, tasznik, tobołki oraz samosiewy rzepaku kiełkujące z nasion

Preparat zawiera w swoim składzie skutecznie działający sejfner – cyprosulfamid, odpowiedzialny za detoksykacje użytych substancji aktywnych w kukurydzy. Cyprosulfamid po wniknięciu aktywizuje ponadto szereg procesów metabolicznych, dzięki czemu rośliny łatwiej się regenerują w przypadku wystąpienia stresu związanego np. z niekorzystnym przebiegiem warunków atmosferycznych. Aby sejfner w pełni chronił kukurydzę, muszą być spełnione określone warunki. Czasami zbyt niskie temperatury wstrzymujące wegetacje kukurydzy, duże dobowe jej wahania oraz silne opady deszczu krótko po zabiegu utrudniają szybką dezaktywację użytych substancji aktywnych w roślinie uprawnej. Tym samym praktycznie każdy użyty wówczas herbicyd w niekorzystnych dla wegetacji warunkach może potęgować ryzyko stresu na roślinach uprawnych. Przy średniej dobowej temperaturze na poziomie powyżej 8oC funkcje życiowe kukurydzy wracają po 2-3 dniach do normy (pojawia się nowy zdrowy rurkowato zwinięty zielony liść) i wykonywane wówczas zabiegi są już zazwyczaj w pełni bezpieczne.

Obie substancje aktywne obecne w herbicydzie wykazują wysokie powinowactwo do wody. Oznacza to w praktyce, że herbicyd w pełni uwidacznia swoją skuteczność w warunkach dostatecznego uwilgotnienia gleby. Zatem, jest to jeden z głównych czynników decydujących o terminie aplikacji powyższego środka.

W przypadku, gdy po siewie kukurydzy gleba jest dostatecznie wilgotna, zaleca się stosować powyższy herbicyd tuż po wschodach chwastów. Optymalnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, gdyby zabieg wykonać krótko przed wschodami kukurydzy. Wówczas na polu w warunkach dobrego uwilgotnienia istnieją warunki do pojawienia się sporej ilość wschodzących chwastów. W takich sytuacjach herbicyd wykazuje efekt podwójnego działania, czyli równocześnie aktywizuje swoje działanie doglebowe (izoksaflutol) i działanie doglebowo-nalistne (tienkarbazon metylu). Końcowy efekt chwastobójczy jest zdecydowanie lepszy.

W warunkach suszy lub gdy wschody chwastów są opóźnione, lepiej jest wstrzymać się z wykonywaniem zabiegu tuż po siewach kukurydzy. Wówczas Adengo 315SC można zastosować później, gdy warunki termiczno-wilgotnościowe będą optymalne i masowo pojawią się nowe wschody chwastów. Od tego momentu, po upływie około 2 dni, zaleca się wykonać zabieg. Większość roślin kukurydzy w chwili wykonywania opryskiwania powinna znajdować się w fazie 1-2 liści, a wzeszłe dominujące gatunki chwastów, w tym w szczególności komosa biała, powinna osiągnąć fazę 2-4 liści (około 2-6 cm wysokości). Dalsze opóźnianie zabiegu nie jest już zalecane.

Generalnie zaleca się, aby po wykonaniu każdego zabiegu uwilgotnienie gleby utrzymywało się w normie przez okres kilku kolejnych tygodni. Łagodne opady deszczu aktywizują obecny w powierzchniowej warstwie gleby herbicyd (głównie izoksaflutol), który stopniowo uaktywnia się i blokuje kiełkowanie kolejnych chwastów. Raptowne i silne opady deszczu krótko po zabiegu (powyżej 10 mm) są czynnikiem niekorzystnym dla większości herbicydów doglebowych. Wzrasta wówczas ryzyko przemieszczenia się herbicydu w zagłębienia terenu (miejscowe przedawkowanie), jak i możliwe staje się wypłukiwanie substancji aktywnych z wyżej położonych partii pola (słabszy efekt chwastobójczy na części plantacji). Ponadto silne wpłukanie herbicydu do profilu glebowego może dodatkowo spowodować zbyt dużą koncentrację substancji aktywnych w bezpośrednim sąsiedztwie systemu korzeniowego kukurydzy, co w skrajnych przypadkach może powodować krótkotrwałe zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Stres ten mogą potęgować mało sprzyjające warunki termiczne lub pojawiające się symptomy niedoboru niektórych składników pokarmowych.

Izoksaflutol i tienkarbazon metylu wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu Adengo 315 SC, na podstawie przeanalizowanych wyników z wielu krajów uprawiających kukurydzę, okazał się skuteczny w zwalczaniu ok. 115 gatunków chwastów. Szczególną uwagę zwraca wysoka skuteczność powyższego środka w stosunku do większości gatunków rdestów pojawiających się w uprawie kukurydzy (rdest ptasi, powojowaty, kolankowy, plamisty).

Adengo 315SC na podstawie licznych obserwacji wykazuje uboczne, wyraźnie widoczne działanie na perz właściwy i ostrożeń polny (gdy chwasty w chwili zabiegu są w fazie ok 5-10 cm wysokości).

Ponadto herbicyd ten skutecznie chroni plantację przed zachwaszczeniem wtórny.

Zgodnie z zapisem etykietowym Adengo 315SC zaleca się stosować w dawce 0,33-0,44 l/ha. W naszych warunkach glebowych, na glebach lżejszych, optymalna wydaje się dawka w granicach 0,33 l/ha. Jest ona wystarczająca do zwalczania większości występujących na plantacji kukurydzy chwastów. Jedynie w przypadku gleb cięższych lub gdy na glebach średnich presja ze strony chwastów jest wysoka, zaleca się stosowanie wyższej dawki. W takich okolicznościach optymalnym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie dawki,w zależności od typu gleby, w granicach od 0,37-0,4 l/ha. Przy silnej presji ze strony rdestów i przytuli czepnej optymalna wydaje się dawka 0,4 l/ha.

Należy również pamiętać, że po wykonaniu zabiegu nie należy wykonywać żadnych zabiegów mechanicznych. Optymalnym rozwiązaniem jest korzystanie z tych samych ścieżek przejazdowych oraz wjazd na pole po dostatecznym obeschnięciu plantacji.

Herbicyd nie jest niebezpieczny dla upraw następczych, o ile stosowany jest zgodnie z zaleceniami. Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji, można po wykonaniu orki i zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać wszystkie rośliny rolnicze w zmianowaniu kukurydzy.

W przypadku stosowania uproszczeń uprawowych, szczególnie na glebach lekkich, gdzie stosowano górną zalecaną dawkę herbicydu, w warunkach długo utrzymującej się suszy w okresie wegetacji, możliwe jest spowolnienie okresu rozkładu herbicydu w glebie i wzrost ryzyka ujemnego oddziaływania na niektóre rośliny następcze, takie jak np. burak cukrowy, ziemniak, groch, soja czy fasola

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu