Jak stosować nawozy naturalne zgodnie z prawem? Zobacz filmy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-07-2019,10:40 Aktualizacja: 01-07-2019,12:19
A A A

Uchybienia wymogom "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" mogą słono kosztować każdego rolnika.

Warto zatem obejrzeć cykl 5 filmów instruktażowych pt. "Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym" Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR).

dyrektywa azotanowa, azot mineralny, bilans azotu, nawożenie,

Program azotanowy. Jak zbilansować azot?

Według nowych przepisów związanych z Programem azotanowym, zawartość azotu mineralnego w glebie musi być uwzględniona w bilansie tego składnika. Można przyjąć wartości średnie lub wykonać analizę gleby.   W odpowiedzi na zastrzeżenia ze...

Uwzględniają aktualnie stosowane rozwiązania oraz wymagania wynikające z wprowadzenia wspomnianego "Programu azotanowego". Naruszenia przepisów są zagrożone karami finansowymi sięgającymi nawet kilku tysięcy złotych.

Pierwszy film pt. "Rolnicze zanieczyszczenia wód-przyczyny i skutki" ukazuje m.in. źródła zanieczyszczeń wód pochodzenia rolniczego oraz skutki nadmiernego zanieczyszczenia.

Drugi dotyczy wyliczania ilości nawozów naturalnych wytworzonych w gospodarstwie. Każdy gospodarz musi to wiedzieć, aby właściwie nimi zarządzać. Powinien też policzyć, ile czystego azotu zawiera wyprodukowany przez jego zwierzęta nawóz, jakie musi mieć powierzchnie do przechowywania nawozu wyprodukowanego w okresie ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów. Autorzy zaprezentowali sposoby wyliczania stanów średniorocznych zwierząt w gospodarstwie oraz ilości wyprodukowanych nawozów naturalnych.

Kolejny obraz dotyczy zakazów i obostrzeń w stosowaniu nawozów przewidzianych programem.

[WIDEO] Dobre praktyki rolnicze w ochronie wód przed zanieczyszczeniami | źródło: CDR Brwinów


nawozy organiczne, surowce wtórne, rozporządzenie UE, nawozy fosforanowe, normy zanieczyszczeń, Rada UE, Niculae BĂDĂLĂU

Unia wprowadza nowe przepisy dotyczące nawozów

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie, które ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania na unijny rynek nawozów mineralnych, a także wytworzonych z surowców organicznych lub wtórnych, co ma stwarzać nowe...

"W filmie pokazano właściwe sposoby przechowywania nawozów naturalnych, terminy stosowania nawozów oraz odległości poszczególnych urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych od innych obiektów w gospodarstwie i ujęć wody. Pokazano również sposób wyliczenia minimalnych powierzchni poszczególnych urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych" - zapewnia CDR.

Jak dodaje, straty składników nawozowych są zjawiskiem nieuniknionym, jednak zarówno ze względu na wymogi ochrony środowiska, jak i ekonomikę produkcji należy je w jak największym stopniu ograniczać.

Dlatego ważne jest efektywne gospodarowanie składnikami nawozowymi, co może zapewnić odpowiednie ich bilansowanie. I właśnie bilansowaniu obiegu azotu w gospodarstwie poświęcony jest czwarty film.

A piąty - dobrym praktykom rolniczym w ochronie wód przed zanieczyszczeniami. Ukazuje niektóre metody pozwalające na lepszą gospodarkę nawozową i zapobieganie ucieczce biogenów do wód.

[WIDEO] Jak przechowywać nawozy naturalne w gospodarstwie? | źródło: CDR Brwinówciągnik, rzepak, rozsiewacz, nawozy

Program azotanowy: co które gospodarstwo musi przestrzegać?

Im bliżej wiosny, tym rolnicy są coraz zdezorientowani jakie obowiązki nakłada na nich Program azotanowy. Wynikają one z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu...

"Zwrócono uwagę na odczyn gleby, wapnowanie, sposoby uprawy gleby. Zaprezentowano 2 gospodarstwa, które gospodarują w sposób przyjazny dla środowiska i ograniczają odpływ azotu do wód" - wskazuje CDR.

Cały cykl został przez Centrum Doradztwa Rolniczego zrealizowany na zlecenie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach projektu "Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód".

Wszystkie filmy CDR Brwinów  są dostępne tutaj.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu