Rolnicy inwestują w ciągniki o dużej mocy. Liczby mówią same za siebie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-11-2022,8:45 Aktualizacja: 09-11-2022,8:54
A A A

Na 1 gospodarstwo wyposażone w ciągniki rolnicze przypadało średnio w kraju 1,6 szt. maszyny. Wskaźnik wzrastał systematycznie od 1,1 szt. w grupach gospodarstw o powierzchni poniżej 5 ha użytków rolnych do 4,2 szt. w grupie z areałem 100 ha i więcej.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dokument pt. "Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2020 r.", oparty o Powszechny Spis Rolny 2020. Przekazał w nim m.in. dane o wyposażeniu gospodarstw w traktory.

wynajem maszyn rolniczych, Wojciech Przybył, Europejski Fundusz Leasingowy, kombajny, ciągniki rolnicze

Niemal wszyscy rolnicy pożyczają maszyny. Jakie najczęściej?

Rolnicy szukają najbardziej efektywnych metod zwiększania wydajności plonów. W pierwszej kolejności wybór pada na wynajem maszyn - wynika z najnowszego raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) pt. "MŚP wynajmują czy...

W 2020 r. w traktory wyposażonych było 881,2 tys. gospodarstw rolnych (ok. 67 proc. wobec ok. 64 proc. w 2010 r.). Znajdowało się w nich 1 447,7 tys. ciągników, w tym w gospodarstwach indywidualnych - 1 429,8 tys. szt., tj. blisko 99 proc. ogólnej liczby ciągników.

"W porównaniu do wyników PSR 2010, w 2020 r. odnotowano wzrost liczby ciągników o największej mocy, tj. 100 kW i więcej - o ok. 167 proc., o mocy 60–100 kW - ok. 73 proc. oraz 40–60 kW - ok. 40 proc., przy jednoczesnym spadku liczby ciągników o mocy do 15 kW (o 6,6 proc.), 15-25 kW (o 23,3 proc.) i 25-40 kW (o 28,6 proc.). W strukturze ciągników według mocy silnika dominowały te o mocy: 40-60 kW - ok. 27 proc, 15-25 kW - ok. 25 proc. i 25-40 kW - 22 proc. Razem stanowiły one w ogólnej liczbie ciągników 74,7 proc. (85 proc. - w 2010 r.). W tej grupie ciągników, w porównaniu do 2010 r., wystąpił ok. 7-proc. wzrost udziału ciągników o mocy 40–60 kW i jednocześnie spadek udziału ciągników o niższej mocy: 15–25 kW i 25-40 kW (po ok. 9 proc.)" - wyliczył GUS.

Udział ciągników o dużej mocy, tj. 60 kW i więcej, zwiększył się i wynosił 22,8 proc. wobec 12,2 proc. w 2010 r. Wzrost wyposażenia gospodarstw w traktory o dużej mocy (w szczególności o mocy 60 kW i więcej) wiąże się w ocenie GUS z postępującą modernizacją i intensyfikacją produkcji rolniczej.

rejestracja ciągników rolniczych, rejestracja przyczep rolniczych, PIGMiUR, RPT, Rolniczy Przegląd Techniczny

Lekkie odbicie w ciągnikach, przyczepy w dołku

We wrześniu zarejestrowano 1148 nowych ciągników i 450 nowych przyczep rolniczych - poinformowała Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych nowych traktorów, to wynik jest lepszy niż...

"Zróżnicowanie w gospodarstwach rolnych liczby posiadanych ciągników, jak również ich mocy, zależy przede wszystkim od powierzchni użytkowanych gruntów oraz związanej z tym specjalizacji i racjonalizacji produkcji. Rozpatrując efektywność wykorzystania ciągników pod względem ich parametrów technicznych, udział ciągników o mocy 100 kW i więcej w ogólnej liczbie ciągników był niewielki (6,1 proc.) i wzrastał proporcjonalnie do wzrostu powierzchni użytkowanych gruntów od 0,7 proc. w grupie gospodarstw o powierzchni 1-2 ha UR do 45,1 proc. w gospodarstwach użytkujących 100 ha i więcej użytków rolnych" - przekazali statystycy.

Natomiast w grupie obszarowej do 1 ha UR włącznie kształtował się na poziomie 2,3 proc. Ciągniki do 15 kW najczęściej występowały w gospodarstwach najmniejszych. Najwyższy ich udział (9,4 proc.) odnotowano w tych o powierzchni 1–2 ha użytków rolnych.

W tej grupie największy odsetek wystąpił również dla traktorów o mocy 15-25 kW - 46,8 proc. Ciągniki o mocy 25-40 kW, 40-60 kW i 60-100 kW najliczniej wystąpiły zaś w grupach gospodarstw rolnych o powierzchni UR odpowiednio: 5-10 ha, 10-15 ha i 50-100 ha. Ich udział w liczbie traktorów w ww. grupach obszarowych gospodarstw wynosił odpowiednio: 26,6, 33 i 34,4 proc.

Ogółem, w porównaniu do 2010 r., w 2020 r. odnotowano spadek liczby ciągników w gospodarstwach o powierzchni 1-15 ha UR (o ok. 4 proc.) i jednocześnie wzrost liczby ciągników w gospodarstwach o powierzchni 15 ha i więcej UR o blisko 16 proc.

"Przeobrażenia zachodzące w strukturze gospodarstw rolnych, jak również zmiany w zakresie specjalizacji produkcji, znajdują odzwierciedlenie w przemianach dążących do racjonalizacji i optymalizacji w wyposażeniu gospodarstw rolnych m.in. w ciągniki rolnicze. Około 60 proc. użytkowników gospodarstw rolnych wyposażonych w ciągniki posiadało 1 środek transportowy tego typu (w 2010 r. ok 69 proc.). Dwa ciągniki spisano w ok. 24 proc. gospodarstw (w 2010 r. ok. 22 proc.), trzy - w ponad 10 proc. (w 2010 r. ok. 6 proc.), cztery - w 3,6 proc. (w 2010 r. ok. 2 proc.). Pięć ciągników na wyposażeniu odnotowano najliczniej w gospodarstwach o powierzchni 30-50 ha UR, których udział w ogólnej liczbie gospodarstw wyposażonych w ciągniki wynosił ok. 0,3 proc. (w 2010 r. ok. 0,4 proc.). Ponad 6 ciągników odnotowano głównie w większych gospodarstwach o powierzchni 50 ha i więcej UR, gdzie ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych z ciągnikami wyniósł ok. 0,4 proc. (w 2010 r. ok. 0,5 proc.)" - czytamy w dokumencie GUS.
 

  • Informacje dotyczące nowości na rynku maszyn rolniczych znajdziesz w "Rolniczym Przeglądzie Technicznym". ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj