Rolnicy inwestują w ciągniki o dużej mocy. Liczby mówią same za siebie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-11-2022,8:45 Aktualizacja: 09-11-2022,8:54
A A A

Na 1 gospodarstwo wyposażone w ciągniki rolnicze przypadało średnio w kraju 1,6 szt. maszyny. Wskaźnik wzrastał systematycznie od 1,1 szt. w grupach gospodarstw o powierzchni poniżej 5 ha użytków rolnych do 4,2 szt. w grupie z areałem 100 ha i więcej.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dokument pt. "Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2020 r.", oparty o Powszechny Spis Rolny 2020. Przekazał w nim m.in. dane o wyposażeniu gospodarstw w traktory.

wynajem maszyn rolniczych, Wojciech Przybył, Europejski Fundusz Leasingowy, kombajny, ciągniki rolnicze

Niemal wszyscy rolnicy pożyczają maszyny. Jakie najczęściej?

Rolnicy szukają najbardziej efektywnych metod zwiększania wydajności plonów. W pierwszej kolejności wybór pada na wynajem maszyn - wynika z najnowszego raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) pt. "MŚP wynajmują czy...

W 2020 r. w traktory wyposażonych było 881,2 tys. gospodarstw rolnych (ok. 67 proc. wobec ok. 64 proc. w 2010 r.). Znajdowało się w nich 1 447,7 tys. ciągników, w tym w gospodarstwach indywidualnych - 1 429,8 tys. szt., tj. blisko 99 proc. ogólnej liczby ciągników.

"W porównaniu do wyników PSR 2010, w 2020 r. odnotowano wzrost liczby ciągników o największej mocy, tj. 100 kW i więcej - o ok. 167 proc., o mocy 60–100 kW - ok. 73 proc. oraz 40–60 kW - ok. 40 proc., przy jednoczesnym spadku liczby ciągników o mocy do 15 kW (o 6,6 proc.), 15-25 kW (o 23,3 proc.) i 25-40 kW (o 28,6 proc.). W strukturze ciągników według mocy silnika dominowały te o mocy: 40-60 kW - ok. 27 proc, 15-25 kW - ok. 25 proc. i 25-40 kW - 22 proc. Razem stanowiły one w ogólnej liczbie ciągników 74,7 proc. (85 proc. - w 2010 r.). W tej grupie ciągników, w porównaniu do 2010 r., wystąpił ok. 7-proc. wzrost udziału ciągników o mocy 40–60 kW i jednocześnie spadek udziału ciągników o niższej mocy: 15–25 kW i 25-40 kW (po ok. 9 proc.)" - wyliczył GUS.

Udział ciągników o dużej mocy, tj. 60 kW i więcej, zwiększył się i wynosił 22,8 proc. wobec 12,2 proc. w 2010 r. Wzrost wyposażenia gospodarstw w traktory o dużej mocy (w szczególności o mocy 60 kW i więcej) wiąże się w ocenie GUS z postępującą modernizacją i intensyfikacją produkcji rolniczej.

rejestracja ciągników rolniczych, rejestracja przyczep rolniczych, PIGMiUR, RPT, Rolniczy Przegląd Techniczny

Lekkie odbicie w ciągnikach, przyczepy w dołku

We wrześniu zarejestrowano 1148 nowych ciągników i 450 nowych przyczep rolniczych - poinformowała Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych nowych traktorów, to wynik jest lepszy niż...

"Zróżnicowanie w gospodarstwach rolnych liczby posiadanych ciągników, jak również ich mocy, zależy przede wszystkim od powierzchni użytkowanych gruntów oraz związanej z tym specjalizacji i racjonalizacji produkcji. Rozpatrując efektywność wykorzystania ciągników pod względem ich parametrów technicznych, udział ciągników o mocy 100 kW i więcej w ogólnej liczbie ciągników był niewielki (6,1 proc.) i wzrastał proporcjonalnie do wzrostu powierzchni użytkowanych gruntów od 0,7 proc. w grupie gospodarstw o powierzchni 1-2 ha UR do 45,1 proc. w gospodarstwach użytkujących 100 ha i więcej użytków rolnych" - przekazali statystycy.

Natomiast w grupie obszarowej do 1 ha UR włącznie kształtował się na poziomie 2,3 proc. Ciągniki do 15 kW najczęściej występowały w gospodarstwach najmniejszych. Najwyższy ich udział (9,4 proc.) odnotowano w tych o powierzchni 1–2 ha użytków rolnych.

W tej grupie największy odsetek wystąpił również dla traktorów o mocy 15-25 kW - 46,8 proc. Ciągniki o mocy 25-40 kW, 40-60 kW i 60-100 kW najliczniej wystąpiły zaś w grupach gospodarstw rolnych o powierzchni UR odpowiednio: 5-10 ha, 10-15 ha i 50-100 ha. Ich udział w liczbie traktorów w ww. grupach obszarowych gospodarstw wynosił odpowiednio: 26,6, 33 i 34,4 proc.

Ogółem, w porównaniu do 2010 r., w 2020 r. odnotowano spadek liczby ciągników w gospodarstwach o powierzchni 1-15 ha UR (o ok. 4 proc.) i jednocześnie wzrost liczby ciągników w gospodarstwach o powierzchni 15 ha i więcej UR o blisko 16 proc.

"Przeobrażenia zachodzące w strukturze gospodarstw rolnych, jak również zmiany w zakresie specjalizacji produkcji, znajdują odzwierciedlenie w przemianach dążących do racjonalizacji i optymalizacji w wyposażeniu gospodarstw rolnych m.in. w ciągniki rolnicze. Około 60 proc. użytkowników gospodarstw rolnych wyposażonych w ciągniki posiadało 1 środek transportowy tego typu (w 2010 r. ok 69 proc.). Dwa ciągniki spisano w ok. 24 proc. gospodarstw (w 2010 r. ok. 22 proc.), trzy - w ponad 10 proc. (w 2010 r. ok. 6 proc.), cztery - w 3,6 proc. (w 2010 r. ok. 2 proc.). Pięć ciągników na wyposażeniu odnotowano najliczniej w gospodarstwach o powierzchni 30-50 ha UR, których udział w ogólnej liczbie gospodarstw wyposażonych w ciągniki wynosił ok. 0,3 proc. (w 2010 r. ok. 0,4 proc.). Ponad 6 ciągników odnotowano głównie w większych gospodarstwach o powierzchni 50 ha i więcej UR, gdzie ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych z ciągnikami wyniósł ok. 0,4 proc. (w 2010 r. ok. 0,5 proc.)" - czytamy w dokumencie GUS.
 

  • Informacje dotyczące nowości na rynku maszyn rolniczych znajdziesz w "Rolniczym Przeglądzie Technicznym". ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie RPT
4/2024

Polska premiera siewnika Amazone Precea TCC 9000

Tendencje na światowym rynku techniki rolniczej

Jak powstał agregat do pasowej uprawy konopi?

John Deere współpracuje ze SpaceX

 PRENUMERATA (płatność elektroniczna) RPT

 

9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu