Wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
03-06-2023,10:40 Aktualizacja: 03-06-2023,10:44
A A A

Zmniejszone wymagania bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że nie wszystkie zostały zniesione.

Zmiany przepisów polegające na odstąpieniu od części wymagań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) obowiązują od 10 maja.

Zgodnie z rozporządzeniem obniżone wymagania dotyczą rolników utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny i polegają na zwolnieniu z niektórych wymagań.

asf, wirus asf, ognisko asf u dzików, populacja dzików, dziki, bioasekuracja, ognisko asf u świń, trzoda chlewna, polpig

Wirus ASF u dzików w kolejnym województwie

Liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików od początku roku systematycznie rośnie. Do 29 maja Inspekcja Weterynaryjna potwierdziła ich 1594 w 12 województwach. Liczba ognisk ASF u dzików w 2023 roku jest już zdecydowanie...

Hodowcy nie mają konieczności sporządzenia spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki ani bieżącego aktualizowania tego spisu.

Odstąpiono od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

Nie ma konieczności stosowania się do nakazu wykonywania w danym gospodarstwie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

Nie jest wymagane uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.

Odstąpiono od obowiązku stosowania przed obsługą świń środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF.

Nie jest obowiązkowe monitorowanie i zwalczanie gryzoni oraz wykładanie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa, a także przed wjazdami i wyjazdami z takich gospodarstw.

Kampania #StopASF, ASF, wirus ASF, ognisko ASF, trzoda chlewna, dziki, EFSA, GIW, ognisko ASF, bioasekuracja

Polska dołącza do EFSA w kampanii #StopASF

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem Weterynarii łączą siły w 2023 r. w ogólnoeuropejskiej kampanii wspierającej walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF). Czwarta edycja kampanii #StopASF ma...

Przy uboju świń na użytek własny badanie laboratoryjne w kierunku ASF, dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami, będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF (dotychczas w obszarze I i II w przypadku podejrzenia, a w obszarze III – zawsze).

Decyzja dotycząca konieczności wykonania takiego badania pozostanie w gestii organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Pozostałe zasady

Na obszarach wolnych od ASF obniżone wymagania dotyczą również gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek w sytuacji przemieszczenia z tego gospodarstwa do innego, w którym utrzymuje się te zwierzęta wyłącznie w tym samym celu, jeżeli są one położone na terenie tej samej lub sąsiedniej gminy.

Mięso pochodzące ze świń ubitych na własny użytek musi być przeznaczone na własne, domowe potrzeby i nie może być wprowadzane do obrotu.

Liczba świń, które będą utrzymywane dla zaspokojenia potrzeb danego gospodarstwa, będzie więc ograniczona możliwościami konsumpcyjnymi tego gospodarstwa.

stada świń, świnie, trzoda chlewna, Gobarto Hodowca, pogłowie świń, maciory, tuczniki, stada świń, żywiec wieprzowy

Liczba świń w 2022 r. zmalała o ponad 1,2 mln

Liczba zarejestrowanych stad trzody chlewnej w Polsce wynosi 53,8 tys. Tak wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z 13 kwietnia 2023 r. Liczba stad w pierwszym kwartale 2023 r., jak informuje Gobarto Hodowca,...

"Co do zasady należy przyjąć, że z punktu widzenia przeciętnego gospodarstwa domowego liczba świń przeznaczonych do chowu w celu produkcji mięsa na własny użytek wynosić może przeciętnie 10 sztuk w danym roku, przy czym dopuszcza się utrzymywanie w takim gospodarstwie lochy" czytamy w komunikacie ministerstwa rolnictwa.

Które wymagania wciąż obowiązują?

Nie wszystkie wymagania bioasekuracji zostały zniesione. Rolników utrzymujących świnie, także na własne potrzeby, nadal obowiązują pozostałe wymagania wynikające z przepisów.

Wszystkich rolników nadal dotyczą obowiązki w zakresie utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

Obowiązkowe jest zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych.

Rolnicy muszą wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń.

Szerokość wyłożonych mat nie powinna być mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość nie mniejsza niż 1 m. Hodowcy mają obowiązek stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

szczepionka, asf, afrykański pomór świń, krir, izby rolnicze, samorząd rolniczy

Co ze szczepionką na ASF? Izby domagają się większych środków na badania

Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa Roberta Telusa w sprawie prowadzenia badań nad szczepionką przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń (ASF) oraz przeznaczonych na ten cel środków finansowych. „Od wielu lat...

Świnie muszą być karmione paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych.

Osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń muszą używać odzież oraz obuwie ochronne przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności.

Wszystkich rolników obowiązują także zakazy w zakresie karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II i III. Zakaz nie obowiązuje, jeśli zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano je w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej przez 30 dni przed podaniem.

Obowiązuje zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III, chyba że poddano ją obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Rolnicy mają zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz oraz ich części, a także produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Obowiązuje także zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt.

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pięć kroków do sukcesu

-Dzięki dywersyfikacji nadal tuczy

-Audyt rzeźniany 

-ASF znów w natarciu

-Biogazownie - zasada działania

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2023

Hoduj z głową bydło:

-Białogrzbiete to spokojna rasa

-Detoksykanty zabezpieczają

-Tajemnice rekordowej produkcji 

-Ubój na pastwisku bez stresu

 

PRENUMERATA