W tej sytuacji hodowcy trzody mogą wystąpić z wnioskiem. Byle szybko

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk)
20-01-2022,8:05 Aktualizacja: 20-01-2022,8:21
A A A

Gdy hodowcy trzody chlewnej znajdą się w wyznaczonej urzędowo strefie związanej z wystąpieniem ASF, a muszą jednocześnie przestrzegać warunków uzyskanej pomocy na inwestycje, mogą zwrócić się o "ulgę" do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwestię zwolnienia rolników, beneficjentów PROW, z zobowiązań wobec ARiMR w związku z pozyskanym wsparciem, poruszyliśmy w kontekście odpowiedzi resortu rolnictwa na wniosek samorządu rolniczego.

umowy rolników z ARiMR, ryszard Bartosik, prow 2014-2020, KRIR, wsparcie dla rolnictwa

Rolnicy podpisali umowy o wsparciu, teraz mają potężne problemy

Nie będzie, póki co, zwolnienia beneficjentów PROW 2014-2020 z realizacji zobowiązań wynikających z umów o przyznanie pomocy ze względu na sytuację ekonomiczną. Według resortu rolnictwa nie ma ku temu uzasadnienia. W ocenie...

Generalnie ministerstwo nie widzi podstaw, by rolników zwalniać z realizacji zobowiązań z uwagi na trudną sytuację rynkową.

Zauważa też jednak, że jednym z takich zobowiązań jest prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą (np. produkcji trzody chlewnej, prosiąt), której służyła realizacja operacji lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy (pomoc na zabezpieczenie gospodarstwa przed przeniesieniem wirusa ASF, pomoc na rozwój produkcji prosiąt, pomoc na racjonalizację technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu poprzez inwestycje w zakresie produkcji świń).

Objęcie siedziby stada obszarem zapowietrzonym lub zagrożonym, lub z ograniczeniami III i II (strefa czerwona i różowa) w związku z występowaniem ASF jest uwzględniane przez ARiMR przy badaniu przyczyn braku możliwości realizacji zobowiązań beneficjenta PROW 2014-2020, w tym m.in. zobowiązania do prowadzenia produkcji o określonej skali. Przypadki takie są rozpatrywane indywidualnie.

przypadki asf, asf u dzików, dziki, padłe dziki, odstrzelone dziki, wirus asf, asf w Wielkopolsce, GIW

ASF. Są już nowe przypadki w 2022 roku

ASF u dzików w Polsce jest stwierdzany od początku 2022 roku. Do 13 stycznia służby potwierdziły 63 przypadki, z czego najwięcej w Wielkopolsce. Wirus ASF wciąż szerzy się w populacji dzików. Od początku 2022 roku służby potwierdziły...

Potwierdzenie tego znajdujemy w grudniowej informacji wydanej przez Agencję.

"Jeśli siedziba stada, której dotyczyła zrealizowana inwestycja, została objęta obszarem zapowietrzonym lub zagrożonym, lub z ograniczeniami III i II (strefa czerwona i różowa) w związku z występowaniem ASF, możesz wystąpić do ARiMR z wnioskiem o zwolnienie ze zobowiązań w związku z wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności" - czytamy w komunikacie.

Wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

"Nie musi to być zatem dzień, w którym siedziba stada została objęta ww. obszarami, jednakże zgłoszenia najlepiej dokonać jak najszybciej. Wniosek powinien zawierać opis sprawy wraz z uzasadnieniem" - wskazuje Agencja.

Formularz wniosku w tej sprawie tutaj.
 

  • Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2022

Hoduj z głową bydło:

-Produkuj mleko A2

-Jakie buhaje A2A2?

-Separat na legowiskach

-Lizawki-niezbędny dodatek?

-Rozród stada jak w zegarku

 

PRENUMERATA