Ubój w gospodarstwach. Resort rolnictwa wyjaśnia, czego nie wolno

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-09-2016,9:40 Aktualizacja: 11-09-2016,10:02
A A A

Czy świnię w gospodarstwie można uśmiercić tradycyjną metodą "od obucha"? Okazuje się, że nie, bo unijne rozporządzenie właściwie tego nie przewiduje.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej w przyjętym stanowisku zawnioskował o o nowelizację rozporządzenia (WE) nr 1099/2009 z 24 września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

W tym akcie zapisano, że zwierzęta są uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu zgodnie z metodami i szczegółowymi wymogami związanymi ze stosowaniem tych metod, określonymi w załączniku. Do chwili śmierci zwierzęta mają być utrzymywane w stanie nieprzytomności i niewrażliwości na bodźce.

mięso, ubój, kontrola NIK, wyniki kontroli, nadzór nad ubojem gospodarczym zwierząt

Ubój gospodarski odbywa się często bez nadzoru weterynaryjnego

Ubój gospodarski odbywa się często bez nadzoru weterynaryjnego - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Stwarza to zagrożenia dla zdrowia ludzi - poinformował we wtorek wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak. Senacka...
Lubelski samorząd rolniczy wskazał, iż jedną z dozwolonych metod ogłuszania jest "uderzenie w głowę" - mocne i dokładne, powodujące poważne uszkodzenie mózgu. "Zgodnie z wytycznymi metodę tę stosuje się u prosiąt, jagniąt, koźląt, królików, zajęcy oraz do zwierząt futerkowych i drobiu do 5 kg żywej wagi" - wyliczył LIR.

Samorząd wniósł o zastąpienie słowa "prosiąt" słowem "świń". Zdaniem LIR "zmiana ta pozwoli na stosowanie tej metody ogłuszania przez rolników indywidualnych w swoich gospodarstwach rolnych przy uśmiercaniu świń na własny użytek".

Ministerstwo rolnictwa ustosunkowało się do tego wniosku. Jak podkreśliło, zmiana rozporządzenia jest w gestii unijnych organów. Ale - co zaznacza resort - w art. 10 określa ono "własną konsumpcję domową".

trzoda, handel, transport zwierząt, kontrole nik

Transport i ubój zwierząt gospodarskich pod kontrolą NIK

W tym roku Najwyższa Izba Kontroli powie „sprawdzam” w kilku tematach związanych z rolnictwem i rozwojem wsi. Pod lupę trafią fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, których celem jest promowanie i wspieranie...
Między innymi świnie mogą być uśmiercone przez właściciela zwierzęcia lub inną osobę działającą na jego odpowiedzialność i pod jego nadzorem. Oczywiście pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach. Chodzi m.in. o to, by zwierzętom oszczędzać podczas procesu uśmiercania niepotrzebnego bólu.

"Ubój powinien być przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiedni poziom kwalifikacji, co powinno zagwarantować wykonanie tych czynności w sposób niepowodujący u zwierząt niepotrzebnego niepokoju lub cierpienia; nie jest wymagane odrębne świadectwo kwalifikacji" - napisał resort.

Zaznaczył również, że obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, które mają na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego przepisów wykonujących unijne rozporządzenia nr 1099/2009.

Ale "przewiduje się, że kwestie dotyczące możliwości uboju poza rzeźnią, metod ogłuszania zwierząt oraz kwalifikacji osób dokonujących uboju na potrzeby własnej konsumpcji domowej nie będą wykraczały poza te, które zostały określone w przepisach rozporządzenia nr 1099/2009".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2022

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2023

Hoduj z głową bydło:

-Dobre kiszonki to tańszy opas

-Hodowla i ekonomia

-Stymulacja odporności cieląt

-Zasuszenie samo się nie zrobi

-Stado bydła w telefonie

 

PRENUMERATA