Producenci świń dostaną większe wsparcie w ramach walki z ASF

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-01-2022,8:05 Aktualizacja: 05-01-2022,8:08
A A A

Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie, które pozwoli na pomoc dla producentów świń w związku w ASF. Na ten cel zostanie przeznaczone łącznie ponad 600 mln zł - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

trzoda chlewna, tuczniki, prosięta, maciory, lochy, pogłowie macior, ASF, bioasekuracja, cena tuczników, Chiny, świnie

Hodowcy chcą zapomnieć 2021 rok. Czy będzie lepiej?

Producenci trzody chlewnej z pewnością chcieliby zapomnieć o 2021 roku, który właśnie się kończy. Rekordowe ceny pasz i nawozów, niskie ceny skupu świń i największa w historii roczna liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń , stały się...

Rząd chce zwiększyć wsparcie dla producentów świń w ramach walki z afrykańskim pomorem świń. Chodzi m.in. o pomoc na przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach. Dotyczy to także wprowadzenia bardziej korzystnych warunków udzielania pomocy producentom świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z ASF.

Pomoc przeznaczona na bioasekurację obejmie przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. Rozwiązanie to będzie dotyczyć gospodarstw, w którym utrzymywane jest średniorocznie nie więcej niż 50 świń.

Wprowadzone zostaną bardziej korzystne warunki udzielania pomocy producentom świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z ASF. Chodzi o podwyższenie jednostkowej pomocy z 0,36 zł na 1 zł oraz podwyższenie liczby świń w gospodarstwie z 50 do 200, do których może zostać przyznana pomoc.

cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena

Ceny skupu tuczników stabilne w większości krajów UE

Tuczniki w większości państw Unii Europejskiej w przedostatnim tygodniu grudnia utrzymały stały poziom cen. Nadwyżka podaży jest rekompensowana zwiększonym popytem na surowiec, co równoważy rynek.    Przedostatni tydzień grudnia...

Zmienią się warunki udzielania pomocy na wyrównanie utraconych dochodów ze sprzedaży świń z obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF. Producenci świń, którzy np. zmienili kierunek produkcji z prosiąt na tuczniki, będą mogli obliczać utracony dochód za okres, w którym prowadzony jest nowy kierunek produkcji.

Wprowadzona zostanie zasada, że w przypadku spadku produkcji utracony dochód będzie obliczany w odniesieniu do obniżonej produkcji. Wykluczona zostanie także możliwość sprzedaży świń pomiędzy rolnikami. Producenci rolni będą mogli składać wnioski o udzielenie wsparcia do 28 lutego 2022 r. Ostatni kwartał (październik-grudzień) 2021 r. jest ostatnim okresem, za który pomoc będzie udzielana.

Wprowadzone zostanie nowe wsparcie dla producentów loch w związku z zagrożeniem utratą płynności finansowej dotyczącą COVID-19. Proponowana pomoc będzie udzielana w wysokości 1 tys. zł do każdych 10 świń urodzonych w gospodarstwie, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla producenta świń.

produkcja tuczników, warchlaki, cykl zamknięty, lochy, modernizacja, nowa chlewnia,

Produkuje tuczniki i dokłada około 200 zł do sztuki

Hodowca posiada 60 macior, na bazie których produkuje rocznie nawet 1200 tuczników. Według jego szacunków wysokie ceny zbóż i niskie ceny skupu generują starty w wysokości około 200 zł na sprzedanym tuczniku. ...

Chodzi o rolników, którzy do 15 kwietnia 2022 r. zgłoszą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Udzielane będą nieoprocentowane pożyczki producentom rolnym, którzy prowadzą chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami związanymi z ASF. Dotyczy to sfinansowania nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach występowania ASF.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia, wymagają jednak notyfikacji Komisji Europejskiej.

Dlatego, jednocześnie Rada Ministrów przyjęła uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej zmiany programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń oraz programu pomocy producentom świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
 

  • Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2022

Hoduj z głową bydło:

-Produkuj mleko A2

-Jakie buhaje A2A2?

-Separat na legowiskach

-Lizawki-niezbędny dodatek?

-Rozród stada jak w zegarku

 

PRENUMERATA