Pomoc dla hodowców świń z terenów objętych ASF

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-09-2021,9:55 Aktualizacja: 15-09-2021,9:58
A A A

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rekompensat dla rolników w związku z problemami w zbycie trzody chlewnej z powodu afrykańskiego pomoru świń czeka na podpis premiera - wynika ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

"W związku z ograniczeniami w produkcji i zbycie świń związanymi z występowaniem ASF, producenci świń prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami ponoszą ich skutki w postaci obniżenia dochodów z tej działalności" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

wirus asf, ognisko asf, afrykański pomór świń, ferma trzody chlewnej, zabite świnie, trzoda chlewna, bioasekuracja

ASF. Liczba ognisk już przekroczyła 100!

Liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce przekroczyła 100. Główny Inspektorat Weterynarii poinformował właśnie o kolejnych, które w zdecydowanej większości wybuchły na Podkarpaciu w powiecie mieleckim. Liczba ognisk ASF...

W związku z tym uruchomiona zostanie pomoc dla rolników zajmujących się hodowlą świń na obszarze z ograniczeniami wywołanymi ASF. Część producentów nie ma jednak możliwości wykazania obniżenia dochodu z uwagi na znaczny wzrost produkcji świń.

"W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie odrębnego sposobu wyliczania kwoty obniżonego dochodu w przypadku producentów, którzy w ciągu 12 miesięcy, za które jest składany wniosek o pomoc, zwiększyli produkcję świń o co najmniej 25 proc. w stosunku do średniej z trzech lat poprzedzających ten okres" - wyjaśniają autorzy projektu.

W takim przypadku kwota obniżonego dochodu będzie obliczana jako różnica między iloczynem liczby świń sprzedanych w ciągu 12 miesięcy wskazanych we wniosku o pomoc i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tych miesiącach a iloczynem liczby świń sprzedanych w ciągu 12 miesięcy wskazanych we wniosku o pomoc i średniej ceny sprzedaży świń w kolejnych trzech latach przed 12 miesiącami objętymi wnioskiem albo średniej ceny sprzedaży świń w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego 12 miesięcy objętych wnioskiem, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Wsparcie zostanie sfinansowane w ramach środków przewidzianych na pomoc dotyczącą wyrównania dochodów dla producentów świń z obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF. Na ten cel w 2021 r. zaplanowano 150 mln zł.

Wskazano, że sprawa dotyczy ponad 3,8 tys. hodowców świń. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Sejmowa komisja rolnictwa powołała natomiast podkomisję stałą do spraw monitoringu zwalczania ASF oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Zespół będzie liczyć 11 osób.
 

  • Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2021

Hoduj z głową świnie:

-Zastosowanie fotowoltaiki w chlewni

-Jak zabezpieczyć chlewnię przed ASF?

-Inteligentne rozwiązania w nowoczesnej tuczarni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA